Hundholmen Byutvikling : Om Hundholmen Byutvikling

Hundholmen Byutvikling ...den gode følelsen!

Vårt mål

Å bidra til å skape en
bærekraftig byutvikling.


Våre verdier

Eventyrlysten
Langsiktig
Troverdig


Kunnskap

Vi er nysgjerrige, fokusert og opptatt av kunnskap. Vi ønsker å lære - utvikle oss.


Hundholmen Byutvikling er et 100% eiet datterselskap som drifter og utvikler eiendommene og eiendomsprosjektene til Christian Jakhelln AS.

– Les om Christian Jakhelln og Hundholmen Byutvikling

Christian Jakhelln er et familieeid holdingselskap -med bærekraftig verdiskaping gjennom seks generasjoner.

– Les om historien til Christian Jakhelln og Bodø by

Bodø, Nordland.

Det hele begynte i 1807

Christian Jakhelln AS er et selskap med tradisjoner. Jakhellnfamilien har drevet forretning fra Bodø helt siden 1807, da Christian Jakhelln (23) kom fra Ålborg til Etablissementet på Hundholmen i Salten.

Da han i 1828 fikk overta selskapet i egen regning, var nettopp eiendommen på Hundholmen den første han kjøpte.

I tråd med endringene i samfunnet rundt oss, har også vår virksomhet endret seg. Samfunnsengasjementet, og sansen for kvalitet, estetikk, kunst og kultur, har likevel vært en rød tråd gjennom generasjonene.

I dag er operativ drift og utvikling av eiendomsvirksomheten til Christian Jakhelln AS organisert under Hundholmen Byutvikling AS.

Christian Jakhelln AS eier og drifter flere sentrale næringsbygg i sentrum, med Jakhelln Brygge og Jakhellngården i spissen. I tillegg er Bodø Innovation Gate ferdigstilt i 2020, mens Quality Hotel Ramsalt og Ramsalt vil ferdigstilles i løpet av våren 2021. Vi forventer at vi i 2022 starter byggingen av Molobyen, sammen med Løvold Solution og Clements Eiendom. Vi har ambisjoner om å fortsatt være med å prege utviklingen av Bodø. Les mer

Bodø, Nordland.

Perler på kaikanten

Våre bygg et det synlige beviset på at vi har vært med i utviklingen av Bodø, fra holme til by.

Jakhellngården i Sjøgata 15-17 ble oppført på 1950-tallet, etter at den karakteristiske Storgården gikk opp i røyk under krigen. Jakhellngården står seg fortsatt svært godt med sine elegant opplyste fasader. Jakhelln Brygge ved Nedre Torg er en arkitektonisk perle som sto ferdig i 2007. Takterrassen som går rundt hele bygget i 9. etasje er et unikt utsiktspunkt over byen og naturen rundt. NAV-bygget i Sjøgata 41-43, som ble tatt i bruk i 2009, huser flere sentrale offentlige tjenester.

Hundholmen Byutvikling AS har dessuten flere spennende prosjekter i støpeskjeen.

Først ut er Ramsalt – et urbant bolig- og næringsprosjektet midt i Sjøgata, på første rad til natur og kultur. Her samarbeider vi med Bodø Boligbyggelag for å skape et nytt og herlig område. På kaikanten, med et godt og levende gatemiljø og attraktive boliger.

På lengre sikt har vi Molorota.

Sammen med våre naboer skal vi omforme dette til Bodøs nye bydel. Midt i sentrum, like i sjøkanten og et steinkast fra flyplassen. Her vil vi det skal bli et trivelig område med boliger, kafeer og kanskje et havsbad. Videre drømmer vi om å skape et naturlig møtested i dette området, hvor forsknings- og undervisningsmiljøet innen maritime næringer kan treffe næringslivet og de som bor i området og byen.

På Firkanten, langs hovedinnfartsåren til Bodø og nær all offentlig kommunikasjon, er det muligheter for store endringer i årene som kommer. Vi er i gang med å utforme ny reguleringsplan for området, og kanskje ser vi noe som ligner på Skøyen her om noen år?