I dag lanseres hjemmesiden www.molobyen.no hvor folk kan følge prosjektet underveis i alle faser.

– Reklamebyrået Lemon fikk i oppgave å starte en navneprosess med utgangspunkt i samspillet mellom by og natur. Det ble laget en grundig konseptprofil for hele området, før forslagene ble lansert for styret i Breivika Utvikling Bodø, bestående av Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution, Clemens Eiendom, daglig leder Håvard Engseth og styreleder Knut Halvor Hansen i ByKon, forteller Ellisiv Løvold, i Løvold Solution.

Det var ingen tvil om at «Molobyen» var det riktige navnet på den nye bydelen som Breivika Utvikling Bodø skal skape i samarbeid med Bodø kommune. Særlig fordi Moloen er en viktig identitetsbygger for byen, som også er ivaretatt gjennom hele prosjektet fra dag én.

– «Molobyen» ivaretar det å spille på lag mellom det urbane og naturen, og det er det vi ønsker å oppnå. Navnet har god forankring i byens identitet. Vi har allerede Østbyen, Vestbyen, Nerbyen, Plysjbyen og Svenskebyen. I tillegg har de danske arkitektene i Schmidt Hammer Lassen operert med både «Moloplassen» og «Mologata» i sitt masterplanforslag for bydelen. Det skal være hyggelig og bo- og besøke Molobyen, sier Løvold.

 

Arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune, leder for marked, relasjon og utvikling Ellisiv Løvold i Løvold Solution, direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling og daglig leder Håvard Engseth i Breivika utvikling Bodø AS, med Molobyen i bakgrunn. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Står bak flere navn i Bodø

Lemon har tidligere vært med på navne-prosesser i Bodø, og står bak skiftet fra Jakhelln til Hundholmen Byutvikling, Ramsalt i Sjøgata og BIG – Bodø Innovation Gate – rebranding av Firkanten næringsbygg.

– Navnet «Molobyen» er kort fortalt et resultat av konseptet, som igjen er basert på Breivika Utvikling Bodøs målsetting om en «hyggelig, mangfoldig og bærekraftig utvikling for fremtiden med mennesket i fokus». I tillegg de definerte kvalitetene i prosjektet som er beliggenheten ved havet og den unike kombinasjonen av nærheten til natur, kyst og bykjerne, sier digital- og merkevaresjef Merete Aaen Svendsen i Lemon, som holder til på Nøtterøy.

Hun forteller at det er spennende å jobbe med utviklingsprosjekter i Bodø og at det er en by med unike muligheter.

– Vi liker folkene. De er ekte og ærlige med godt humør, og ikke minst mye humor, sier hun.

 

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass, og planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsmuligheter og byrom. Planarbeidet er et samarbeid mellom Breivika Utvikling AS, bestående av Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution og Clemens Eiendom AS, og Bodø kommune. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

«Alle» kjenner Moloen

Når prosjektet «Utviklingsområde Vest» har blitt snakket om, er det ofte som beskrevet som «Moloen-området».

– I kommunen bruker vi området mellom Moloen og Breivika. Alle kjenner Moloen. Vi stiller oss hundre prosent bak navnevalget «Molobyen», sier arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune.

Både han og styret i Breivika Utvikling Bodø er enig i at navnet gjenspeiler et prosjekt med mer enn bare boliger.

– «Molobyen» blir en forlengelse av Bodø sentrum med både næringsliv, aktiviteter, boliger og rekreasjon via videreføring av havnepromenaden. Det er et byutviklingsprosjekt fra Molorota til Breivika brygge med området rundt Bispegården, sier Marthinussen.

 

Endelig fikk barnet navn

Det er en glede for både kommunen og Breivika Utvikling Bodø at Utviklingsområde Vest heretter skal omtales som «Molobyen».

– Jeg er kjempeglad for at barnet nå har fått et navn. Det er identitetsskapende, og gir oss enda større eierskap til prosjektet vi har jobbet med i flere år allerede. Det er også veldig artig at det var så stor enighet om «Molobyen». Fra i dag bytter vi navn i alle omtaler av området, sier Løvold.

Etterhvert skal «Molobyen» deles inn i ulike kvartaler som alle skal ha en historie knyttet til området.

– Med lokale navn for hvert kvartal, som for eksempel «Molokvartalet» og «Bispekvartalet», forteller Engseth.

Allerede i 2021 håper Breivika Utvikling Bodø at de første leilighetene kan legges ut for salg og at byggetrinn én er i gang.

– Vi ønsker å utvikle og ta i bruk kjerneverdiene i området, som parken, Bispegården, kontakten med havet og havnepromenaden – og gjøre Molobyen til et trygt og moderne nabolag som appellerer til alle. Vi skal skape en bydel som legger til rette for at barnefamilier kan finne sitt hjem i Molobyen, sier Coucheron.

Molobyen strekker seg fra Molorota til Breivika/Pelle Molins plass, og planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, arbeidsplasser, rekreasjonsmuligheter og byrom. Planarbeidet er et samarbeid mellom Breivika Utvikling AS, bestående av Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution og Clemens Eiendom AS, og Bodø kommune. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)