Direktør for bolig og eiendom Geir Abel Jensen, styreleder Lars Glomsvoll i Studentinord, leder Morten Jakhelln for byutvikling i Christian Jakhelln AS, administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord, CEO Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln AS, markedssjef Kine Uttakleiv og CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling var på befaring rundt Storgata 19. Nå er samarbeidsavtalen undertegnet. (Foto: Christine Karijord)

Christian Jakhelln AS og driftsselskapet Hundholmen Byutvikling har nå inngått samarbeid med Studentinord om bygging, renovering og utvikling av studentboligene i Storgata 19 i Bodø sentrum.

– Foreløpig er planen 130 studentleiligheter, ettroms med bad og kjøkken. I tillegg skal det utvikles fellesarealer, møteplasser og ikke minst tilrettelagte arealer for å studere, sier direktør for bolig og eiendom Geir Abel Jensen i Studentinord.

For Christian Jakhelln og Hundholmen Byutvikling er det både viktig og en stor glede å få Studentinord på lag.

– Vårt mål er å lage et urbant, bilfritt og kompakt konsept for studenter, og hva er ikke bedre enn at studentene får være med og utvikle dette selv, sier leder Morten Jakhelln for byutvikling i Christian Jakhelln AS.

– For oss er dette et steg i å gjøre Ramsalt-området sterkere og mer levende, sier CEO Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln AS

Markedssjef Kine Uttakleiv og CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling, direktør for bolig og eiendom Geir Abel Jensen og administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord, leder Morten Jakhelln for byutvikling i Christian Jakhelln AS, styreleder Lars Glomsvoll i Studentinord og CEO Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln AS var på befaring rundt Storgata 19. Nå er samarbeidsavtalen undertegnet. (Foto: Christine Karijord)

– Et unikt ombyggingsprosjekt

Administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord forteller at studentsamskipnaden over lengre tid har jobbet med ulike retninger for å gi studentene bedre muligheter og større nærhet til Bodø sentrum.

– Sammen med Christian Jakhelln og Hundholmen Byutvikling har vi nå funnet løsninger for å utvikle studentboliger i Ramsalt-området, noe vi er svært glade for, sier Olsen.

Han mener ombyggingsplanene av det gamle Bohus-bygget i Storgata er unikt.

– Denne ombyggingen vil bidra til å heve studentvelferden med studentboliger som vil løfte attraktiviteten til Bodø som studentby, sier Olsen, som ønsker at studenter som kommer til Bodø skal bli en integrert del av bybildet.

– Og med studentboliger midt i inngangsporten til Bodø by, så vil studenthuset også bli en visuell påminnelse om at Bodø er en studentby, sier Olsen.

 

Leder Morten Jakhelln for byutvikling i Christian Jakhelln og styreleder Lars Glomsvoll i Studentinord skal nå samarbeide om å skape et studenthus for fremtiden. – Nå blir Bodø en enda kulere by, sier Glomsvoll. (Foto: Christine Karijord)
– For oss er dette et steg i å gjøre Ramsalt-området sterkere og mer levende, sier CEO Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln AS, her sammen med administrerende direktør Kristian Brunsvik Olsen i Studentinord. (Foto: Christine Karijord)
Direktør for bolig og eiendom Geir Abel Jensen i Studentinord og og leder Morten Jakhelln for byutvikling i Christian Jakhelln AS forteller at det er første gang Studentinord inngår samarbeid med en privat utvikler for utvikling av studentboliger. (Foto: Christine Karijord)

En vitamininnsprøytning til Bodø

– Studentboliger i Ramsalt blir en vitamininnsprøytning for Bodø, sier styreleder Lars Glomsvoll i Studentinord.

Han mener resultatet vil bli at studenter kommer nærmere befolkningen og beslutningstakere i Bodø.

– Studentboliger i sentrum vil gi studenter større mulighet til å engasjere seg i både arbeidsplasser, utesteder og generelt i hele bybildet, sier Glomsvoll.

Han mener studenthuset vil bli et sterkt bidrag til at flere velger Bodø som studiested. I tillegg blir det lettere for mange å kombinere studier med jobb.

– I tillegg til å styrke velferden for oss studenter, inkluderer også dette prosjektet byutvikling og etter hvert rekruttering til studiested Bodø, noe det blir svært spennende å bidra til. Nå blir Bodø rett og slett en litt kulere by, sier Glomsvoll.