Vi møter frivilligrepresentant Karin Andreassen – representant for besøkstjenesten i Røde Kors, og daglig leder Lars-Henrik Lauritzen for å overrekke en julegave.

– I år har vi valgt å støtte en viktig tjeneste i lokalsamfunnet, og det handler om å bidra til å bekjempe ensomhet – et stort problem blant oss som berører oss alle. Så dette er et ønske om at enda flere skal få en å snakke med og kjenne på følelsen tilhørighet, sier Arve.

Han beskriver ensomhet som en følelse av å være alene, det å ikke bli sett eller speilet – ofte som resultat av å være uten kontakt med andre.

– Å være besøksvenn er en oppgave som gir mening. Jeg føler at jeg kan bidra og gjøre noe som betyr noe for andre. En opplevelse av å gjøre noe som er veldig viktig. Og i det å bli kjent med folk og få ta del i få historien deres, ligger en sterk gjensidighet, sier Karin.

Karin Andreassen – representant for besøkstjenesten i Røde Kors, og daglig leder Lars-Henrik Lauritzen forteller at besøkstjenesten i Røde Kors Bodø er et takknemlig oppdrag som bidrar til å bekjempe ensomhet og skape hverdagsglede. (Foto: Christine Karijord)

Omsorg gjennom nøytralitet

Lars-Henrik, som nå har vært daglig leder for Røde Kors i Bodø i snart to år, forteller om en fantastisk reise inn i en organisasjon fylt med raushet, romslighet og omsorg.

– I Røde Kors er det en stor respekt for medmennesket, og alt frivillig arbeid vi gjør utføres gjennom personlig integritet, upartiskhet og nøytralitet, sier Lars-Henrik.

Han og Karin forteller om besøkstjenesten i Bodø. At det er en overvekt av eldre som ofte har mistet mange og at det å komme seg ut er vanskelig.

– Vi fikk en telefon her for litt siden, hvor familien til en vi besøker ønsket å takke besøksvennen fordi det betydde så utrolig mye, ikke bare for mammaen hennes, men for hele familien. Så det å hjelpe folk ut av ensomheten, blir ofte større enn selve besøket, forteller Karin.

– Det beste man kan gi et menneske, er et annet menneske. Et mantra som har utrolig mange positive synergier, legger Lars-Henrik til.

Røde Kors er en humanitær organisasjon med sterke verdier som upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. (Foto: Christine Karijord)

Et viktig bidrag

At Hundholmen Byutvikling har valgt å gi en julegave til Røde Kors besøkstjeneste, er ifølge Karin og Lars-Henrik et viktig bidrag inn i organisasjonen.

– Det gir oss muligheter. Noen ganger leier vi inn musikk og lager et større fellesarrangement for å samle folk. Men det er også viktig for oss å ta vare på besøksvennene, at vi opprettholder et godt miljø rundt tjenesten, forteller Karin.

Det kan handle om å arrangere kurs om mellommenneskelige forhold, eller møtes for å snakke om ting som kan være utfordrende.

– Ofte kan vi dele oss i grupper, snakke om grenser og hvordan vi føler det rundt rollen vi har, forteller Karin.

Regnskapsmedarbeider Sigrid Holter Ingebrigtsen, controller Siw Meløysund, CEO Arve Pedersen, prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen i Hundholmen Byutvikling, frivilligrepresentant Karin Andreassen og daglig leder Lars-Henrik Lauritzen i Røde Kors og Thomas Jakhelln i Hundholmen Byutvikling under overrekkelse av julegave til besøkstjenesten i Røde Kors. (Foto: Christine Karijord)

De små opplevelsene som skaper livsgnist

Karin minnes årene som besøksvenn for en eldre dame. Hun mener det var en periode på fire-fem år at hun jevnlig dro på besøk, og tok damen med ut på små turer i området rundt Bodø.

– Jeg husker spesielt en dag vi gikk innover Maskinisten. Det var vår og plutselig la hun merke hvitveisen. Jeg gikk ned i grøfta og plukket en bukett til henne, og vi pratet om gården hun vokste opp på og om oppveksten, forteller Karin.

– Slik er nesten ikke målbart, utrolig flott, sier Arve.

For Lars-Henrik viser en slik historie viktigheten av arbeidet i skjæringa for hva det offentlige oppdraget er, og hva en besøksvenn kan bidra med.

– Det handler ofte om å gi mange av dem som bygget dette landet en verdig alderdom, sier Lars-Henrik.