– I første omgang vil kontoret i Bodø bli bemannet med mellom fire til seks advokater. Vi har rekruttert to nye partnere til satsningen, og planen er å bygge et fullt operativt kontor i Jakhellngården som kan betjene næringslivet i byen og i regionen, som også vil ha tett samarbeid med Oslo-kontoret, sier Johansen.

Han forteller videre at næringslivet i Nordland speiler bransjekunnskapen, erfaringen og kompetanseprofilen til advokatfirmaet svært godt.

– Særlig gjelder dette bransjene fiskeri og havbruk, fornybar energi og eiendom/entreprise. Her er Haavind ledende i Norge, forteller styrelederen.

I pose og sekk

Johansen, som var i Bodø for å møte Hundholmen Byutvikling sammen med advokatene Bjørn Immonen, Bjørn Sørgård og Sarah-Ann Kvam i Jakhellngården, forteller at Bodø har mange dyktige advokater, men at næringslivet i Nordland likevel kjøper en stor del av sine advokattjenester fra større firma i hovedstaden.

– Gjennom å etablere oss med fullt kontor med lokale partnere og advokater bosatt i Bodø og Nordland, ønsker vi å ta en større del av dette markedet. Gjennom vår etablering ønsker vi at næringslivet i Bodø og Nordland, både skal få fordelene ved å forholde seg til et lokalt firma, samtidig som en får fordelene ved å ha et av landets største advokatmiljø i ryggen. Kundene skal få i både pose og sekk, sier Johansen.

Han forteller at Haavind har gjort grundige undersøkelser av næringslivet i Nordland og hele Nord-Norge, og at det i tillegg er gjort analyser rundt advokatmarkedet tilknyttet de ulike bransjene.

– Vi har sett et behov, og det er ikke tilfeldig at vi kommer til Bodø. Vi er svært trygge på denne etableringen, sier partner Bjørn Sørgård i Haavind, som er imponert over den sterke veksten og utviklingen av næringslivet i regionen.

Styreleder og partner i Haavind, Johnny Johansen forteller at næringslivet i Nordland speiler bransjekunnskapen, erfaringen og kompetanseprofilen til advokatfirmaet svært godt. – Særlig gjelder dette bransjene fiskeri og havbruk, fornybar energi og eiendom/entreprise, sier han. (Foto: Christine Karijord)

Bedre oppfølging og samarbeid

Sørgård viser til at Nordland i flere år har hatt en sterkere økonomisk vekst enn gjennomsnittet i Norge, hvor omsetningen til bedriftene i fylket vokste med 11 prosent fra 2022 til 2023.

– Nordland har et veldig sterkt næringsliv som ofte er lokalt eid med lokale beslutningstakere. Og det som var avgjørende for vår etablering i Bodø, er at vi er sterke innenfor bransjeområdene som står for mye av verdiskapningen og veksten i regionen, og at vi i tillegg allerede har en rekke kunder i Nordland som vi ønsker å gi best mulig oppfølging og enda bedre service, sier Sørgård.

Både han og Johansen ser fram til å både fortsette og etter hvert etablere samarbeid med lokale advokatfirma.

– Vi har i flere saker samarbeidet med etablerte advokatfirma i Bodø og Nordland, dyktige folk som vi har stor respekt for, og som vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med heller enn å måtte sende oppdrag ut av byen, sier Johansen.

Partner Bjørn Sørgård i Haavind, CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling, partner Sarah-Ann Kvam i Haavind, styreleder og partner Johnny Johansen i Haavind og ny partner i Bodø, Bjørn Immonen og Christian Jakhelln-eier Morten Jakhelln gleder seg over nyetablering av advokatkontor i Jakhellngården i Bodø. (Foto: Christine Karijord)

To nye partnere

Bjørn Immonen, som kommer fra Nord Advokatfirma, vi være den første på plass av to nye partnere tilknyttet Haavinds kontor i Bodø, som har oppstart i august.

– Min særlige kompetanse er innenfor fast eiendom, entreprise og kontraktsrett, forteller Immonen, som gleder seg til oppstarten i Bodø.

 Den andre partneren vil bli offentliggjort i løpet av sommeren.

– Vi skal ansette flere nye medarbeidere, og vi jobber løpende med rekruttering av ansatte advokater for å sikre et godt sammensatt team i Bodø allerede fra høsten av. Og vi ønsker gjerne at de som er interessert tar kontakt, sier Immonen.

Advokat Bjørn Immonen er ny partner i Haavind – og vil jobbe fra Bodø-kontoret i Jakhellngården. – Jeg gleder meg, sier han. (Foto: Christine Karijord)

– Viktig for næringslivet

Eier for Christan Jakhelln A/S og styreleder for datterbedriften Hundholmen Byutvikling, Morten Jakhelln, mener Haavinds etablering i Bodø er svært viktig for tiden fremover.

– Vi var nylig på befaring ute på flyplassen som skal stå ferdig i 2029, og fikk gjennomgang av ny flyplass-prosjektet til Avinor. Og man må nesten ha vært der for å forstå hva dette vil innebære i årene framover. Det er mye som skal bygges, og Haavinds ekspertise på entreprisekontrakter vil være et viktig bidrag i denne sammenhengen, sier Jakhelln.

Han mener Haavind vil bli en ressurs for byen, regionen og næringslivet. Og mener det er positivt at de nå skaper flere attraktive arbeidsplasser i byen.

 – Vi brukte selv advokatfirmaet i forbindelse med Ramsalt-utbyggingen og i denne sammenhengen gjorde de en god jobb som vi var svært fornøyde med, sier Jakhelln.

Christian Jakhelln-eier Morten Jakhelln mener det er svært positivt for byen at advokatkontoret Haavind etablerer seg lokalt med sin ekspertise. (Foto: Christine Karijord)

Fakta om Advokatfirmaet Haavind:

  • Etablert i 1893
  • 200 ansatte, 160 av dem jurister.
  • Omsetning i 2023: 650 MNOK.
  • Topprangert i Norge innenfor eiendom og entreprise, tvisteløsning, fiskeri og havbruk, fornybar energi, teknologi, IP, arbeidsrett, anskaffelser og restrukturering.
  • 10 advokater med møterett for Høyesterett.  

(Kilde: Haavind)