Hundholmen Byutvikling : For Leietakere

For leietakere

Hundholmen Byutvikling AS forvalter flere sentrale næringsbygg i Bodø sentrum, med Jakhelln Brygge og Jakhellngården i spissen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta gjerne kontakt med oss på vårt Servicetorg.
For å opprette en bruker fyll inn dette skjemaet, og så vil IT-ansvarlig hos oss motta forespørsel om tilgang.

Hundholmen Byutvikling utfører også vaktmester-/håndverkstjenester!
Kontakt oss for mindre vedlikehold og forefallende arbeid.

Vakttelefon

Henvendelser utover normal arbeidstid (Hverdager 08 – 16.00) gjøres til Securitas sin vaktsentral

Ved utrykning av personell fra Hundholmen Byutvikling vil det tilkomme et utrykningsgebyr på 3000,- eks mva i tillegg til eventuelt forbruk av timer.


+47 22 57 73 56


Site Manager

Driftsavdelingen+47 482 50 577

+47 930 41 060

Service

Servicepunktet er betjent alle hverdager, og har som hovedoppgave å ta imot alle leietakere og deres besøkende i Jakhelln Brygge. Servicepunktet utsteder adgangskort og nøkler for leietaker, registrerer inn besøkende, administrerer parkeringstillatelser og gir generell informasjon.

Servicepunktet ønsker å gi deg den Gode følelsen, yte god service og være behjelpelig med det meste. Du må gjerne komme innom og lese dagens aviser og kose deg med en kopp kaffe eller te i samme slengen. Det er også mulig å ha små uformelle møter i foajeen og det er etablert tilgang til gratis WiFi.

Har du behov for en skopuss, så har vi skopussemaskiner i servicepunktet på Jakhelln Brygge, samt i hovedinngangen til Jakhellngården. Skulle det regne en dag finner du også egne paraplyer til utlån. Det er bare å ta kontakt, så hjelper vi så godt vi kan.

Våre leietakere får nå rabattert pris på trening gjennom Family Sports Club og Rapida Balanse. Kontaktinfo: Robert Eide Telefon 908 26 402. Rapida Balanse, telefon 755 66 666.
Informasjon og tilbud fra Family Sports Club finner du her og fra Rapida Balanse her.

Det skal være enkelt og derfor har vi sammen med vår leverandør av renseritjenester Bodø Gardroberenseri gleden av å kunne tilby deg som leietaker dette tilbudet. Du kan levere dine tekstiler når det passer deg i resepsjonen. Henting og levering skjer fra leverandør hver tirsdag og fredag. Informasjon rundt tjenesten finner du ved å klikke her. Ved levering av tøy må det også signeres en ordreseddel som finnes her.

Hundholmen Byutvikling har inngått samarbeid med Bopro om Jobbfrukt. Jobbfrukt er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom BAMA og en landsdekkende gruppe på 80 bedrifter som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne.

Ved å abonnere på Jobbfrukt tar din virksomhet et viktig samfunnsansvar, og støtter verdifulle arbeidsplasser.

Bestill Jobbfrukt.

Vi har nye dame- og herregarderober med dusj- og skiftefasiliteter. Garderobene har inngang fra bakgården mellom Jakhelln Brygge og Jakhellngården og er tilgjengelig for leietakere i begge byggene. Ved inngangen til garderobene finner du også servicestasjon for sykkel hvor du kan vaske/spyle av sykkelen din.

Våre leietakere kan kostnadsfritt låne EL-sykler. Disse befinner seg i servicepunktet ved Jakhelln Brygge og du kan booke den i byggets egen Izy app, ved å trykke Leie lokaler og så velge kategori EL-sykkel. Er du ikke leietaker ved Jakhelln Brygge eller Jakhellngården, ta kontakt med Site Manager for utlån. Sikkerhetsutstyr som hjelm og refleksvest finnes også i resepsjonen.

Praktisk

Er du leietaker i en av våre eiendommer og har behov for å melde feil eller mangler?

