Bærekraft

Bærekraft er en av våre kjerneverdier, og for oss er bærekraft utviklingen som imøtekommer dagens behov, samtidig som det vi skaper er en verdi for fremtidens generasjoner.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Les vår redegjørelse her.