Hundholmen Byutvikling : Spennende samarbeid mot arbeidskriminalitet

Spennende samarbeid mot arbeidskriminalitet

13/12/2018

– Vi ønsker input, og vi ønsker at alle våre medarbeidere blir bevisst på dette samarbeidet, sier prosjektsjef Frode Sørensen i HENT, her sammen med prosjektleder Peder Wold i HENT, prosjektleder Mathias Andreassen i Hundholmen Byutvikling, direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling, underdirektør Siv Simonsen Kibsgaard og Bent Henriksen hos Skatt Nord.

Hundholmen Byutvikling, HENT og Skatte-etaten forsterker nå innsatsen mot arbeids-kriminalitet gjennom dialog og samarbeid under byggingen av Bodø Innovation Gate – BIG.

– Målet er å kunne jobbe i sanntid og samarbeide i kampen mot arbeidskriminalitet. Dette klarer vi ikke alene og vi er helt avhengig av å kunne jobbe sammen og ha en god dialog med seriøse aktører på store byggeprosjekter, sier underdirektør Siv Simonsen Kibsgaard hos Skatt Nord.

I avtalen fremgår det at leverandører og underleverandører i forbindelse med utbyggingen må gi BIG og HENT fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. Dette for å sikre at alle oppdragsgivere og oppdragstakere i utbyggingsprosjektet er registrert i pliktige registre, noe som gjør det enklere å kontrollere om skatte- og avgiftsreglene etterleves.

– Vi håper dette samarbeidet skal gjøre det mindre attraktivt for useriøse aktører å søke tilgang til dette markedet. Det handler om å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet i byggebransjen gjennom dialog og åpenhet, sier Kibsgaard.

Gull verdt

For prosjektsjef Frode Sørensen i HENT, som allerede er godt i gang med bygging av BIG, er et samarbeid med Skatteetaten og byggherre gull verdt.

– For oss handler dette om å få hjelp til å bli enda bedre på det vi gjør og det bidrar til at vi får kvalitetssikret vår internkontroll. I et prosjekt som BIG vil vi tidvis ha mellom 200 og 300 mann i sving, og da er det viktig at alle som jobber i prosjektet har papirene i orden, sier Sørensen.

Skatt Nord kan også gjennomføre uanmeldte byggeplasskontroller for å verifisere at innsendte lister over ansatte på byggeplassen stemmer overens med de faktiske forhold.

– Det vi gjør av preventive tiltak er for å minske handlingsrommet til useriøse aktører. For oss er dette samarbeidet veldig verdifullt. Vi kommer i en posisjon hvor vi får fulgt byggeprosessen i sanntid heller enn kontroller i ettertid, sier Kibsgaard.

– Og for oss som oppdragsgiver er dette bra. I verste fall kan de mest useriøse være del av større kriminelle nettverk, og da snakker vi menneskehandel. Vi ønsker et samfunn som forholder seg til reglene, for de som ikke gjør det, de smuldrer innenfra, sier Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

Forsvinner ut av landet

Når Skatteetaten gjør kontroller etter at et stort byggeprosjekt er ferdig, er faren for at både personer og penger er borte og utenfor norske landegrenser.

– Vi har opplevd folk som har hatt falsk ID for å kunne jobbe i Norge, sier Kibsgaard.

I tillegg har det vært episoder med firmaer som ikke er det de sier de er. Og hva er årsaken for at man fremstår som noe man ikke er?

– Ofte er det snakk om triste skjebner, og vi forsøker primært å gå etter de som står bak. Mange mennesker føler at de ikke har et valg. Det er komplekst å ta bakmenn, men vi har eksempler på dommer som har knust noen nettverk som ikke er operativ mer, forteller Kibsgaard.

Derfor er det viktig at Skatteetaten hele tiden får «ferskvarer» å jobbe med.

– Det er også mye bedre å veilede underveis dersom noe skulle vise seg å være feil rapportert eller at en underentreprenør ikke er registrert i Norge. Det å foreta kontroller i ettertid er mye mer ressurskrevende, sier Kibsgaard.