Sjøgata 27 ligger i Ramsalt-området, en helt ny bydel i sentrum, utviklet av Hundholmen Byutvikling. Direktør for bygg Bjørn Tore Landsem i Rambøll, divisjonsleder Jørgen Stene for bygg og spesialfag i Rambøll, markedssjef for midt- og Nord-Norge, Even Brobak, og avdelingsleder Magne Aas for Rambøll i Bodø gleder seg til å slå rot i sentrum. (Foto: Christine Karijord)

Vi møtes i de nyoppussede lokalene i Bodø sentrum, nærmere bestemt Sjøgata 27 – fargeklatten av et bygg som Hundholmen Byutvikling blåste nytt liv igjennom en skikkelig klimakur i 2020.

– Alle kontorer vi flytter, flytter vi nå til sentrum, sier direktør for bygg Bjørn Tore Landsem i Rambøll.

Han mener det nye kontoret i Bodø kunne vært i hvilken som helst storby.

– Vi er knallfornøyde. Bare se på eikepreget, grønnfargene i kombinasjon med jordfargene. Dette lokalet gjenspeiler Rambøll-sjela og kunne vært i India, Boston eller København. Når man går over dørstokken, så kjenner man at man er i et Rambøll-lokale, sier Landsem.

At Rambøll nå har flyttet til Bodø sentrum, nærmere bestemt Sjøgata 27, handler om kompetanseutvikling, rekruttering, kollektivtransport og byutvikling. – Vi er et selskap i vekst, sier direktør for bygg Bjørn Tore Landsem i Rambøll, her sammen med markedssjef Kine Uttakleiv i Hundholmen Byutvikling, markedssjef for midt- og Nord-Norge, Even Brobak, divisjonsleder Jørgen Stene for bygg og spesialfag i Rambøll, avdelingsleder Magne Aas for Rambøll i Bodø og prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen. (Foto: Christine Karijord)

 Cellekontor versus landskap

Rambøll-lederne forteller at det var en liten skepsis til det å gå fra cellekontorer til mer åpent landskap når de skulle flytte inn i nye lokaler.

– Åpent landskap er undervurdert. Mange tenker støy, men det er her den uvurderlige kunnskaps-overføringen pågår. Det er her junior lærer fra senior. Dette er viktig for en bedrift. Stille læring. Og derfor planlegges alle kontorene våre som dette, sier divisjonsleder Jørgen Stene for bygg og spesialfag i Rambøll.

I tillegg handler åpent landskap om antall kontorplasser på et gitt areal.

– Landskap er mer arealeffektivt enn celler. Og skulle det være behov for å trekke seg tilbake, så finnes det stillerom. Vi oppfordrer nå folk til å bruke kontoret. Nettopp med tanke på kunnskaps-overføringen som blir borte hvis folk blir sittende på hjemmekontor, sier Stene.

– Det handler også om tilhørighet, at folk skal kjenne at de hører til hos Rambøll, legger Landsem til.

Sjøgata 27 – fargeklatten av et bygg som Hundholmen Byutvikling blåste nytt liv gjennom en skikkelig klimakur i 2020 var også en grunn til å velge sentrum. – Sjøgata 27 er et rehabilitert bygg som har gått fra energiklasse D til B. Dette var også viktig for oss når vi valgte bygg for vårt kontor, sier direktør for bygg Bjørn Tore Landsem i Rambøll, her sammen med divisjonsleder Jørgen Stene for bygg og spesialfag i Rambøll, markedssjef for midt- og Nord-Norge, Even Brobak, og avdelingsleder Magne Aas for Rambøll i Bodø. (Foto: Christine Karijord)

 Redusere parkeringsbehov

Et viktig element i det å flytte kontoret til Bodø sentrum handler også om å redusere behovet for parkeringsplasser gjennom å være nærmere kollektivknutepunkter i byen.

– Vi ønsker å være en bærekrafts-profil, at vi selv går foran som foregangsbedrift. Gjennom å flytte til Sjøgata 27, så har vi blitt mer arealeffektive, mer attraktive for den yngre garde gjennom å være der det skjer og vi er nært kollektivtransport som gjør oss mindre avhengig av bilen til jobb, sier markedssjef for midt- og Nord-Norge, Even Brobak.

Målet er å redusere fotavtrykk og samtidig være rustet for fremtiden.

– Sjøgata 27 er et rehabilitert bygg som har gått fra energiklasse D til B. Dette var også viktig for oss når vi valgte bygg for vårt kontor, sier Landsem.

Han forteller at Rambøll som ble stiftet i 1945 har grunnpilarer basert på det å være samfunnsnyttig.

– Bærekraft har vært med oss i 75 år, og det vi gjør nå omtaler vi som «arven». Vi var det første rådgivende selskapet i verden som ble sertifisert i henhold til FNs bærekraftsmål, og den første norske virksomheten. Alt henger sammen med alt, også flyttingen til sentrum og valget av Hundholmen Byutvikling som utleier, sier Landsem.

Vekst, fleksibilitet, arealeffektivitet, det å tiltrekke seg unge medarbeidere, tilgjengelighet, kollektivtransport, butikker og kafeer var elementer når Rambøll valgte seg sentrum for sine kontorer. Fra venstre: Direktør for bygg Bjørn Tore Landsem i Rambøll, divisjonsleder Jørgen Stene for bygg og spesialfag i Rambøll, avdelingsleder Magne Aas for Rambøll og markedssjef for midt- og Nord-Norge, Even Brobak. (Foto: Christine Karijord)
CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling og avdelingsleder Magne Aas for Rambøll i Bodø mener Bodø sentrum er i et oppsving. – Flere store bedrifter ønsker seg til nå til sentrum. Folk vil være der det skjer, sier Pedersen. (Foto: Christine Karijord)

 – En spennende trend

For CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling, markedssjef Kine Uttakleiv og prosjekt- og bærekraftsjef Børge Kristensen er det spennende å se utviklingen og tankene som ligger bak det å flytte en bedrift til sentrum.

– At Rambøll, et internasjonalt kunnskapsfirma, fremst i skoen, nå har valgt seg sentrum handler en om en trend vi i Hundholmen Byutvikling har sett over tid. Flere store bedrifter ønsker seg til nå til sentrum. Folk vil være der det skjer, sier Pedersen.

– Unge arbeidstakere er mer kresen når skal velge seg jobb i dag. Og i arbeidsmarkedet er det nå en kamp om de beste hodene, hoder som har fått bærekraft-perspektivet inn med morsmelka. Dette krever at man gjør det Rambøll gjør når det flytter til sentrum, legger Uttakleiv til.

De mener Rambøll-flyttingen bidrar til å opprettholde den viktige urbanismen i et by-perspektiv.

– Skal vi ha levende byer, så må det skje ting i sentrum fra morgen til kveld. Graden av urbanitet styres av menneskelig aktivitet. Derfor er det så viktig at bedrifter velger som Rambøll. Det er med å skape levende byer, sier Kristensen.