Hundholmen Byutvikling : Det er viktig å fullføre planen om Bypakke Bodø

Det er viktig å fullføre planen om Bypakke Bodø

04/03/2019

Å gjøre den nye Sjøgata både penere, tryggere, raskere å sykle og enklere for fotgjengere vil være en forvandling for Bodø på mange plan. – Å fullføre planen om å ruste opp Sjøgata og resten av Bypakke Bodø er enormt viktig for byen, sier Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

Dages Sjøgata er ganske grå, og gata oppleves av folk som både mørk og uoversiktlig. For mange er det langt å ta turen for å gjøre handel. For Jakhelln handler opprustningen av Sjøgata om både en nødvendighet, men også om å ta det steget som må til for å bli en smart by.

–  Det har skjedd så mye positivt gjennom mange år i Bodø, og vi må ta vare på den entusiastiske energien til å få ferdig også den utvidede bypakken. I Sjøgata har vi allerede masse butikker, og det vil komme flere. Å ruste opp Sjøgata, porten til byen vår, vil være viktig for både næringslivet, turiststrømmen og for folk flest, sier Jakhelln.

I tillegg mener han de andre prosjektene på Nordstrandveien og Trefeltsveien med sykkelveier og bedre forhold for kollektivtransport også er svært viktig å ferdigstille.

–  Det handler hele tiden om å optimalisere for fremtiden. Å gjøre det enkelt for folk å velge den daglige syklingen, gjøre forholdene bedre – det vil på sikt redusere biltrafikken og være bra for folkehelsa og miljøet. Et godt gang- og sykkelvegnett bør være en målsetning for en smart by, sier han.

For de myke

Prosjekter som er aktuelle i den utvidede bypakken handler først og fremst om bedre sykkelveier, kollektivtilbud, gangfelt og flere mindre tiltak for å bedre fremkommeligheten til gående, syklende og bussende.

– Skal Bodø bli den foretrukne byen når folk ser seg etter et nytt sted å bo? Ønsker vi at Bodø utvikles og forbedres slik at folk føler tilhørighet og vil bruke byen? Å legge til rette, også for de myke i bybildet er bærekraftig for å bli en smart by for folk. Skal vi oppnå befolkningsvekst nå er det nettopp smart vi må være, sier Jakhelln.

Det har blitt dyrere å fullføre Bypakke Bodø enn antatt, kanskje har det tatt litt mer tid enn man trodde. Likevel kjenner folk prosjektet og kommuniserer man virkelighetsbildet og forklarer endringene i rammebetingelsene, mener Jakhelln at det vil komme en forståelse for at Bypakke Bodø behøver å bli ferdigstilt i sin helhet.

– At det nå blir dyrere å fullføre denne forvandlingen som allerede er godt i gang, det mener jeg vi må bite i oss og finne en god løsning på. Det som er viktig er å ferdigstille og ikke stoppe opp. For prosjekter som som stopper har en tendens til å stående stille lenge. Det er et ønske om å gjøre Bodø til en bo-by og skal folk ha glede av å bruke sentrum og flytte hit, så må vi gjøre det som må til for å legge til rette for dette, sier Jakhelln.