Mandag 1. november trer Jakhelln ut av den daglige driften i både Hundholmen Byutvikling og morselskapet Christian Jakhelln AS, som videre blir et todelt ansvar.

– Direktør for eiendom Arve Pedersen går inn som CEO for Hundholmen Byutvikling, mens viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen i Hundholmen Byutvikling, blir CEO for morselskapet Christian Jakhelln, sier han.

 

Nå skal direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling og Christian Jakhelln AS over i en ny rolle som styreleder og eier for både Hundholmen Byutvikling og Christian Jakhelln AS. Direktør for eiendom Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling blir CEO i samme bedrift, mens viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen i Hundholmen Byutvikling blir CEO i Christian Jakhelln AS. Dette skaper nå rom for nyansettelser. (Foto: Christine Karijord)

 

Ny rolle

For Jakhelln var tiden inne for å bevege seg ut av det daglige arbeidet og over i en rolle hvor han skal jobbe mer overordnet.

– Jeg skal fortsatt bidra til avgjørelser, og jeg skal fortsatt arbeide aktivt med å utvikle byen. Likevel ønsker jeg nå å kunne engasjere meg mer i mentorvirksomhet, kultur og destinasjonsutvikling av Bodø. Erling skal ha ansvaret for kapitalen og verdiene i morselskapet Christian Jakhelln for kommende generasjoner, mens Arve tar over ansvaret det operative selskapet Hundholmen Byutvikling gjennom videre utvikling og drift, sier Jakhelln.

For både Pedersen og Berg-Hanssen er de nye ansvarsområdene både spennende og noe som gir rom for videre utvikling innad i selskapene.

– Det er hyggelig å få dette ansvaret. I denne rollen ønsker jeg å ta Hundholmen Byutvikling enda et steg videre, utvikle oss innen eiendom som fag og profesjonalisere oss ytterligere, sier Pedersen.

– Dette skal også tydeliggjøres med nye kontorlokaler. Hundholmen Byutvikling flytter opp i 2. etasje i Jakhelln Brygge mot Nedre torg, mens Christian Jakhelln får nye lokaler i Jakhellngården, sier Berg-Hanssen.

 

Ledige stillinger

Når Berg-Hanssen og Pedersen går over i nye roller, åpner det samtidig opp for nyansettelser.

– Nå skal vi ansette to personer som vil overta og videreutvikle de rollene som Erling og jeg har hatt i Hundholmen Byutvikling. En vil gå på kunderelasjon, salg og marked, mens den andre stillingen vil være innenfor finans, sier Pedersen.

Det nye teamet skal forsterke eiendomsdriften til Hundholmen Byutvikling og legge til rette for ny utvikling av Christian Jakhellns verdier.

– Vi skal bygge et nytt team etter en fase med å ha gjennomført flere store og tunge prosjekter, og begge stillingene vil bli utlyst i løpet av november, sier Berg-Hanssen.