Stiftelsen MS Salten har som formål å eie, drifte og utvikle veteranbåten «Gamle Salten», herunder å bevare dens kulturhistoriske verdi gjennom aktivt bruk.

– Skal jeg ønske meg noe på min 91-årsdag, så er det at alle gjør som meg, og melder seg inn i Gamle Saltens venneforening, slik at vi kan ta vare på henne og på den måten bidra til å bevare skipets kulturhistoriske verdi, sier Tjærandsen, bystyrerepresentant for Høyre og kandidat til Årets Nordlending 2023.

– Jeg har kjent til Gamle Salten helt siden jeg kom til Bodø i 1954. Nå håper jeg at så mange som mulig blir med og sørger for at denne arbeidende museumsgjenstanden kan leies ut til forskjellig formål og inntjening og ta folk med på turer i vårt fantastiske øyrike, sier 91-åringen.

Gamle Salten skal ikke stå til pynt i Bodø. Når alle sertifikater er på plass, så er hun klar for bruk, og nytt eierskap. (Foto: Gamle Salten/presse)
Gamle Salten har vært på mange eventyr opp gjennom årene. Her fra topp-turseilas med Arctic Haute Route i regi av Norwegian dventure Company. (Foto: Norwegian Adventure Company)
Agnete Tjærandsen (91) tok turen til Rognan for å se hva som blir gjort av reparasjoner ombord på Gamle Salten. Hun håper nå at folk blir med i Gamle Saltens venneforening og tar eierskap til skipet. (Foto: Morten Jakhelln)

Tilgjengelig for allmennheten

I tillegg til en stiftelse er det også opprettet et aksjeselskap som skal drifte Gamle Salten kommersielt. Inntektene skal gå direkte til drift av båten.

– Målet er å drive kulturformidling av kystkulturen i Salten, utvikle opplevelsesbaserte reiselivsprodukter som kan understøtte og bidra til stiftelsens formål, være en arena for skolering av fremtidige sjøfolk og ikke minst være en samlende plass for ildsjeler og alle som ønsker å være del av miljøet rundt Gamle Salten, sier Jakhelln.

For Gamle Salten skal ikke stå til pynt i Bodø. Etter å ha blitt rustet opp på Rognan ved Saltdal verft, hvor skipet nå ligger til kai – skal hun videre til Svolvær for femårsklassifisering. Og når alle sertifikater er på plass, så er hun klar for bruk, og nytt eierskap.

– Vi er utrolig heldig som har en kulturpersonlighet som Morten Jakhelln, som velger å gi dette klenodiet til oss. Og jeg mener det er både mitt og ditt ansvar å ta vare på denne historien og kystkulturen for fremtidens bodøværinger, sier Tjærandsen.

Ombord på Gamle Salten kan det etterhvert arrangeres både selskap og andre sammenkomster. Opplevelsen av å være ombord er enestående. (Illustrasjonsfoto: Noregian Adventure Company)
Agnete Tjærandsen starter nå en spleis og oppfordrer byens befolkning til å bli med i eierskapet rundt Gamle Salten. Selv har hun vært ombord i båten for å se på oppussingsarbeidet som er gjort på Rognan. – Skal jeg ønske meg noe på min 91-årsdag, så er det at alle gjør som meg, og melder seg inn i Gamle Saltens venneforening, sier hun. ((Illustrasjonsfoto: Noregian Adventure Company fra toppturseilas)

Ønsker enda flere velkommen ombord

For at Gamle Salten skal bli et levende kulturminne i Salten, og for å bevare frivilligheten og pågangsmotet som i dag har våknet til liv rundt veteranbåten, ønskes enda flere engasjerte hender ombord.

–  Gamle Salten handler om identitet og skal bli et levende kulturminne i Salten, ikke et utstillingsobjekt, men en arena for utdanning, historiefortelling og opplevelser i den fantastiske naturen vi har i Salten, sier Øystein Nystad, en av ildsjelene som i mange år har engasjert seg i vern av den seilende kulturskatten.

Han mener det er viktig å både ta vare på historien som ligger i kulturen rundt Gamle Salten, men også ivareta kunnskapen i de mange profesjonene som har blitt borte gjennom modernisering.

– Vi trenger å ha kjennskap til røttene våre, og samtidig blir vi flere og flere som ikke arbeider – både eldre, og mange yngre som faller utenfor arbeidslivet. Dermed kan Gamle Salten bli en arena i byen for et inkluderende og skapende miljø for positiv aktivitet der alle er velkomne. Et miljø der generasjonene møtes, trives, blir sysselsatt og engasjert gjennom noe nyttig og verdifullt, sier Nystad.

Gamle salten-Ildsjel Øystein Nystad her sammen med fartøyvernrådgiver Ivar Hoflandsdal i Nordland fylkeskommune på Rognan Hotel. De begge mener skipet har en lysende fremtid som levende kulturminne i Salten. (Foto: Christine Karijord)

Raushet og eierskap

At Gamle Salten fortsatt er byen, mener Nystad ene og alene handler om Morten Jakhellns raushet og tålmodighet.

– Nå gir Morten Bodø-miljøet denne båten til eie, en milliongave til samfunnet. Og jeg håper at vi sammen kan forvalte denne verdien, se helheten og gripe mulighetene som kan skape glede for så mange, sier Nystad, som stiller seg bak Tjærandsen og inviterer både det offentlige, private bedrifter og lokalbefolkningen til å bli med i eierskapet bak Gamle Salten.

Han savner flere ungdommer ombord og ønsker folk i alle aldre velkommen til å ta kontakt for å bli del av mannskapet og ildsjelene i Gamle Salten.

– Vi trenger alle som ønsker å være del av Gamle Salten. Vi trenger både kokk, stuert, servitører, matroser – ja alle sjangere som kan finne glede av å være i et miljø sammen med andre, sier Nystad.

For å bidra til spleisen, ta eierskap og for å bli del av venneforeningen til Gamle Salten – ta kontakt med leder i venneforeningen Jens Petter Beranek Holm, eller vips direkte til MS Saltens venneforening på nummer: 827863.

– Vårt første mål er å restaurere byssa, og alle bidrag er kjærkommet og vil bli høyt verdsatt, sier Beranek Holm.