Han forteller at vaktmestertjenestene kan bestilles på Hundholmen Byutviklings hjemmeside via Servicetorget, og at terskelen for hva driftsavdelingen kan hjelpe med, er lav.

– Vi kan bidra med flytting av møbler, fiksing av belysning, fjerning av ekstra avfall eller sette opp lydabsorbenter hvis det skulle være behov for, sier Oleksandr.

Driftstekniker Oleksandr Martyneko, driftsjef Frank Tore Olsen og prosjekt- og bærekraftssjef Børge Kristensen forteller at de nå tilbyr vaktmestertjenester til alle Hundholmen Byutviklings leietakere. (Foto: Christine Karijord) 

Pilotprosjekt

Børge Kristensen som er prosjekt- og bærekraftsjef i Hundholmen Byutvikling forteller at driftsavdelingen allerede er i gang med et artig pilotprosjekt i tredje etasje i Jakhelln Brygge.

– Her er et ledig lokale som vi skal innrede og pusse opp med overskuddsmateriell og gjenbruk. Et spennende prosjekt hvor vi skal gjøre det meste selv, forteller Børge.

Han forteller at det ligger mye kompetanse i forhold til å gjøre slikt arbeid i driftsavdelingen, og at det blir spennende å utføre prosjektet i samarbeid gjennom en bærekraftig tankegang.

– På denne måten tilnærmer vi oss mye av det arbeidet vi også kan utføre for våre leietakere, og vi kommer til å utføre alt innenfor det vi har kompetanse på og har lov til å gjøre selv, forteller Børge.

 

Viktig å være tilgjengelig og tett på

For Børge, Oleksandr og driftssjef Frank Tore Olsen handler vaktmestertjenesten om å være mest mulig tilgjengelig for Hundholmen Byutviklings leietakere.

– Det handler om å kunne skreddersy tjenester i forhold til det bedriftene som leier hos oss har behov for, og være tilgjengelig for å kunne utføre arbeidet relativt raskt, sier Frank Tore.

Leietakeren melder inn en sak, så gjøres en vurdering og en ramme for arbeidet som skal utføres.

– Så opprettholder vi en dialog direkte med leietakeren, og er tett på, sier Børge.

For Oleksandr, som nå har etablert seg godt i jobben som driftstekniker, er det en glede å bidra.

– Jeg trives veldig godt i denne jobben. Jeg har fantastiske kollegaer, og folk blir så glad når de får hjelp. Så er det variert arbeid. Ingen dager er lik, sier Oleksandr.