Hundholmen Byutvikling : Fred Anton slutter som daglig leder i Ramsalt Opplevelser

Fred Anton slutter som daglig leder i Ramsalt Opplevelser

13/08/2019

Direktør Morten Jakhelln takker for et flott samarbeid og ønsker Fred Anton Firing Ravneberg lykke til videre i jobben som daglig leder for Idrettsklubben Grand Bodø. Nå tar eiendomsdirektør Arve Pedersen over som kontaktperson og leder for Ramsalt Opplevelser.  (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Daglig leder i Ramsalt Opplevelser Fred Anton Firing Ravneberg avslutter sitt arbeidsforhold hos Hundholmen Byutvikling i slutten av august. – Neste stopp er som daglig leder for Idrettsklubben Grand Bodø, sier han.

– Ramsalt Opplevelser har vært en spennende reise for meg, og jeg er overbevist om at bedriftsnettverket, reiselivet i regionen og ikke minst Ramsalt Opplevelser som merkevare har en blomstrende fremtid. Prosessene som er satt i gang har vært verdifulle og lærerike, sier Ravneberg.

Ramsalt Opplevelser vil bli videreført som planlagt, med mål om et fleksibelt coworking space i nytt lokale til neste vår i fin tid før turistsesongen 2020.

– Det faktum at Ramsalt er forsinket gjør at det vil ta tid før samlokaliseringen av opplevelsesbedrifter vil kunne bli en realitet på kaikanten hvor prosjektet hører hjemme. Dermed valgte jeg å gripe sjansen når Grand skulle ha en ny daglig leder. Jeg har vært engasjert i Grand som både far, trener og styreleder og ønsket å være med i den videre utviklingen av klubben, sier Ravneberg.

 

Fortsetter arbeidet

Eiendomsdirektør Arve Pedersen hos Hundholmen Byutvikling vil stå i spissen for arbeidet videre med Ramsalt Opplevelser. Direktør Morten Jakhelln vil også bistå i prosessene.

– Vi fortsetter å jobbe med klyngeprosjektet som vi har stor tro på. Og jeg vil rose Fred Anton for alt han har fått til og ønsker han lykke til i Grand, en idrettsklubb jeg vet han brenner for. Han har fått i stand har en flott hjemmeside med skreddersydde opplevelser fra regionen vår, og grunnmuren for å jobbe videre med Ramsalt Opplevelser er helt klart bygget, sier Jakhelln.

Selv om planen var å flytte inn i Ramsalt i høst, ser verken Jakhelln eller Pedersen mørkt på utsettelsen.

– De første bedriftene har flyttet inn i Sjøgata 27. Arve og jeg skal videreføre det gode arbeidet Fred Anton har gjort og vi skal lage gode vilkår for nettverket. De vil få en lokasjon hvor flesteparten av turistene som kommer til byen passerer, både langs sjøkanten og i Sjøgata – så vi kommer til å bli synlig og svært tilgjengelig når den tid kommer, sier han.

 

En viktig enhet

Ramsalt Opplevelser skal bli et kraftsenter for opplevelsesbedrifter i regionen. Per i dag består nettverket av 14 bedrifter fra hele saltenregionen. I tillegg har mange vært interessert i muligheten.

– Vår jobb i dette er å tilrettelegge for nettverket, tilby lokaler som hver enkelt kan leie seg inn i og dermed bli del av et større og sterkere nettverk. Det handler om at mange små bedrifter vil kunne ha muligheten for en god lokasjon midt i smørøyet av turister, og at de samlet vil kunne stå sterkere og bli mer synlig. Det handler om synergier, kunnskapsdeling og erfaringsdeling som vil gjøre en stor forskjell for mange, sier Jakhelln.

For Ravneberg er det vemodig å slutte, men ønsker både nettverket slik det er i dag og Hundholmen Byutvikling lykke til videre i arbeidet for noe han har stor tro på.

– Jeg går nå ut av en bransje – hotell, restaurant og reiseliv – som jeg har jobbet med i snart 30 år, og inn i noe helt nytt. Det er både vemodig og samtidig spennende. At veien mot målet ble noe lengre enn planlagt for Ramsalt Opplevelser får vi ikke gjort noe med. Tiden fram mot åpningen i Ramsalt vil fortsatt være verdifull for å samle bransjen, sørge for et godt samarbeid for at Bodø skal bli en destinasjon for flotte opplevelser, sier Ravneberg.