Gjennom Norsk Leietakerindeks fikk Hundholmen Byutvikling kartlagt det overordnede bildet for sin eiendomsportefølje gjennom besvarelser fra sine leietakere. Og av i alt 34 eiendomsporteføljer, havnet bodøbedriften på en solid femteplass i konkurranse med store og ledende aktører over hele landet.

– Det er stor sammenheng mellom fornøyde kunder og det å faktisk bli værende i lokalene som leies. Og det vi har sett, er at desto bedre samarbeid det er mellom utleier og leietaker – jo mer fornøyd er folk, sier Olaisen.

Han forteller at pandemien har medført at flere utleiere har følt et behov for å kvalitetssikre det de antar om leietakerne sine.

– Pandemien har demonstrert at en ikke må sitte på et kontor for å gjøre jobben. Mye kan gjøres fra både hytta og hjemmekontor. Derfor har mange utleiere blitt mer opptatt enn noen gang av at et kontorbygg tilbyr en reell verdi for brukerne, sier Olaisen.

Ansvarlig for årets nasjonale leietakerindeks, CEO Morten Olaisen i NEMEET research forteller at Pandemien, med utstrakt bruk av hjemmekontor, har gjort flere norske utleiere bekymret for hva det har gjort med relasjonen til sine kunder. – Likevel er det i år rekordmange fornøyde leietakere, sier han. (Foto: NEMEET/Presse)

Rekordmange selskaper og høy score

Olaisen forteller at det i årets leietakerindeks var rekordmange selskaper med fornøyde leietakere og svært høy score.

– Det er nok en langsiktig trend at det utleier tilbyr blir en større og større tjeneste. I dag er det sjelden å skrive en leiekontrakt, levere nøkkel for så å møtes igjen etter fem år for reforhandling. I dag har utleiere gjerne kantine, el-bil, el-sykler, felles møterom og treningsrom i kjelleren. Bransjen har utvidet produktene og det er ikke bare kvadratmeter som leveres, sier han.

Og dermed mener Olaisen at kunderelasjonene blir bedre, og folk mer fornøyd.

– Etter pandemien er leietakere mer fornøyd enn noen gang over hele linja. Det har nok med den dramatiske situasjonen som har vært for mange bedrifter, som er klar over at det ikke er utleier som er årsaken, men som i denne tiden har opplevd gode samtaler og kanskje utsettelse eller redusert leiekostnad. Noe som har brakt utleier og leietaker enda nærmere hverandre, sier Olaisen.

Han forteller at nivået til Hundholmen Byutvikling i Norsk Leietakerindeks gjenspeiler en ekstremt sterk kunderelasjon og et godt kundearbeid over år, og at resultatet var av de sjeldne.

– Jo tettere relasjoner på et personlig nivå, jo bedre. Når leietakere skjønner at utleier vil dem vel, så får man svært gode forutsetninger for et godt partnerskap. Når vi begynner å jobbe med et nytt selskap som Hundholmen Byutvikling i dette tilfellet, så er det sjelden med et så godt resultat. Ofte ser vi at selskap blir bedre over tid med tanke på kundetilfredshet, sier Olaisen.

Hundholmen Byutvikling har leietakere i Jakhelln Brygge, Jakhellngården, BIG-Bodø Innovation Gate, Sjøgata 27, Ramsalt næring og Ramsalt Quality Hotel. Alle var med i Norsk Leietakerindeks. (Foto: Hundholmen Byutvikling)

 

– Ikke lett å bli bedre

For Hundholmen Byutvikling er det ikke lett å bli mye bedre, mener Olaisen.

– Hundholmen Byutvikling viser at de har ambisjoner for sine leietakere og det er ikke lett å peke på noe spesifikt som vil gjøre selskapet mye bedre siden de scorer såpass høyt over hele linja. Så her er det mer en «sjekk i boka», og «hei, fortsett med det dere holder på med», sier Olaisen.

Han mener det er viktig for Bodø som by å ha utleiere som tilbyr kontorlokaliteter på samme nivå som i de store byene.

– Og at leietakere ønsker utleiefasiliteter på dette nivået, er et symptom på viktigheten av Bodø som by og hvor byen er på vei. Fra utsiden er Bodø en by som har lyst å få til noe og skape noe. Og at det finnes proffe utleiere gjør det lettere for bedrifter å flytte virksomheten sin til byen. Bare se på bedriftene som har flyttet inn i Ramsalt, sier Olaisen og viser til både Delicatessen, Bølgen & Moi og Nordic Choice.

For teamet i og rundt Hundholmen Byutvikling var det stor glede med gode resultater i Norsk Leietakerindeks. Fv. Driftssjef Frank Tore Olsen, daglig leder Lena Brunes i 4service Facility, CEO Erling Ole Berg-Hanssen i Christian Jakhelln, controller Siw Meløysund, regnskapsmedarbeider Sigrid Holter Ingebrigtsen, eier og styreleder Morten Jakhelln i Christian Jakhelln og CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Arve Pedersen)

 

Helt i toppen

I undersøkelsen var Hundholmen Byutvikling helt i toppen når det kom til spørsmål om tilfredshet rundt kontaktperson.

– Her fikk Hundholmen Byutvikling 92 prosent av hundre. Og i dag er konkurransen om leietakere hard. Det nytter ikke lengre å være midt på treet. Det å komme på jobb må nesten være på nivå med å komme på hotell – ellers kan folk bare bli hjemme heller enn å komme seg til kontoret, sier Olaisen.

Han mener det er nøkkeltjenester rundt jobben som faktisk bidrar til å gjøre livet bedre som avgjør om man gidder å sette seg i bilen eller på bussen for å dra på jobb.

– For Hundholmen Byutvikling er det summen av alt man gjør for leietakerne, og at man bryr seg. Så det er ikke uten grunn at bodøbedriften er i norgestoppen i fornøyde leietakere. Hundholmen Byutvikling er en av bransjelederne og det var ekstremt tett i toppen. Det er ikke mange andre utleiere som leverer mer og bedre. Det handler om kultur og moral, sier Olaisen.

For CEO Arve Pedersen og resten av teamet i Hundholmen Byutvikling var det tre konkrete grunner til å være med i Norsk Leietakerindeks. – For det første ønsker vi svar på hvor fornøyde våre leietakere faktisk er. I tillegg var det viktig med gode grunnlagsdata for å se hvor vi kan bli enda bedre. og til sist ønsket vi å sammenligne oss med andre proffe utleiere i nasjonalt, sier Pedersen, som er svært glad for resultatet. (Foto: Christine Karijord)

 

– Et godt team og gode samarbeidspartnere

For CEO Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling handler resultatet av leietakerindeksen om et sterkt ønske om å tilby de beste tjenestene til leietakerne.

– Vi er opptatt av å levere gode rom til våre leietakere, henge med i utviklinga fremover og tilby de aller beste tjenestene. Og med dette skape den gode følelsen med våre eiendommer, sier Pedersen.

Han forteller at utfallet av målingen er et teamresultat hvor alle i Hundholmen Byutvikling jobber mot et felles mål med et felles sett verdier.

– Disse verdiene har vi med oss fra det første møtet med en leietakere, inn i huset og gjennom all oppfølging videre. Vi har også gode samarbeidspartnere som bidrar til gode resultater, sier han.

For teamet i Hundholmen Byutvikling er det godt å få en så klar bekreftelse fra leietakerne som resultatet av indeksen nå har gitt.

– Det er godt å få tilbakemelding på at det vi gjør er rett. Vi liker fornøyde folk, sier Pedersen.