Breivika Utvikling.

Forvaltning

Vi forvalter følgende eiendommer på vegne av Breivika Utvikling AS:
Tolder Holmers vei 4 (tidligere Jakhelln Båt), Breivika Eiendom og Bispegården.

Les mer om prosjektet her