Hun forteller at det under Bodø 2024 skal arrangeres fire store konferanser i regi av Nord Universitet i Bodø sentrum, og at det nå er svært viktig å etablere en base i byen.

– Vi skal arrangere High North Dialogue, Arctic Congress Bodø 2024, den internasjonale urfolkskonferansen NAISA og UArctic. Å få disse konferansene til Bodø under europeisk kulturhovedstad i 2024 vil være et utstillingsvindu for videre arktisk samarbeid. Tusenvis av mennesker kommer til byen, og da må vi være til stede der det skjer, sier Solheim Hansen.

Rektor Hanne Solheim Hansen for Nord Universitet forteller at det under Bodø 2024 skal arrangeres fire store konferanser i regi av Nord Universitet i Bodø sentrum, og at det nå er svært viktig å etablere en base i byen. (Foto: Christine Karijord)

Økt synlighet og mer samarbeid

Solheim Hansen forteller videre at Nord Universitet også har som mål å styrke forbindelsen til Bodø-samfunnet, arbeidslivet og byens næringsliv.

– Vi kommer til å øke vår synlighet i sentrum gjennom arrangementer, workshops, seminarer og fysisk tilstedeværelse. Dette vil skape en mer åpen dialog og bidra til større samhandling mellom Nord Universitet, næringslivet, offentlige institusjoner og allmennheten, sier Solheim Hansen.

Hun mener tilstedeværelse i sentrum vil øke universitetets synlighet og legge til rette for økt samarbeid og dialogmøter.

– Med etableringen i sentrum har vi som mål å senke terskelen for samhandling på mange nivå, sier Hansen.

Morten Jakhelln mener Nord Universitets sentrumsetablering er noe av det beste som kunne skje for at student- og universitetsbyen Bodø skal kunne blomstre. Her samme med styreleder Adrian Reftun og administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord og CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling utenfor fremtidige studentboliger i Ramsalt. (Foto: Christine Karijord)

– Dette er kjempeviktig for byen

For Morten Jakhelln er det svært viktig for Bodø at byens universitet er representert i bybildet, og mener sentrumsetableringen er noe av det beste som kunne skje for at student- og universitetsbyen Bodø skal kunne blomstre.

– Vi har lenge drømt om å kunne bidra til å få studenter til sentrum av byen. Det har vi nå klart å få til gjennom et flott samarbeid med Studentinord om utvikling av det gamle «Bohusbygget» i Ramsalt. Og at Nord Universitet nå etablerer seg i sentrum, og ikke minst i Jakhelln Brygge, det er kjempeviktig for byens fremtid, sier Jakhelln.

Han mener etableringen i sentrum er avgjørende for videre byutvikling, samfunnsutvikling og ikke minst for Ny by-ny flyplass-prosjektet.

– At Nord Universitet nå skaper en arena for samhandling mellom næringslivet og studenter, vil bidra til at flere velger seg Bodø etter endte studier. Blir folk glad i byen, blir man værende. Og får man en spennende jobb etter studier, blir man værede. Kanskje bidrar dette til at flere velger seg Bodø som studiested. Jeg vil si dette er et langsiktig og strategisk godt valg av Nord Universitet, sier Jakhelln.

For Nord Universitet er etterspørselen fra næringslivet en av årsakene til valget om etablering i Bodø sentrum. Målet er å beholde flere skarpe hoder i Bodø etter endt utdanning.

– Det er viktig å koble studenter til relevant næringsliv for å gjøre det attraktivt å etablere seg her med fast jobb etter endt utdannelse, sier Hansen.

Rektor Hanne Solheim Hansen for Nord Universitet og CEO Arver Pedersen i Hundholmen Byutvikling gleder seg begge over at universitetspulsen nå kommer til Bodø sentrum. (Foto: Christine Karijord)

Døråpner og større nærhet

Allerede mandag 25 september går startskuddet for den første viktige møtearenaen for Nord Universitet fra nye sentrumslokaler.

– Da arrangeres Helseinnovasjonsuka i sentrum, og vi får allerede da kjenne på synergiene av vår tilstedeværelse i sentrum. I det lange løp handler det om å skape tettere relasjoner, at folk i byen opplever en større nærhet til Nord Universitet. Disse lokalene skal være en døråpner for mange av de som opplever at mila til Mørkved blir for lang, sier Hansen, som før jul skal invitere til «Rektors morgenmat».

– Målet er den ærlige samtalen i en noe uformell setting som gjør at man kommer nærmere hverandre. Kanskje blir det en frokost hvor halvparten av de inviterte er studenter og resten fra næringslivet, sier Hansen.

For CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling er det spennende at kontorlokalet og resten av fasilitetene i Jakhelln Brygge nå blir et mer pulserende bygulv.

– At dette blir et kontor hvor man rullerer på bruk, og at det er tilgjengelig for så mange mennesker – det er både bærekraftig og skaper liv i sentrum, sier Pedersen.