Eiendommer forvaltet av Hundholmen Byutvikling.

Vi forvalter følgende eiendommer på vegne av Breivika Utvikling AS: Tolder Holmers vei 4 (tidligere Jakhelln Båt), Breivika Eiendom og Bispegården.

Les mer om eiendommene under.