Hundholmen Byutvikling : Christian Jakhelln AS med historisk overskudd

Christian Jakhelln AS med historisk overskudd

15/07/2019

Viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen i Hundholmen Byutvikling forteller at gode og strategiske valg førte til et rekordresultat på 136 millioner for moderselskapet Christian Jakhelln AS i 2018. Administrerende direktør Morten Chr. Jakhelln gleder seg over å kunne reinvestere kapital i nye og spennende byutviklingsprosjekter. En strategi for fremtiden. (Foto: Hundholmen Byutvikling)

2018 ble et godt år for morselskapet Christian Jakhelln AS med et resultat på 136 millioner mot 20 millioner i 2017. – Et resultat av strategiske valg, sier viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen.

Berg-Hansen forteller om et historisk driftsresultat med effekt av å ha solgt Jakhelln Bil i Bodø og Mo i Rana, i tillegg til å ha slått seg sammen med Løvold Solution og Clemens Eiendom, hvor eiendommen ved Molorota i Bodø ble overført inn i et nytt selskap, Breivika Utvikling Bodø AS.

– I tillegg går driften i datterselskapet Hundholmen Byutvikling godt, hvor det meste er utleid, sier Berg-Hansen.

BIG Bodø Innovation Gate ligger langsetter hovedfartsåren inn til Bodø sentrum. For Hundholmen Byutvikling å bygge helhetlig og langsiktig etter morgendagens forskrifter. Bygget blir verdens nordligste med Breeam Excellent sertifisering. (Foto: Illustrasjon)

Strategisk valg

Både Berg-Hanssen og administrerende direktør Morten Chr. Jakhelln mener resultatet skyldes at planlagte og strategiske valg har vært vellykkede. Det beste resultat som er gjort i Jakhelln-konsernet så langt.

– Vi har investert og utviklet flere egne byutviklingskonsepter. I Ramsalt, det nye Choicehotellet i Sjøgata og BIG-Bodø Innovation Gate, som nå bygges på Firkanten. Vi har realisert gevinst for å reinvestere i nybygging og utvikling av egne prosjekter, sier Berg-Hanssen.

Med røtter helt tilbake til byes begynnelse, er Jakhelln stolt over å kunne være med å bidra i byutviklingen;

– Det vi har jobbet etter har båret frukter og vært en god strategi. Nå skal vi snu steiner og se hva vi kan bli enda bedre på og trekke linjer for fremtiden, se hvordan vi kan utvikle oss videre i positiv retning. Jeg er stolt over å få være med å sette farge på deler av utviklingen i Bodø, sier Jakhelln.

Ramsalt er et prosjekt i Sjøgata i Bodø i samarbeid med NOBL. Bygget vil bli et nytt område med kombinasjon av bo og næring og omtales som noe helt nytt i Bodø. (Foto: Illustrasjon)

– Bra for byen

Jakhelln gleder seg over å skape en god arbeidsplass hvor de ansatte kan utvikle seg i tråd med bedriften.

– Vi er opptatt av å bygge på historien, men også være aktivt med på å skape en bærekraftig fremtid, sier Jakhelln, som selv har jeg en stor glede av å se all aktiviteten Hundholmen Byutvikling står for i Sjøgata, når han sykler på jobb.

– Det er hyggelig å se så masse folk i arbeid, lastebiler som leverer byggevarer fra lokale underleverandører og bygg som reiser seg. Dette gir god verdiskaping også for andre bedrifter lokalt, sier han og legger til;

– For det er bra for byen. Vi liker å finne på spennende ting, at Bodø utvikler seg til en kul by som ungdommen ønsker å flytte til og bo i. Nå håper vi at Bodø virkelig kommer på kartet, slik at også bedrifter ønsker å flytte virksomheter hit, sier Jakhelln.