Forretnings- og kontorbygg eid og drevet av Hundholmen Byutvikling.