– Etterspørselen etter grønne bygg og enhver bedrifts miljøperspektiv blir større og viktigere i årene som kommer, og det å forplikte oss til å bidra til grønnere samfunn er en glede og et ansvar vi gjerne tar. Vi har nå høynet våre grønne ambisjoner ved å nylig signere på bransjens strakstiltak versjon 2.0, sier direktør Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling.

Ved å følge et felles veikart kan eiendomsbransjen gi et avgjørende bidrag til det grønne skiftet, og i tillegg vil miljøengasjementet gjøre at bransjen ligger et skritt foran fremtidige myndighetskrav.

– Målet med strakstiltakene er å få retningslinjer og råd om hvilken vei vi må gå for å møte både nåtiden og fremtidens markeds- og myndighetskrav. Som byggeier vil vi på sikt påvirkes av nasjonale og internasjonale miljøkrav, og dette må vi ta på alvor, sier Pedersen.

 

For CEO/administrerende direktør Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling handler strakstiltakene i eiendomssektorens veikart mot 2050 om å være i forkant av fremtidens krav. Her sammen med driftssjef Frank Tore Olsen i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Christine Karijord)

 Mål om å bli klimanøytrale

Bakgrunnen for Eiendomssektorens veikart mot 2050 og signering av strakstiltak utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, er å gi eiendomsselskap retningslinjer som skal bidra til Norges mål om klimanøytralitet.

– Vi kan ikke løse morgendagens utfordringer med gårdagens løsninger, og dette er viktig at vi i eiendomsbransjen erkjenner. I veikartet er langsiktighet en rød tråd, og det handler om å gjøre bransjen robust, miljøvennlig og bærekraftig, sier Pedersen.

Siden 2016 har over 60 norske selskaper signert strakstiltak 1.0 og den siste uka har 22 av dem tatt steget videre og signert de nylig lanserte strakstiltakene 2.0. Deriblant Hundholmen Byutvikling.

– Sammen representerer disse 22 selskapene et areal på mange millioner kvadratmeter. Klimaeffekten de nå får ved å ta strakstiltakene over i neste steg vil sette spor, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl i en pressemelding.

De nye kravene handler blant annet om å etterspørre utslippsfrie byggeplasser og andre tiltak for klimakutt.

– Mens verdens ledere har sittet i Glasgow og forhandlet, har eiendomsaktører i Norge handlet. Vi er glade for at det strømmer til med signeringer av både de ti første og de ti nye strakstiltakene, sier Norsk Eiendoms-sjefen.

Tone Tellevik Dahl er administrerende direktør i bransjeforeningen for private eiendomsaktører i Norsk Eiendom. Hun mener klimaeffekten av strakstiltakene i bransjen vil sette spor. (Foto: Norsk eiendom/presse)

Jobber for byggeiere i front

 Det jobbes stadig mot myndigheter for fordeler for de byggeierne som går foran og forplikter seg til å iverksette strakstiltak i sitt arbeid.

– Blant annet ønskes grønn og lavere eiendomsskatt i kommuner med eiendomsskatt, eller raskere byggesaksbehandling for grønne bygg.  Samtidig er målet å vise myndighetene at eiendomsbransjen er klar for det grønne skiftet sier Vidar Fiskum, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Han forteller at bygg, anlegg og eiendom er Norges største fastlandsnæring.

– Det er klart at regjeringen ser mot bransjen vår når de skal oppnå egne internasjonale miljøforpliktelser. Derfor gjør strakstiltakene bransjen forberedt på de myndighetskravene som snart vil komme, sier Fiskum.

Han mener det er smart av Hundholmen Byutvikling å signere strakstiltakene, og mener det viser en fremtidsrettet eiendomsutvikler som ligger i forkant av både myndighets- og markedskrav.

– Å signere strakstiltakene viser et ønske om å gi noe tilbake til byen og samfunnet. Vi har laget et veikart som gjør det enkelt for alle slags eiendomsbedrifter å finne gode klimaløsninger i sine prosjekter. Med strakstiltakene er det bare å brette opp ermene og sette klimaarbeidet i gang, sier Fiskum.

Å signere strakstiltakene, eiendomsbransjens vegkart mot 2050, handler ifølge fagsjef Vidar Fiskum for bransjeutvikling i Norsk Eiendom om å gjøre bransjen forberedt på myndighetskrav og klar for det grønne skiftet. (Foto: Norsk eiendom/Presse)

 

FAKTA om strakstiltak:

Strakstiltak 1.0:

 1. Miljøsertifisere organisasjonen.
 2. Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast.
 3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
 4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.
 5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt.
 6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger.
 7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller rivning og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.
 8. Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget.
 9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp. (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
 10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

 

De nye strakstiltakene 2.0 er:

 1. Definer bærekraftambisjon i prosjektet.
 2. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter.
 3. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad.
 4. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B.
 5. Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter.
 6. Etterspør ombruksmaterialer.
 7. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel.
 8. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere.
 9. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon.
 10. Etterspør utslippsfri byggeplass.