Hundholmen Byutvikling : Personvernerklæring

Personvernerklæring – Hundholmen Byutvikling

Hundholmen Byutvikling fokuserer på å ivareta og beskytte personvernet til våre leietakere, samarbeidspartnere og ansatte. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Denne personvernerlæringen beskriver hvilke tiltak vi gjør for å beskytte personopplysninger.

1. Behandlingsansvarlig

Hundholmen Byutvikling AS, ved adm. dir. Morten Christian Jakhelln, er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med tjenester som leveres av Hundholmen Byutvikling.

Kontaktinformasjonen til Hundholmen Byutvikling er:
Adresse: Postboks 3, 8001 Bodø
E-post: post@hundholmenbyutvikling.no
Telefon: 75 50 41 40
Organisasjonsnummer: 916 629 958


2. Vår bruk av personopplysninger

2.1.Registrering og innsamling av personopplysninger.

Hundholmen Byutvikling behandler de opplysninger som oppgis når en bedrift registreres som interessent eller kunde hos oss. Dette kan inkludere firmanavn, kontaktperson, firmaadresse/fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse.
Ved rekruttering til nye stillinger oss hos behandler vi CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved søke på stillingen. Hundholmen Byutvikling samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

2.2.Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet og gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Herunder gjennomføre leveransen og faktureringen.

2.3.Om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Har du gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, vil vi kunne sende deg nyhetsbrev basert på samtykket. Du kan når som helst avslutte dette abonnement via en link i nyhetsbrevet. Annen markedsføring fra Hundholmen Byutvikling gjøres i henhold til gjeldende lovgivning.

2.4. Tracking på websiden

Google analytics / Google Tag Manger
Denne siden bruker google analytics og google tag manager for a samle anonym informasjon og statistikk om våre besøkende.

Informasjonen som samles er anonymisert før den blir lagret på Google sine servere. Dataene som samles er anonyme og inneholder ingen privat informasjon: Denne informasjonen kan ikke linkes tilbake til deg som privatperson. Som en standard, blir denne informasjonen slettet etter 26 måneder.

Hvorfor?
Vi bruker google analytics og google tag manager for å få innsikt i hvordan våre besøkende bruker siden vår. Igjennom google får vi anonym, analysert data som vi kan bruke for å videreutvikle og gjøre siden vår bedre i både utforming og innhold for våre brukere. Vi får også innsikt i hvor trafikken til siden vår kommer fra, så vi kan reklamere og promotere siden vår på best mulig måte.

Mer informasjon
Les google sin informasjonsside om hvordan tjenestene deres fungerer, og hvilken type informasjon de samler inn igjennom deres ulike tjenester. Du kan se denne informasjonen ved å klikke her.

Google maps
Denne siden bruker google maps for å kunne vise deg hvor våre kontorlokaler ligger.
Hvis du er innlogget i google sine tjenester (dvs. innlogget i gmail, bruker chrome med bruker o.l.), vil google kunne lagre informasjon om at du har samhandlet med kartet.

Har du aktivert «sted» i nettleser eller på telefonen kan google lagre plasseringen din.
Hvis du samhandler med kartet f.eks. ser nærmere på kartet eller klikker på ikonene, vil google lagre at du har sett på dette til fremtidig bruk.

Hvis dette er noe du ikke ønsker kan du deaktivere stedplasseringen din i browser/mobil og slå av at google lagrer informasjon om det du søker etter i kartet. For å lese mer om hvilken informasjon google samler fra deg og hvordan du kontrollerer hva google skal lagre, klikk her.


3. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Hundholmen Byutvikling oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har tiltak på plass for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysninger vil bare bli lagret så lenge Hundholmen Byutvikling har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Når Hundholmen Byutvikling ikke lenger har et behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet.


4. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger om deg til andre, unntatt når utleveringen av personopplysningene skjer:
a) Med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
c) Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet
d) Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at Hundholmen Byutvikling tilgjengeliggjør personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Hundholmen Byutvikling forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hundholmen Byutviklings krav til behandling og bruk av personopplysninger gjennom databehandleravtale.


5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Hundholmen Byutvikling har registrert om deg. Du kan også kreve retting, sletting og overføring/utlevering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan også kreve begrensning i behandlingen av personopplysningene dine og motsette deg visse typer behandling. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine.

Dersom du mener at Hundholmen Byutvikling ikke behandler personopplysningene som beskrevet i her, eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her.


6. Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a) Behandlingen av personopplysninger endres
b) Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lov eller forskrifter Hundholmen Byutvikling vil gjøre enhver endring godt synlig for våre kunder.


7. Henvendelser

Har du spørsmål knyttet til Hundholmen Byutviklings behandling av personopplysninger, eller ønsker innsyn eller sletting av dine opplysninger kan du ta kontakt med vår kundeservice.