Han forteller at Jakhelln-bedriften fortsatt eier tolv prosent av Storgata 19.

– Og vi skal med vårt driftsselskap Hundholmen Byutvikling utvikle noe spennende i næringslokalene ned mot Ramsalt-området og hjørnet mot Storgata, sier Jakhelln.

I tillegg skal Hundholmen Byutvikling lede studenthus-prosjektet i sentrum i tett samarbeid med Studentinord.

– Vi ønsket oss et videre samarbeid med Hundholmen Byutvikling da de har god erfaring med både ombyggingsprosjekter og byutvikling. Vi i Studentinord er ikke vant med denne settingen. Det å gjøre om bruken fra næringsbygg i bykjernen til boligformål er nytt for oss, sier administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen.

Drivkraften bak samarbeidet mellom Studentinord, Christian Jakhelln AS og Hundholmen Byutvikling er å få studenter til byen. – Nå inviterer vi til å utvikle studentbyen Bodø sammen, sier administrerende direktør i Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen. (Foto: Christine Karijord)

 

Tok initiativ – tente på ideen

Det var Jakhelln som først tok initiativ til å kjøpe, og videre renovere og utvikle et nytt studenthus i sentrum av Bodø.

– Målet er byliv og bolyst. At studenter skal bo og leve i sentrum og på et naturlig vis bli del av det som rører seg i bykjernen, sier Jakhelln.

Både gjennom bruk av kulturtilbud, uteplasser og restaurantlivet, men også som nødvendig arbeidskraft i Bodø sentrum.

– Og kanskje blir flere værende etter studietiden fordi de får en større tilhørighet til byen, sier Jakhelln.

 

Nå eier Studentinord 88 prosent av «Bohus-bygget» i Storgata 19, mens Christian Jakhelln AS eier 12 prosent. Hundholmen Byutvikling med CEO Arve Pedersen i spissen skal lede studenthus-prosjektet i tett samarbeid med Studentinord. Her sammen med styreleder i Studentinord Adrian Kirkeby Reftun direktør for Studentinord, Kristian Brunsvik Olsen og eier Morten Jakhelln i Christian Jakhelln AS. (Foto:Christine Karijord)

Bekjentskap og viktig nettverk

For styreleder Adrian Kirkeby Reftun i Studentinord har bekjentskap og nettverk utenfor studenttilværelsen i Bodø bidratt sterkt til at han vurderer å bli værende i byen etter studietiden.

– Akkurat nå er det en usynlig bro mellom Mørkved og sentrum. Mange studenter føler seg litt låst på Mørkved. Og er det noe vi studenter behøver, så er det et naturlig sted å dra til i sentrum av byen, sier Reftun, som mener det er viktig å skape en interaksjon mellom Bodø sentrum og studentene som kommer byen fordi det vil gi positive ringvirkninger på sikt.

– Jeg tror ikke det er sunt å bli plassert i en «campusboble» langt utenfor bykjernen. Studentene trenger en by som tar vare på dem og legger tilrette for gode opplevelser i studietiden. Da er sjansen mye større for at man blir værende, sier han.

– Det er et sunnhetstegn for en by med studentmylder i sentrumsgatene. Og for å få dette til, også i Bodø, så mener jeg vi nå er på rett vei, sier Jakhelln og viser til den nyetablerte UiT-campusen i Postgården.

Styreleder Adrian Kirkeby Reftun i Studentinord mener det er viktig å skape en interaksjon mellom Bodø sentrum og studentene som kommer til byen, fordi det vil gi positive ringvirkninger på sikt. – Studentene trenger en by som tar vare på dem og legger til rette for gode opplevelser i studietiden. Da er sjansen mye større for at man blir værende, sier han. (Foto: Christine Karijord)

 I en søknadsprosess for videre planer

Akkurat nå er prosjektet inne i en søknadsprosess hos Bodø kommune. Målet er 104 boenheter og at byggeprosessen skal være i gang over nyåret 2024. Neste trinn er å finne navn til studentbygget.

– Deler av bygget skal rives og justeres slik at høydene på fasadene og inne i byggene passer sammen. Næringsdelen ned mot Ramsalt skal utvikles og passe inn sammen med resten av Ramsalt-området. Vi ønsker å skape et bygg som lever hele døgnet, og at vi skaper plasser der folk møtes, sier Brunsvik Olsen.

I august 2025, så kan første student flytte inn i det nye studenthuset i Ramsalt som fikk 51 millioner i støtte fra staten. Et signal om at regjeringen prioriterer sentrum av Bodø framfor mange andre prosjekter.

– Dette huset vet jeg blir et trekkplaster for Bodø som studentby. Nå inviterer vi til å utvikle studentbyen Bodø sammen, sier administerende direktør i Studentinord.

Bildetekst (Foto: Noen).

ARTIKKEL M/UNDERTITLER