Når Aleris flytter inn i nye lokaler, utvider de også tjenestetilbudet og bemanner opp i Bodø.

–  Vi opplever en enorm økning i etterspørselen etter våre tjenester i landsdelen. Vi behandler nå dobbelt så mange pasienter som før pandemien. Det er en markant økning i folk som velger å komme til oss privat, sier administrerende direktør Anita Tunold i Aleris.

Hun mener det er et stort potensial for videre vekst i Bodø, som også er årsaken til at Aleris flytter inn i nye og tidsriktige lokaler på nyåret.

– Vi er også stolte av at vi har fatt flere oppdrag fra Helse Nord og Nordlandsykehuset som sliter med lange behandlingskøer som følge av pandemien, sier Tunold.

Administrerende direktør Anita Tunold og CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling møttes for litt siden da Aleris var i Bodø for å lansere sykehusplanene. – Dette blir veldig spennende, sier Pedersen. (Foto: Privat)

 Topp moderne sykehus

Lokalet som Aleris flytte inn vil være på nærmere 100 kvadratmeter, med åtte legekontor, fire operasjonsstuer, oppvåkningsavdeling og sengepost.

Per i dag tilbyr Aleris Bodø medisinske tjenester innen fagområder som ortopedi, lungemedisin, mage-tarm, plastikkirurgi, kardiologi, gynekologi, urologi og nevrologi. Planen er å utvide til nye områder når sykehuset er på plass i nye lokaler.

I dag har sykehuset i Bodø 25 medarbeidere. I tillegg kommer mange tilreisende leger fra andre Aleris-sykehus, ettersom det er mangel på legespesialister i nord.

– De nye lokalene vil bety et vesentlig løft for Aleris Bodø. Pasientene som kommer til oss, skal møte medisinsk kvalitet og service utover det de forventer. I tillegg blir det moderne og trivelige lokaler som er et privatsykehus verdig, og i tråd med det våre pasienter og medarbeidere fortjener, sier Tunold.

For CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling betyr det at Aleris flytter inn i Jakhelln Brygge at det snart kommer en veldig spennende leietaker på plass.

– Nå skal vi i gang med å lage best mulige lokaler sammen med Aleris. Gode og moderne lokaler som skal være tilfredsstillende for god sykehusdrift i fremtiden. Dette blir veldig spennende, sier Pedersen.

 

Sykehuset som nå skal lages i Jakhelln Brygge vil få topp moderne fasiliteter og skal huse åtte legekontor, fire operasjonsstuer, oppvåkningsavdeling og sengepost. Alt fordelt på 1000 kvadratmeter. (Foto: Hundholmen Byutvikling)

– Et viktig supplement

 Også Helse Nord ønsker satsningen velkommen. Eierdirektør Hilde Rolandsen sier til Avisa Nordland at sykehuset i Jakhelln Brygge vil bli et viktig supplement til de offentlige foretakenes tjenester.

– Private tilbydere av helsetjenester representerer et viktig supplement til helseforetakenes tjenester, som samlet sett gjør at Helse Nord RHF kan oppfylle sitt ansvar for å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får et godt og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester, skriver hun i en epost til Avisa Nordland.

Helse Nord etterspør tidvis kortere avtaler med blant annet Aleris, i tillegg til mer langsiktige avtaler for å få ned ventetid. Rolandsen forteller til Avisa Nordland at Helse Nord har et godt og konstruktivt samarbeid med privatsykehuset.

– Dette gjelder også hensynet til at den private aktøren i utgangspunktet bringer inn kompetansebehovet utenfra, slik at kompetansebehovet i det private tilbudet ikke kommer i konkurranse med helseforetakenes egne behov for ressurser, sier Rolandsen til Avisa Nordland.