Hundholmen Byutvikling utvikler det nye Bodø med attraktive byrom, næringsarealer og boliger.

RAMSALT

BIG

QUALITY HOTEL

BREIVIKA UTVIKLING