Hundholmen Byutvikling : Eiendommer : Breivika Utvikling
Hundholmen Byutvikling : Eiendommer : Breivika Utvikling

Breivika Utvikling

Breivika, Bodø

Løvold Solutions, Hundholmen Byutvikling og Clemens eiendom gikk for en tid tilbake sammen om et langsiktig utviklingsprosjekt, slo tre eiendommer sammen til én og ble enige om et treenig eierskap og opprettet selskapet Breivika utvikling AS.

Utviklingsområdet er mellom Molorota og Bispeveien i Bodø sentrum. Her skal det over tid lages en helt ny bydel i Bodø, og i samarbeid med kommunen er neste steg på veien en områdereguleringsplan som skal avklare fremtidig bruk av området.

Målet for utviklingen er å skape en hyggelig, mangfoldig og bærekraftig byutvikling for fremtiden med mennesket i fokus.

Området er definert som utviklingsområde i Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 og er iht. Plan og Bygningsloven båndlagt med krav om områderegulering. Bodø Kommune har ansvaret for planprosessen, men kan inngå samarbeid med private aktører for å utarbeide et forslag til områdereguleringen. Breivika Utvikling Bodø AS og Bodø Kommune har inngått en samarbeidsavtale for den videre planprosessen. Kommunen har utarbeidet et planprogram som setter føringer for utviklingen av området som omfatter en transformasjon fra næringsområde til en forlengelse av bystrukturen vestover. Det er også satt krav til at det gjennomføres mulighetsstudier som viser hvilke muligheter som ligger i transformasjonen.

Den 28.01.2019 offentliggjorde Bodø Kommune og BUB de 3 mulighetsstudiene som er blitt utført av arkitektene GNIST og AT arkitekter. MAD Architects og Schmidt Hammer Lassen Architect la samtidig opp til en medvirkningsprosess, basert på en nettbasert spørreundersøkelse. Resultatene fra spørreundersøkelsen skal sammen med juryens meninger danne grunnlaget for å velge en arkitekt for den videre planprosessen. Det handler ikke om å plukke ut en vinner blant arkitektene, men om å finne de aller beste løsningene fra hvert av arkitektkontorene for så å finne den beste veien videre. Hensikten er å gjøre et best mulig valg for byen inn i fremtiden gjennom et godt samarbeid mellom kommunen og de 3 største private tomteeierne i området.

Neste milepæl for prosjektet er valg av arkitekt og oppstart av planprosessen som omfatter forslag til ei områderegulering hensyntatt føringene i planprogrammet utarbeidet av Bodø Kommune.

Presentasjon

I bildekarusellen nedenfor kan du se forslag til utforming av området fra tre forskjellige arkitektkontorer.

Har du spørsmål?

Anders M. Cuocheron

+47 466 35 460
Send e-post