Ta kontakt på drift@hundholmenbyutvikling.no.
Driftssjef Frank Tore Olsen treffes også på mobil: 48 22 87 10

Hundholmen Byutvikling har egen driftsavdeling, og vi kan hjelpe våre leietakere med de oppgaver dere måtte ønske.

Arbeider kan bestilles på følgende kontaktpunkt:
Mobil: 930 41 060. E-post: drift@hundholmenbyutvikling.no  

Dere kan også melde inn sak i vår portal. Den enkelte leietaker har her fått tildelt ansvarlig.
Skulle dere ha spørsmål kan vår Prosjekt- og Bærekraftsjef hjelpe dere videre.

Bestilling av arbeider i egne lokaler dekkes av leietaker.

Ved Jakhelln Brygge og Jakhellngården kan du jobbe fra alle våre sosiale møteplasser i bygget. Det er etablert trådløse datanett i resepsjonsområdet, alle møterom, lunsj kafe og lounge utenfor heis. Tilgangskoder fås i servicepunktet.

Vi samarbeider tett med 4service – Eir Renhold på våre eiendommer.

Eir Renhold tar seg av renholdet på eiendommene våre, og det er et samarbeid dere som leietakere skal få være en del av.

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde renholdstjenester, kombinert med kvalifiserte medarbeidere. Korrekt utført renhold bidrar til godt innemiljø, økt trivsel, redusert sykefravær og forlengelse av levetiden til bygningsmaterialer, innredning og inventar.

Dersom du ønsker å høre mer om Eir og få et skreddersydd tilbud, ta kontakt med Monica Dahl på epost monica.dahl@4service.no eller telefon 415 50 801.

Er du leietaker i en av våre eiendommer og har levert renhold via oss som utleier kan du melde avvik til vårt servicepunkt.

Vi har et samarbeid med Flytt & Vask som kan hjelpe dere med flytteoppdrag.
Våre leietakere får 10 % rabatt på standard timepris for bedriftskunder. De gir også fast pris på komplette flytteoppdrag om man ønsker dette.
Mobil: 46 11 67 67. E-post Se også hjemmeside.

Sikkerhet

Vi har system for registrering av besøkende ved Jakhelln Brygge. Dette gjøres nede i servicepunktet ved egen terminal eller den enkeltes leietaker ved administrator kan utføre dette. Ved behov for hjelp eller ved større besøk, ta gjerne kontakt.

Innlogging Onvisit.

Den enkelte leietaker plikter å følge opp sitt brannvernarbeid på en god og tilfredsstillende måte i.h.h.t branndokumentasjon.

Leietaker oppretter egen brannvernansvarlig og ta kontakt med vår driftssjef Frank Tore Olsen på e-post for å få oversendt branndokumentasjon for sitt bygg.

Branndokumentasjonen skal gjennomgås og det som mangler i oversendt dokumentasjon fylles ut av leietaker.

Brannvernleder på alle våre bygg er Driftssjef Frank Tore Olsen. Har du spørsmål rundt brannvern og brannsikkerhet er det Frank Tore som hjelper dere videre.

Det skal også finnes egne oppslagspunkt i lokalet for branninstruks og orienteringsplaner. Disse finnes vanligvis ved den enkelte nødutgang.

Vi har avtale med Firesafe som årlig tar kontroll av alle brannslanger og slukkeapparater, samt arrangerer årlig evakuering øvelse på det enkelte bygg.

Nøkler, adgangskort og adgangsrettigheter rekvireres ved å sende e-post til sitemanager.jakhellnbrygge@4service.no. Bestillingen må være skriftlig og sendes av gyldig rekvirent. Utlevering av nøkler og adgangskort skjer i resepsjonen og gyldig legitimasjon må medtas.

Personvern

Hundholmen Byutvikling fokuserer på å ivareta og beskytte personvernet til våre leietakere,
samarbeidspartnere og ansatte. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning,
herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Vi har nå utarbeidet databehandleravtaler som et tillegg til leiekontrakten for våre leietakere.

Les mer om våre rutiner i vår Personvernerklæring. 

Ønsker du å informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg eller ønsker du at informasjon vi måtte ha om deg slettes, ta kontakt med oss på post@hundholmenbyutvikling.no.