Hundholmen Byutvikling : Arven etter Jakhelln

Arven etter Jakhelln

Handelkompaniets hovedbygning med hage foran og byggene med jektoppsettet. Helt til venstre litt av Christian A. Jakhellns privatbolig. Eier av maleriet er Christian Jakhelln AS, akvarell malt av M. Mathisen i 1819.

En maidag i 1807 kommer en ung mann til Bodø. Blid og hyggelig, kanskje litt beskjeden. Og spurte man handelsforbindelser om den 23 år gamle Christian Albrecht Jakhelln, mente de han ville både spre hygge og bli godt likt som handelsbetjent og bokholder hos Hans M. Geelmuyden på Hundholmen.

Geelmuyden hadde siden 1803 vært pådriver for «Det Trondhjemske Handels- og Fiskerietablissement». Og da han forlot Bodø i 1812, rykket den talentfulle Jakhelln opp som leder, og var fra da den fremste forretningsmann på stedet i mer enn 50 år.

Så at den unge mannen fra Ålborg, en tredjegenerasjons offiser, med handelspraksis fra Tutein & co i København skulle bli kjøpmann i Bodø, måtte ifølge historiebøkene ha vært skjebnens tilfeldighet. Det fortelles nemlig at han slett ikke var typen som passet inn bak en disk. Vitenskapsmann eller embetsmann sa folk, med tanke på hans kunnskap og forstand.

I 1828 får Jakhelln kjøpt selskapet med eiendommene rundt, både Hundholmen med Bodøgård og flere tilhørende gårder. Forretningen med handel av fiskevarer, korn, manufaktur- og kolonialvarer, samt brennevin og engros, kunne skyte fart med tilstrekkelige verdier og under en ledelse med tilhørighet til stedet.

Dermed etablerte Christian Albrecht Jakhelln (1784-1868) seg for godt i Bodø. Etter hvert giftet han seg med den ti år yngre Anne Fredrikke Winther, den eneste datteren av Bodøs første distriktslege. Sammen fikk de elleve barn.

Christian Albrecht ble aldri ordfører i byen, men det ble sagt at han mot sin vilje ble valgt til Stortinget i 1833, 1845 og 1851. Første Jakhelln i Bodø er stamfar til hele Jakhelln-familien i Norge.

Tilbake til København

Firmaet Christian Jakhelln ble senere overtatt av eldstesønn Carl Johan (1827-1902). Allerede som 17-18-åring bestyrte han forretningene på Hundholmen mens hans far var på Stortinget i 1845. Etter dette var han flere år i utlandet for å lære handelskunnskap, før han i 1859 ble medeier.

Carl Johan sies ifølge historiebøkene å ha vært en aristokratisk, rettskaffen og meget selvstendig mann av natur. Virksom og initiativrik som forretningsmann. Han utvidet også forretningen med bankvirksomhet, en forretningsgren som firmaet gradvis beveget seg inn i ved å gi kreditt til lofotfiskere og gjennom finansiering av sild- og fiskeoppkjøp.

Også Carl Johan fikk elleve barn med kona Anne Elise Nørregaard (1837-1913) fra Nordre Odalen.

Forretningen i Bodø går godt, men da hans datter, øyesteinen Ragnhild på 12 år blir syk og sendes for rekonvalesens til Saltdal sammen med sin mor, ender det i en tragisk drukningsulykke i Saltdalselva en junidag. Da bestemmer Carl Johan seg for å reise tilbake til København sammen med sin kone. Han etterlater i 1895 forretningen til sine to sønner Christian Jakhelln (1863-1945) og Julius Jakhelln (1866-1954).   

En todelt direktørrolle

 Fram til andre verdenskrig blir Christian Jakhelln drevet videre som ett selskap, hvor Christian og Julius bytter på lederskap og kontorplass hver måned. Det er viktig å ivareta farens ønske om å drive forretningene sammen.

Og under oppbyggingen etter første verdenskrig, i de nokså harde 30-årene, blir de to enig om å dele virksomheten seg imellom. Det lar seg ikke gjøre å videreføre kontor-delingen til neste generasjon.

Julius Jakhelln AS driver videre med byggevarer, mens bedriften Chr. A. Jakhelln AS fortsetter med kull.

Full fart med Volvo

 Og med frie tøyler i en nokså nedslitt økonomi tar Christian A. Jakhelln (1903-1991) bedriften videre.

Etter noen år med salg av forskjellige bilmerker, får Chr. A. Jakhelln både agentur og direktehandel av Volvo fra gründerne i Gøteborg i. Året er i 1938, og Jakhelln-bileventyret er i gang. Selskapet vokser og satser stort på både bil, marinemotorer og alt som var innen Volvo-merket.

Og Christian, han sitter lenge ved roret. Han beskrives som en idé- og fargerik gründertype, dog litt streng, men likevel mild. En mann man raskt fikk respekt for. Han var svært aktiv innen organisasjonslivet, bilbransjeforbundet, automobilforhandlernes forening i Europa og ikke minst bidro han til oppstarten av studieselskapet for nordnorsk næringsliv, hvor han var styreleder i en årrekke.

Sønnen Christian P. Jakhelln (1931-1996) kom tidlig inn i bedriften som nestleder. En mild og nøktern mann, godt likt, som viet sitt liv til å støtte opp om sin fars virksomhet. Også han aktiv i både forbund og nasjonale styrer.

