Plankonsulent Gøran Antonsen i Norconsult, arkitekt Søren Arentsen og Hanna Johansson i Schmidt Hammer Lassen Architects bruker foreløbig masterplan som utgangspunkt for videre planlegging og felles forståelse under møtet om Utviklingsområde Vest i Bispegården. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling) 

Arkitektene har vært i Bodø for å se Utviklingsområde Vest, møte Bodø kommune og Breivika Utvikling Bodø AS, diskutere status for prosjektet og framdriften videre.

– Det er helt vilt fint her. Det å se fine bilder fra området er en ting, men det er først når man er her at man virkelig får oppleve Bodø. En fantastisk plass, sier Arensen.

I slutten av april ble det etter en anbudskonkurranse med masterplanforslag bestemt at det danske arkitektfirmaet skal utvikle området mellom Molorota og Breivika i Bodø sentrum. Et valg det var stor enighet om i både byplan og i juryen bestående av styret i Breivika Utvikling AS.

Ellisiv Løvold i Løvold Solution, arkitekt Hanna Johansson i Schmidt Hammer Lassen Architects, arkitekt Søren Arentsen i Schmidt Hammer Lassen Architects, daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS og André Løvold i Løvold Solution spiste lunsj med utsikt mot Utviklingsområde Vest. En perfekt dag for å oppleve Bodø sentrum.  (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling) 

Midt i hjertet av prosjektet

Lokasjonen for møtet mellom arkitekter, byplan og Breivika Utvikling ble lagt til Bispegården, et område og et bygg det allerede er stor enighet om å bevare. Målet for dagen er å ha på plass det som behøves for en oppstart i august.

–  Vi undersøker nå tomtegrenser med hensyn til grense i sjø og klimatilpassinger i kystsonen rundt Breivika, i tillegg skal det gjøres en trafikkanalyse på biler ut av området for å sjekke kapasitet, sier daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS.

Når dette er på plass har arkitektene det de behøver for å arbeide videre med masteplanen for Utviklingsområde Vest og tilpasse den etter ønsker fra byplan, Breivika Utvikling Bodø AS og medvirkningsprosesser kommunen har gjort med befolkningen.

– Arkitektenes videre arbeid med planen vil belyse viktige faktorer som lys- og solforhold, vind og generell støy. Da vil dette gi oss et utgangspunkt som for eksempelvis vil kunne sørge for mer utsyn og bedre lysforhold for boligene og det å unngå såkalte «vindtunneler» som ville skapt ubehag for folk, forklarer Engseth.

Daglig leder Håvard Engseth i Breivika Utvikling Bodø AS, arkitekt Jonas Bjørklund i byplan og arealplanlegger Mats Marthinussen i byplan diskuterer fremdrift og undersøkelser som må gjennomføres før arkitektene i Schmidt Hammer Lassen Architects går i gang med videre arbeid med Utviklingsområde Vest. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling) 

I førersetet

Det er stor enighet om at Utviklingsområde Vest skal være i førersetet i forkant av videre utvikling av Ny by-ny flyplass.

– Vi som utbygger er heldig som får være med på et prosjekt som bringer Bodø i førersetet for smarte løsninger innenfor byutvikling, sier Ellisiv Løvold i Løvold Solution og Breivika Utvikling Bodø AS.

For arkitektene er det spennende å være i et samarbeidsprosjekt mellom offentlig og privat.

– Vi som arkitekter er ikke redde for å ta nyskapende grep. Vi ønsker gjerne å løfte nivået i prosjektet, og for oss er det svært positivt at også byggherre vil tenke nytt, sier Arensen.

Så går diskusjonen videre mot et ønske om å skape aktivitet i det allerede eksisterende nabolaget rundt Breivika.

– Det hadde vært spennende å gjøre noe hyggelig i området her. Skape aktivitet og gjøre noe attraktivt for de som allerede bor her og for byens befolkning. At vi snur litt på prosessen og tilfører verdier i området før byggeprosessen, sier Løvold.

Som å ruste opp parken, involvere interessegrupper og finne ut hva folk vil ha.

– Nå har vi muligheten til å åpne opp, invitere inn folk i et område som før har vært ganske lukket. Tenk om Bispegården kunne blitt et allhus, et hjerterom for byens befolkning, sier hun.

Arealplanlegger Mats Marthinussen i byplan, ZEN-koordinator Rakel Hunstad, André Løvold, Håvard Engseth og Ellisiv Løvold i Breivika Utvikling Bodø AS, Hanna Johansson og Søren Arentsen i Schmidt Hammer Lassen Architects, arkitekt Jonas Bjørklun i byplan og plankonsulent Gøran Antonsen i Nordconsult møttes i Bispegården for å diskutere hva som er gjort og hva som må gjøres videre i samarbeidet om Utviklingsområde Vest. Et hyggelig og konstruktivt møte mellom planmyndighet, byggherre og arkitekter.  (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)