Han mener det ligger mye fint i familietradisjonen han nå skal ta del i, en historie som han har kjent til hele livet.

– Det ligger mye tillit i vår 200 år gamle familietradisjon i Bodø, og nå skal folk få bli kjent med meg som individ, og få tillit til hvem jeg er, sier Thomas, som selv valgte å tre inn i en trainee-stilling i datterselskapet Hundholmen Byutvikling som en start i familiebedriften.

– Tillit er viktig for å få ting gjort i samfunnet. Tillit er internasjonalt. Det er når man stoler på noen, enten det måtte være folk eller en bedrift, at det åpner seg opp muligheter, sier Jakhelln.

Thomas Jakhelln (30) har nå flyttet hjem til Bodø fra Amsterdam for å finne en vei for å videreføre familiebedriften. (Foto: Christine Karijord)

Fra et ungt og internasjonalt arbeidsmiljø

Jakhelln som er utdannet innen økonomi og statistikk fra University College London, har de siste årene jobbet som Data Scientist i bedriften GRESB, et internasjonalt selskap med ansatte fra hele verden.

– Jeg var den eneste skandinaviske ansatte i et ungt og ambisiøst arbeidsmiljø hvor mange hadde forlatt eget land for å søke lykken et annet sted. Mange av oss var uten nettverk og nye i Nederland – så det sosiale aspektet ble veldig viktig. Det er lett å komme inn i et miljø når mange er i samme livssituasjon, sier Jakhelln.

Han forteller at tiden i Amsterdam har vært både viktig og lærerik.

– Jeg lærte at folk er folk. Vi har bare forskjellige måter å være på, uttrykke oss på. Møter man mennesker fra samme kultur, med de samme referansene, kan man kommunisere uten å si noe eksplisitt. Men dersom ingen er fra samme kultur, så åpner det seg en annen type dialog. Samtidig skapes det gjerne et rom der alle er med. Der jeg jobbet var ikke allmennkunnskap et begrep, smiler Jakhelln.

Thomas tror det å være villig til å sosialisere og kommunisere med folk med andre utgangspunkt er et viktig element dersom Bodø skal bli en by folk velger å etablere seg i.

– Å erfare dette har gjort meg mer åpen, trygg, og har gitt meg tillit til folk uavhengig av hvor de kommer fra. Det handler om å forstå forskjellen mellom kulturelle ulikheter, hva man er lært opp til og ikke, og hva som er mennesket bak summen av erfaringer. Og der er vi alle ganske like. Empatien er stort sett lik når et tillitsforhold først har oppstått, sier Thomas.

Thomas Jakhelln vet at det ligger mye tillit i familiebedriftens 200 år gamle familietradisjon i Bodø. – Tillit er internasjonalt, sier 30-åringen.

– Som å snekre

Thomas beskriver utdanningen og jobberfaringen med dataprogrammering som å snekre.

– Har du snekret et hus eller en stol, så har man tilegnet seg noen grunnegenskaper. Innen mitt felt, handler grunnegenskapene om å kontrollere datasystemer ved bruk av koder heller enn brukergrensesnitt, forteller Thomas.

Og innenfor kodingen lages systemer som kan brukes i ulike sammenhenger.

– I GRESB ledet jeg et team som laget programmer for å analysere hvor bærekraftige store selskaper er. Vi kalkulerte flere bærekrafts-scorer som ble brukt av investorer for å kunne se hvilke fond som ble driftet bærekraftig og ikke. Dermed kunne investorer legge press der de hadde investert, eller flytte pengene fordi selskapene ikke var bærekraftige nok. Vi snakker store investorer, som Norges pensjonsfond og lignende, forteller Thomas.

Han beskriver jobben som spennende og svært lærerik.

– Å programmere for svære investorers beslutningsgrunnlag er et stort ansvar, sier Thomas, som er glad han fant et yrke han liker.

– Jeg liker å sette meg inn i systemer, gjøre ting sikkert og enklere slik at man ikke behøver å være engstelig for at ting er gjort feil. Jobben vi gjorde gjør det mulig å vurdere bærekraft ut fra et risikoperspektiv, sier Thomas.

 

– Jeg er både stolt og glad for at Thomas nå har kommet hjem og er i en prosess hvor han har tatt skrittet inn i familie-virksomheten. Thomas representerer noe nytt og har en spennende kompetanse for å videreføre driften vår inn i fremtiden sier Morten Jakhelln, pappa, sjette generasjon Jakhelln i Bodø og styreleder i Christian Jakhelln AS. Her på kjøretur med Thomas Jakhelln bak rattet. (Foto: Privat)

 

Å bli sjuende generasjon forretningsmann i Bodø, handler for Thomas Jakhelln om å bygge videre på det som allerede er skapt, for så å kunne bidra til å skape en moderne høyteknologisk eiendomsdrift for fremtiden. – Jeg ser et forbedringspotensial i eiendomsbransjen, og det gir meg energi, sier 30-åringen. (Foto: Privat)

Å finne en vei som sjuende generasjon

 I GRESB begynte Thomas som trainee, jobbet seg opp gjennom å bygge et data scientist-team som han ledet de siste tre årene.

– Jeg har hatt ansvar lenge, og nå som jeg skal bytte bransje og utforske nye ting, kjentes det fint å ikke skape for store forventninger. Bare det å forstå familiebedriften, samfunnet og etter hvert finne min plass og hvilken rolle som passer for meg, er en stor jobb. Og derfor har jeg selv valgt å starte som trainee i Hundholmen Byutvikling, forteller Thomas.

Han er glad for å ha sett hjembyen sin fra et annet perspektiv i noen år.

– Sett fra utsiden er Bodø et lite eksotisk sted langt nord. Når jeg forklarer folk hvor jeg kommer fra, så er jeg fra Norge, fra Nord-Norge – nord for polarsirkelen. En spesiell plass der folk snakker fra levra, smiler Thomas.

Og var det noe som føltes «hjemmeslig» i Amsterdam, og den nederlandske kulturen, så var det nettopp direktheten.

– I nederlandsk kultur er man kjent for å være så direkte at det for noen grenser til frekkhet. Men for min del er det deilig når mennesker sier hva de mener og føler. Da vet man hvor man har folk, smiler 30-åringen, som etter møter med ulike kulturer i forskjellige settinger har lagt merke til hva som ikke endrer seg.

– Empati og hjelpsomhet – og ellers de egenskapene som bor i oss uavhengig av kulturen vi bærer med oss, sier Thomas.

Håpet og drømmen med å tre inn i familiedriften og etter hvert bli sjuende generasjon forretningsmann i Bodø, handler for Thomas om å bygge videre på det som allerede er skapt, for så å kunne bidra til å skape en moderne høyteknologisk eiendomsdrift for fremtiden.

– Jeg har noen ideer, men det finnes ingen plan som overlever møtet med virkeligheten. Så jeg har ikke detaljene klar. Jeg vil heller være åpen og dele ideer underveis. Jeg ser et forbedringspotensial i bransjen, og det gir meg energi, sier sjuende generasjon Jakhelln – nå tilbake i Bodø.