Og når Christan A. blir syk og dør i 1991, tar det ikke mange år før han selv blir alvorlig syk. Økonomien er tøff. Renter på 12-13 prosent gjør at bilbransjen går dårlig.

«Min far overtok ganske sent. Han brukte store deler av livet på å bakke opp sin far og virksomheten»

Fra minus til pluss

Så er det sjette generasjons Jakhellns tur til å føre familietradisjonene videre. Morten Christian Jakhelln (1962-) flytter hjem til Bodø i 1993 og kjøper Jakhelln Bil AS fra sin far for en krone. Selskapet har på dette tidspunktet 2,5 millioner i negativ egenkapital. Morten satser alt på å få en nokså laber bilforretning på beina igjen.

«Jeg knipset krona over til min far, og han knipset nøkkelen til meg mens han sa; spør meg hvis du trenger.»

Så begynte skuta å snu, og da Christian P. dør i 1996 av en blodsykdom, har negativ kapital gått i pluss. Og i 1999, med en total omsetning på 144 millioner kroner, er overskuddet på 3,1 millioner.

Etter sin fars bortgang, overtar Morten et konsern med seks datterselskaper. Utdannet bilmekaniker, maskintekniker og siviløkonom, samt etter år som motorjournalist for blant annet Vi Menn, og med erfaring fra å snu minus til pluss, er han nå klar for større oppgaver.

For Morten betydde det mye at hans far fikk oppleve den positive snuoperasjonen før hans bortgang.

«Da jeg kom hjem i 1993 var mitt oppdrag var å få familiebedriften til å vokse inn i fremtiden. Jeg overtok en verktøykasse»

 Fra 25 år med bil, båt, MC og eiendom til byutvikling

Etter 80 år med Volvo og for Morten 25 år med bil, båt, MC og eiendom, ble det i 2016 besluttet å legge en ny strategi for fremtiden. Bil, båt og MC ble solgt, og satsningen på byutvikling gjennom selskapet Hundholmen Byutvikling ble etablert.

«I tråd med tiden har Christian Jakhelln AS klart å snu seg mot det grønne. Gjennom en ny strategi med selskapet Hundholmen Byutvikling AS, har Christian Jakhelln klart å tilpasse seg tiden gjennom byutvikling og drift av eiendom.»

I dag står Hundholmen Byutvikling bak store, levende, og spennende utviklingsprosjekter. Det startet smått med «øvelsesprosjektet» Molo Slip og mekaniske, og videre med Jakhelln Brygge i 2006. Et prosjekt som la grunnlaget for å tørre og satse videre på store byggeprosesser. I 2009 sto NAV-bygget klart for innflytting, et samarbeidsprosjekt som senere ble solgt.

Ramsalt sto ferdig i 2021, et spennende byutviklingsprosjekt langs Bodøs nye havnepromenade i Sjøgata. Det gamle nedslitte området hvor Jakhelln-familien tidligere hadde bunkersstasjon og kullager, har nå blitt områdeutviklet til en helt ny og levende bydel med restauranter, butikker og velvære – tett på den nordnorske naturen.

«Vi var heldig å få kontakt med Mona-Liss Paulsen i boligbyggelaget, nå NOBL. Vi «kakket» oss på lag. Et lagspill og en tillit som har ført til at Christian Jakhelln har fått kjøpe flere eiendommer i området.»

Dermed ble hotellplanene født. Som en forlengelse av Ramsalt-området i samarbeid med hotellkjeden Nordic Choice Hotels, sto Bodøs største hotell klart i 2021.

I 2016 kjøpte Christian Jakhelln Sjøgata 27, som også i 2021 sto ferdig renovert i samsvar med ramsalt-området etter nåtidens miljøstandard.

BIG – Bodø Innovation Gate ble i 2020 starten på en ny æra innen næringseiendom i nord, da ti leietakere kunne flytte inn i verdens nordligste BREEAM excellent-sertifiserte næringsbygg. Et miljøbygg som har satt en ny standard for næringsbygg i Bodø. Nå solgt, men fortsatt i drift gjennom Hundholmen Byutvikling.

Molobyen er et stort byutviklingsprosjekt og likeverdig samarbeid mellom Christian Jakhelln, Løvold Solution og Clemens Eiendom via selskapet Molobyen Utvikling Bodø AS. En ny bydel vest for Bodø sentrum som er under utvikling.

Ny rolle

I 2021, etter en intens og lærerik byggeperiode ble nok en strategi lagt. Morten Chr. Jakhelln gikk inn i en ny rolle som eier og styreformann i både det operative selskapet Hundholmen Byutvikling AS, og morselskapet Christian Jakhelln AS. Arve Pedersen gikk inn som CEO for Hundholmen Byutvikling, mens Erling Ole Berg-Hanssen, som har vært med i selskapet helt siden 1996, ble CEO for Christian Jakhelln AS.

Morten skal fortsatt bidra med idéutvikling, nye prosjekter og skal videre arbeide aktivt med å utvikle byen. Erling Ole Berg-Hanssen skal ha ansvaret for kapitalen og verdiene i morselskapet, mens Arve Pedersen har ansvaret for det operative selskapet.

«…den gode følelsen…» har fulgt med i mange år. En enkel filosofi som handler om hvordan vi skal ha det med oss selv, hvordan vi skal ha det med våre nærmeste, med omgivelsene, med samfunnet og miljøet. Den gjenspeiler oss, og det vi i dag driver med»

Bodø, Nordland.