I Jakhellngården er Speare Helse samlokalisert med HØR, Norges største private kompetansekjede innen hørsel. I tillegg befinner de seg i samme bygg som Aleris, Norges største private helseforetak.

– Vi har nå etablert god kontakt med både HØR og Aleris, befinner oss midt i sentrum av Bodø og har blitt del av et helhetlig helsesenter sammensatt av spennende, innovative, og kompetente helsevirksomheter, sier Speare.

På lik linje med private helsetjenester levert av Aleris, er også Speare Helse et privat alternativ og supplement til den offentlige psykiatrien.

– Vårt mål er å bli landets første reelle private spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med alt det innebærer. Og ja, der finnes helt klart et behov, og det er et område ingen har tatt enda, sier Speare. 

Psykologspesialist, gründer og daglig leder Robert Speare, spesialsykepleier og kontorleder i Bodø, Laila Olsen og leder for klinikkutvikling Ingvar Lona gleder seg over nye lokaler. – Vi har fått flotte lokaler i Bodø, og er svært glad for å være samlokalisert med HØR og i samme bygg som Aleris, sier Lona. (Foto: Christine Karijord)

20 000 pasienter får hjelp via Speare

Per i dag er det mer enn 530 behandlere som er tilknyttet Speare Helse, og over 20 000 pasienter får årlig helsehjelp. På landsbasis har Speare Helse per i dag 21 klinikker.

– Det blir stadig større press på det offentlige helsevesenet. For oss er det et samfunnsansvar å avlaste topper, bidra til behandlinger og helsehjelp der det har oppstått fristbrudd, eller er fare for fristbrudd og lang ventetid for folk som trenger psykisk helsehjelp, sier Speare.

Med mantraet å hjelpe, er målet å gi terapi uten at folk måtte havne i byråkratiet.

– For oss er det viktig med høy grad av tilgjengelighet, trygghet og samtidig være til å stole på med tanke på faglig integritet, sier Speare.

Han forteller at Speare Helse har et stort nettverk av høy kompetanse. Og at målet på sikt er å kunne tilby flere arbeidsplasser og i tillegg utdanningspraksis for psykologer og leger i spesialisering.

– For å bygge kvalitet kreves gode økonomiske rammer, nytenking og innovasjon. Og skal vi i Speare Helse lykkes videre, må vi bygge en spesialisthelsetjeneste som skaper forutsigbarhet for både oss og innbyggerne i Bodø, sier Speare-gründeren.

For CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling har det vært spennende å få både Speare og HØR på plass i Jakhellngården. – At Speare Helse og nyetablerte HØR nå befinner seg i samme bygg som Aleris, er svært spennende, sier Pedersen. Her fra åpningen av lokalene i Jakhellngården. (Foto: Christine Karijord)

Ambulant team med spisskompetanse

I Speare Helse finnes det i tillegg til vanlig psykisk helsetjeneste, et ambulant team sammensatt av psykologspesialister med spisskompetanse på stress, traumer, kriser og katastrofer.

– Vi har erfaring fra og med forsvaret, politiet, ambulanse, brann og annet innsatspersonell, vi er tilgjengelig på kort varsel og kan bistå ansatte, pårørende eller ledere etter kritiske hendelser, forteller Hanne Kristine Haarset, psykologspesialist i klinisk voksenpsykiatri og traumefaglig ansvarlig i Speare Helse.

I tillegg arrangerer også Speare Helse høydemestringskurs for bedrifter og enkeltpersoner som sliter med høyder, som eksempel på mangfoldighet innen psykologi-tjenester.

– Det er mange i Bodø og omegn som har et arbeid som inkluderer høydeeksponering. Både innen bygg og anlegg, fiskeri, sjønæring og redning. Ved å kombinere læring og eksponeringstrening får våre kursdeltakere en unik mulighet til å utvikle ferdigheter for å mestre sin høydeutfordring i fellesskap med andre kursdeltakere, sier Haarset.