– Tiden var inne. Anders er per i dag leid ut fra Hundholmen Byutvikling til Molobyen Utvikling AS bestående av Clemens Eiendom, Løvold Solution og Christian Jakhelln, for å jobbe med Molobyen. Og da var det samtidig en gyllen sjanse for å starte eget firma og heller jobbe for seg selv enn å være utleid fra oss, sier direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

Direktør Morten Jakhelln synes det er spennende at Anders Mehus Coucheron nå starter for seg selv. – Jeg synes det er artig med folk som vil noe, og støtter Anders ett hundre prosent, sier han. (Foto: Christine Karijord)

Nå eller aldri

Både Jakhelln og Coucheron mener timingen er perfekt. Alle store prosjekter som Coucheron har bidratt til de siste årene er ferdigstilt. Han viser særlig til Choice-hotellet i Ramsalt og BIG-Bodø Innovation Gate og næringsdelen i Ramsalt.

– Jeg hopper i det og starter nå egen bedrift for prosjekt, strategi og byutvikling, noe jeg har hatt lyst til å gjøre en stund og vært åpen med Morten om. Jeg har hatt to arbeidsgivere til nå, Skanska og Hundholmen Byutvikling, er 45 år og kjente på magefølelsen at tiden var inne, sier Coucheron, som fortsatt skal jobbe med utvikling av Molobyen og etter hvert Geitvågen.

– Jeg synes det er artig med folk som vil noe og støtter Anders ett hundre prosent i avgjørelsen, sier Jakhelln.

Så selv om Coucheron starter opp for seg selv, vil samarbeidet med Morten, morselskapet Christian Jakhelln AS og driftsselskapet Hundholmen Byutvikling fortsette.

Spennende reise. For både direktør Morten Jakhelln og direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling har årene med byutvikling vært lærerike med studiereiser, prosjektrealisering og vekst. Her sammen med eiendomsdirektør Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Christine Karijord)

Svært lærerike år

For både Jakhelln og Coucheron har årene med byutvikling og prosjekter som Ramsalt, BIG- Bodø Innovation Gate og ikke minst Quality Choice Hotel Ramsalt vært svært lærerike.

– Når jeg ser tilbake til 2013 da jeg ble kjent med Anders gjennom NAV-bygget, der Anders representerte entreprenøren, så husker jeg at jeg fikk sansen for måten vi jobbet på. Og jeg er glad jeg inviterte Anders til å jobbe for oss. Sammen har vi vært gjennom en sterk læringsprosess, skaffet oss gode nettverk og mye kunnskap om dette faget som byutvikling er, sier Jakhelln.

Han forteller om studieturer, innhenting av kunnskap utenfra og at det hele tiden har vært en tørst etter å lære fra de beste.

– Jeg hadde ikke vært her jeg er i dag uten Morten som har bidratt til å forme min kompetanse. Sammen har vi hevet blikket, reist ut for å se, tatt det hjem for så og satt det i en lokal sammenheng i Bodø. Vi har vært ekstremt søkende i alle prosesser disse årene med ambisjoner for byen. Miljøfyrtårnet BIG, verdens nordligste BREEAM excellent næringsbygg er et godt eksempel på det. Også Choice-hotellet i Ramsalt, sier Coucheron.

– Det har hele tiden vært en rød tråd om å utvikle for morgendagen, sier Jakhelln.

 

For direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron var nå tiden inne for å starte for seg selv. Fra å være utleid fra Hundholmen Byutvikling til selskapet Breivika Utvikling Bodø AS, vil han etter hvert jobbe i Molobyen fra eget firma. Her utenfor Bispegården. (Foto: Christine Karijord)

 Studietur og lobbybesøk

Er det noe begge husker veldig godt så er det lobbybarbesøk rundt omkring på hoteller i Berlin og Amsterdam.

– Vi så på lobbybarer fra et brukerperspektiv, ler Coucheron.

Og konseptene tok de med seg hjem. Choice-hotellet i Ramsalt er resultatet. Et konsept hvor byens befolkning skulle ha muligheten til å møte gjester, et lite samfunn.

– Og det som er utrolig artig er at vi sammen med Choice har skapt noe vi opplever byen Bodø trykker til brystet. Ideen vi tok hjem fungerer, og vi har fått tilbakemelding fra hotelldirektør Kine Willumsen at både restauranten og lobbybaren brukes slik det var tenkt, sier Jakhelln.

Og nå som Coucheron starter for seg selv er det naturlig å tenke både nyansettelser og veien videre for Hundholmen Byutvikling.

–  Hundholmen Byutvikling skal fortsatt jobbe videre med Ramsalt og er på søken etter nye prosjekter. Og siden bedriften har blitt mer voksen de siste årene, skal vi jobbe med en ny strategi for veien videre. Vi skal vokse, det er sikkert. Og det står helt klart nyansettelser på trappene. Nå som 45-åringen har startet for seg selv, så må vi finne noen yngre krefter til å overta stafettpinnen, smiler Jakhelln.