Utviklingsområdet vest i Bodø strekker seg fra Molorota til Breivika og planlegges som en forlengelse av bykjernen. Planarbeidet er et samarbeid mellom Breivika Utvikling Bodø AS og Bodø kommune.

– Bodø kommune er partner i og pilotområde for det nasjonale forskningssenteret for nullutslipps-nabolag i smarte byer (FME ZEN). Med Utviklingsområde vest tar vi for alvor skrittet inn i lavutslippssamfunnet både for å bedre miljøet lokalt, men også som bidrag til nasjonale klimamål, forteller Rakel Hunstad, prosjektleder for FoU og næringsutvikling i Ny by – Ny flyplassprosjektet.

Arbeidet vil gi Bodø kommune viktig kunnskap om hvordan de best mulig kan planlegge fremtidsrettet og klimasmart med tanke på Ny by – Ny flyplassområdet.

– Utviklingsområde vest i Breivika skal etter hvert fungere som et utstillingsvindu for resten av Norge og verden hvor vi demonstrerer hvordan vi kan bygge fremtidens lavutslippssamfunn, forteller prosjektlederen.

Se for deg en helt vanlig høstdag i Bodø. Du drar av gårde med el-sykkelen som deles i nabolaget og henter ungene i barnehagen. På veg hjem stopper dere innom den urbane felles-hagen ved den gamle Bispegården i Tolder Holmers vei og tar med nyplukkede gulrøtter og poteter til middagen. Se for deg et nabolag som ikke bare har funnet fine løsninger på en families praktiske utfordringer, men også noen av verdens klimautfordringer.

– Målet med Uviklingsområde vest er en fremtidsrettet energi- og klimavennlig ny bydel i Bodø, sier Hunstad.

 

Rakel Hunstad, prosjektleder for FoU og næringsutvikling i Ny by- Ny flyplassprosjektet forteller at Bodø kommune skal bruke Utviklingsområde vest som klimapilot for den nye bydelen i Ny by-Ny flyplassprosjektet. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Pilot for Ny by Ny flyplass

På dagens flyplassområde skal det utvikles en kompakt, grønn og folkevennlig bydel. Utviklingen av denne skal oppfylle svært høye klima- og energiambisjoner.

– Vår ambisjon er at det første byggetrinnet i den nye bydelen i Bodø knyttet til Ny by – ny flyplassprosjektet skal planlegges og utvikles som et nullutslippsområde i tråd med FME ZENs kriterier. Utviklingsområde Vest er en viktig del av arbeidet for å bygge kunnskap, læring og kompetanse om akkurat dette, forteller Hunstad.

Første steg på veien mot et nullutslippsnabolag var en stedskvalitets-analyse og anbefalinger for området Utviklingsområde Vest fra arkitektur- og teknologiforsker Tobias Nordström fra NTNU og FME ZEN.

– Stedskvaliteter handler om at bærekraftige områder, nabolag og byer må være kompakt, integrert og godt forbundet til omliggende områder. Tanken er at god planlegging av stedskvaliteter vil redusere indirekte klimagassutslipp fra et område. Vi beveger oss dermed langt forbi ren energieffektivisering i Utviklingsområde Vest, sier Hunstad.

Et annet eksempel på stedskvalitet kan være en god blanding av boende og arbeidende i et område for å skape et levende byliv både dag og kveld.

– Utviklingsområde Vest er et avgrenset område og størrelsen er overkommelig. Dette gjør at området egner seg godt til læring for oss i kommunen, sier Hunstad.

Hun forteller at Bodø kommune er godt i gang med planleggingen av den nye bydelen i Bodø gjennom Ny by Ny flyplassprosjektet.

– Dette er et område som er betydelig større enn Utviklingsområde vest og med en langsiktig tidshorisont på mellom 50-80 år. Da er det viktig at klima- og energiambisjoner, og andre overordnede føringer, legges i en tidlig fase slik at Bodø faktisk blir en smart, grønn og fremtidsrettet by, sier Hunstad.

 

Stedskvalitet er viktig. Forsker Tobias Nordström fra NTNU og FME ZEN har analysert utviklingsområde vest med utgangspunkt i stedskvalitet. Han har kommet fram til både utfordringer og fordeler med området, og har nå presentert konkrete forslag for området i tråd med nullutslippsmålet. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

– Fantastisk mulighet

For daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS er det spennende å tenke klimamål på nabolagsnivå og samtidig være med på en reise mot fremtidens lavutslippssamfunn.

– Når man jobber mot å redusere klimaavtrykk, så er det nesten bare fantasien som setter begrensninger. Derfor er det veldig spennende at Utviklingsområde vest skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og nye energi- og klimavennlige løsninger, sier Engseth.

Som eksempel trekker han frem ulike klimareduserende tiltak, og forteller at FME ZEN vil utfordre flere underleverandører som skal bidra i prosjektet på sikt.

– Utviklingsområde vest vil få tilført kompetanse og tilgang til best tilgjengelig teknologi og innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp gjennom hele planleggingen. Det handler om alt fra nærhet og beliggenhet til bil- sykkel og båtdeling. Det handler om tilrettelegging av innhold i området, mobilitet og gode løsninger for avfallshåndtering. Tenk deg et nabolag som får ned forbruket og klimaavtrykket til et minimum, og det i felleskap, sier Engseth.

 

Daglig leder Håvard Engseth i Breivika utvikling Bodø AS og forsker Tobias Nordström fra NTNU og FME ZEN diskuterer stedskvaliteter, og hvilke grep som skal til for å lage en kompakt bydel som godt forbundet til omliggende områder. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling).  

Spennende samarbeid. Planarbeidet for Utviklingsområde vest er et spennende samarbeid mellom Bodø kommune og Breivika Utvikling Bodø AS (Løvold Solution, Hundholmen Byutvikling og Clemens Eiendom). Nå skal forsker Tobias Nordström fra NTNU og FME ZEN, prosjektleder Rakel Hunstad for FoU og næringsutvikling i Ny by Ny flyplassprosjektet og daglig leder Håvard Engseth fra Breivika Utvikling Bodø AS samarbeide om å lage et nabolag med minst mulig klimaavtrykk. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)