– Lokalet ble ledig og behøvde en kjærlig hånd, så vi pusset opp. Og da Hundholmen Byutvikling og Christian Jakhelln bestemte seg for å ha hver sine lokaler – så passet det helt perfekt å flytte inn i Sjøgata 15, sier Morten Jakhelln som nå er leder for samfunn og utvikling i morselskapet.

Han forteller at lokalet i tillegg skal være en ressurs for Hundholmen Byutvikling ved behov for mer plass.

– Og ikke minst har det blitt et flott lokale med utsikt over Hundholmen plass, sier Jakhelln.

Han forteller videre at loftet i Jakhellngården ble bygget om til kontorlokaler i 1993 og 1994.

– Akkurat i tiden hvor jeg kom flyttende hjem til Bodø. Og jeg synes det er hyggelig å løfte disse lokalene fram, sier Jakhelln.

Fin møteplass for morgenkaffen. Fra vestre controller Siw Meløysund og relasjonssjef – marked og kundekontakt Kine Uttakleiv i Hundholmen Byutvikling og leder Morten Jakhelln for samfunn og utvikling i Christian Jakhelln. (Foto: Christine Karijord)
I det romslige lokalet med åpne løsninger finnes også felles arbeidsplass. Fra venstre relasjonssjef – marked og kundekontakt Kine Uttakleiv og controller Siw Meløysund i Hundholmen Byutvikling og leder Morten Jakhelln for samfunn og utvikling og Adm direktør Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln. (Foto: Christine Karijord)

 

Kunst og tenketank

Inne i kontorlokalene henger det kunst på veggene. Kunst som betyr mye og som også gjenspeiler bedriftens verdier og mål. Som eventyrlyst, som eksempel.

– I tillegg har vi nå hengt opp kunst i trapperommet. Og for oss er det viktig å berike både fellesarealer og kontorene våre med kunstverk. Det skaper trivsel og er helsefremmende. Man blir nysgjerrig og har noe hyggelig å hvile øynene på, sier Jakhelln.

Han forteller at det i Jakhelln-kontoret er revet vegger, bygget nye inndelinger og laget en større sosial sone. Alt er modernisert.

– Dette er et sted å tenke store tanker. Det har blitt et rolig og harmonisk lokale. En tenke-tank, smiler Jakhelln.

Inne hos Christian Jakhelln i øverste etasje i Jakhellngården kan man ta møter med utsikt over Hundholmen Plass. Relasjonssjef – marked og kundekontakt Kine Uttakleiv og Controller Siw Meløysund ta gjerne turen noen etasjer opp hvis anledningen byr seg. «Det magiske speil» er med fra tiden med Jakhelln Bil. (Foto: Christine Karijord)

 

Lokalet har også et lukket møterom med plass til åtte personer. Bak i rommet henger portrettmaleri av første Jakhelln i Bodø med kone samt maleri av Hundholmen Plass. Fra vestre: Morten Jakhelln, Erling Ole Berg-Hanssen, Siw Meløysund og Kine Uttakleiv. (Foto: Christine Karijord)

Roller og tradisjon

Den som nå leder Christian Jakhelln, er Erling Ole Berg-Hanssen. Han skal ifølge Jakhelln føre morselskapets tradisjon videre.

– Min rolle framover blir å jobbe med byutvikling. Som å skape studentboliger av Storgata 19, sier Jakhelln.

Han forteller om de siste årene. Om høyt tempo. Om bygging av BIG, Ramsalt, Quality Hotell Ramsalt og renovering av Sjøgata 27. Også som deleier i Molobyen.

– Nå er det tid for å skifte takt mot et litt lavere turtall. Vi har gått fra effekt og racerbil-tempo til mer trekkraft og større dreiemoment. Når motoren er ikke stresset, blir det mindre slitasje, sier Jakhelln.

Han mener taktskiftet har handlet om det å bli litt klokere, at perioden med utvikling og flere store prosjekter har vært lærerik.

– Om det er et nytt kontorlokale, kunst i gangene eller store utviklingsprosjekter, er totalen at vi bryr oss om utviklingen av byen på generelt grunnlag. Og det skal gjenspeile seg i alt vi gjør, sier Jakhelln.