Forslag fra fugleperspektiv av utviklingsområde vest. En ny bydel som skal skapes som en forlengelse av Bodø sentrum med sterkt fokus på helhet, natur og sterke forbindelser i hele området. (Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen architects)

 Gjennom sitt planforslag for Utviklingsområde vest, vant det danske arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen konkurransen om den nye bydelen i Bodø. Nå har de vært i byen og lagt fram et revidert forslag for Bodø kommune basert på studier, simuleringer og analyser.

– Vi har gjort grundige analyser av blant annet vind, solforhold og lys ved hjelp av Spacemaker, og en trafikkanalyse samt geoteknikk og sjøsikring gjort av Nordconsult, forteller arkitekt Hanna Johansson hos Schmidt Hammer Lassen.

I konkurranseforslaget ble det foreslått vannkanaler inn i området, noe som viser seg å ikke være mulig på grunn av stormflo og bølgepåvirkning.

– Derfor har vi nå laget et forslag om en bølgebrytende steinutfylling med nedtrappinger mot sjøen for å sikre kontakten med havet. Naturen skal være en gjennomgående styrke for hele området, forteller Johansson.

 

Arkitektene Søren Arentsen og Hanna Johansson kom til Bodø for å presentere et finpusset planforslag for Utviklingsområde vest. Her sammen med daglig leder Håvard Engseth og Ellisiv Løvold i Breivika Utvikling Bodø AS. (Foto: Christine Karijord)

 

Klimatiske forhold

For å analysere planforslaget for utviklingsområdet mellom Molorota og Breivika i Bodø sentrum, har det vært viktig å få et grundig overblikk over klimatiske forhold på hele området gjennom alle årstider.

– Vi har utviklet flere alternative bebyggelsesplaner for å teste hvordan vindforholdene kunne forbedres i området både sommer og vinter. Målet er å skape uteplasser med best mulig sol- og vindforhold mellom bebyggelsen, i parken og langs sjøfronten der trappene møter havet, forteller Johansson.

Både hun og arkitekt Søren Arentsen i Schmidt Hammer Lassen synes utviklingsprosjektet og det å komme til by med nye øyne er svært spennende og til inspirasjon videre.

– Veldig artig at kommunen syntes at presentasjonen var bra. Den største utfordringen er nok sjøfronten. Likevel har nettopp den blitt en ny mulighet for å styrke identiteten til området. Planforslaget og den mulighetsstudien vi gjorde i forkant av konkurransen om Utviklingsområde vest klarte seg bedre enn forventet, og vi har måttet endre på mindre enn vi antok, sier Arentsen.

 

 

Forslag fra fugleperspektiv av utviklingsområde vest. En ny bydel som skal skapes som en forlengelse av Bodø sentrum med sterkt fokus på helhet, natur og sterke forbindelser i hele området. (Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen architects)

 

Et område skapt for folk

Arkitektene har sett på ulike aktiviteter for området, hvordan det på best mulig måte kan tilrettelegges for aktivitet og rekreasjon – samtidig som området gir følelsen av å være i bykjernen av Bodø.

– Ved parken og bystranden ser vi muligheter for aktiviteter som kajakkpadling, vindsurfing og tilrettelegging for båtforening og seilforening. Vi ønsker å tenke helhetlig med en løpetrassé, lekeplass og kanskje et område for utekonsert og eventer. Ved moloen kan det etableres et aktivitetshus for ungdom, kanskje et fiskeutsalg i kombinasjon med restaurant og et vandrerhjem for å nevne noe, sier Arentsen.

Langs Havnepromenaden har arkitektene laget forslag om alt fra saunaanlegg, båthus, kontakt til sjøen via store trapper, kunstinstallasjoner og lagt vekt på viktigheten av å kunne oppleve naturens elementer og krefter.

– Langs Mologata har vi tenkt på muligheter om å lage et overbygd tak til skjerm for været, markedsaktivitet, kanskje skøytebane og andre events. I tillegg ønsker vi at Bådin bryggeri fortsatt får sin plass i området, sier arkitektene som gleder seg til medvirkningsprosessene skal settes i gang for fult, slik at de med større sikkerhet kan få innsikt i hva folk ønsker seg.

Et av forslagene i den reviderte planen for Utviklingsområde vest er store tilgjengelige trapper ned mot havet. (Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassen architects)

 

Hjertet i området

For både arkitektene og Breivika Utvikling Bodø AS, som står bak utviklingen av området, er det viktig å gjøre Bispegården til et møtested for folk. Det kan være som klubbhus for aktiviteter ved bystranden, som visningssenter for den fremtidige bydelen eller andre aktiviteter som folk måtte ønske.

– Bispegården har potensial som «et folkets hus». Et sted for å samles, som et hjerterom i denne delen av sentrum. Vi tenker på alt fra byhage til folkekjøkken og ønsker å utvikle dette stedet til noe folk skal sette stor pris på i bybildet, sier daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS.

I tillegg har den gamle bunkeren like ved potensial som alt fra øvelseslokale, konsertsted og eventuelt museum.

– Vi har referanser fra lignende bunkere i København. Der har det vært tilrettelagt for blant annet øvingslokale, sier Arentsen.

 

Byplansjef Annelise Bolland og arealplanlegger Mats Marthinussen i Bodø kommune mente at de danske arkitektene hadde gjort en god og illustrerende jobb med det nye planforslaget for Utviklingsområde vest. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

– Spennende og godt arbeid

Under presentasjonen av den reviderte planen for Utviklingsområde vest møtte arkitektene en fornøyd byplansjef i Bodø kommune.

– Dette var veldig interessant og gode gjennomarbeidede forslag. At det gjøres ordentlige studier på klima er veldig okei. Det å bygge i fjærsteinene er krevende, og arkitektene har vist gode illustrasjoner på hvordan de har justert planforslaget og hva som faktisk er mulig, sier byplansjef Annelise Bolland, som synes forslaget er et godt utgangspunkt for å gå videre i samarbeidsprosessen mellom Breivika Utvikling Bodø AS og kommunen.

– Vi vil det samme, har mål å skape en helhetlig plan som lar seg realisere. Det har hele veien vært et godt og åpent samarbeid med Bodø kommune. Vi er heldig i Bodø, sier Engseth.