Tidlig i konflikten ble det opprettet en såkalt styringsgruppe bestående av konserndirektør Tor Arne Midtskogen for Skanska Norges byggvirksomhet, regiondirektør Trond Krogstadmo for Skanska Bygg Midt/Nord, direktør Mona Liss Paulsen i Nobl og direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

– Styringsgruppen har vært aktiv med en enighet om at prosessen var oss imellom. Vi har hele tiden vært svært løsningsorienterte og har over tid bygget en plattform for dialog og tillitt. Og etter at dialogen kom i gang, ble det fart fra Skanskas side i å få levert et produkt av svært god kvalitet. Ramsalt ble veldig bra, det er vi alle enig om, og det har vi fått mange tilbakemeldinger på det siste året, sier Paulsen.

Verken Skanska, Nobl eller Hundholmen Byutvikling ønsker å offentliggjøre kravene som lå til grunn for konflikten.

– Vi er enig om å ikke gå ut med tall, men når vi har ett års forsinkelse, så koster det penger. Ingen tvil om det. Skanska har hatt kostnader og vi har hatt kostnader. Nå har vi lagt dem på vektskåla, og blitt enig om en form for rettferdighet i det som har skjedd. Og vi er stolte over å ha løst dette oss imellom, heller enn å bruke masse penger på advokater og tid i rettsapparatet, sier Jakhelln.

 

«Ramsalt» har blitt kjernen i en ny bydel i Bodø, et flott prosjekt med gode kvaliteter. Bare to leiligheter er usolgt av i alt 105. Næringsdelen er i ferd med å fylles med restauranter og uteliv på gateplan, og ikke minst er det nå enighet om sluttoppgjøret mellom Ramsalt og Skanska. (Foto: Morten Jakhelln)

 

En ærlig dialog

Alle parter i Ramsalt-konflikten er enig om å kunne se tilbake på en rettferdig og respektfull dialog gjennom alle forhandlingsprosessene.

– Vi fikk konflikten ned på et nivå hvor vi klarte å snakke sammen, og det har vært flott. Det har vært en vilje fra alle sammen om å komme i mål, sier Jakhelln.

Både Midtskogen og Paulsen er enig.

– Jeg synes prosessen har vært bra. Det har vært en ærlighet i dialogen og ikke noe skyggespill. Da vi møttes på Rognan Hotell for å finne en endelig løsning, så var vi ordentlig ærlig med hverandre. Vi forsto hverandres situasjon. Og her var det ingen vinnere. Skulle vi finne en løsning, så måtte vi bevege oss dit hvor man er sånn passe mellomfornøyd. Man må strekke seg litt lenger enn man hadde tenkt for å finne en slik utenomrettslig løsning, sier Midtskogen.

– Det har vært et veldig åpent og ærlig klima å diskutere i. Jeg har ikke opplevd at noen har drevet med noe form for strategisk spill, sier Paulsen.

– Vi har alle hatt et ønske om å bruke ressursene våre til å jobbe med nye ting, med utvikling. Ikke bli fastlåst i gammel krangling, legger Jakhelln til.

 

For direktør Mona Liss Paulsen i Nobl, konserndirektør Tor Arne Midtskogen for Skanska Norges byggvirksomhet, regiondirektør Trond Krogstadmo for Skanska Bygg Midt/Nord, og direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling var det en glede å kunne signere sluttoppgjøret for Ramsalt i Bodø. – Det har vært en god dag, sier de. (Foto: Christine Karijord)

 

Glad for en utenomrettslig løsning

 Parallelt med formelle krav rettet mot hverandre og advokater på hver sin side i full forberedelse mot en potensiell rettssak, har styringsgruppen klart å holde dialogen på et nivå mot en utenomrettslig løsning.

– Det har vært unikt. Når man nærmer seg retten, blir ofte klimaet litt dårligere mellom partene. Dette har vi klart å unngå. Vi har begge hatt en profesjonell forberedelse mot en sak i retten, samtidig som vi har holdt humøret oppe med mål om å løse tvisten selv, sier Midtskogen.

– Hva er utfordringen i en slik dialogprosess for å finne løsninger?

 – Det er å bygge tillit, det er nok det viktigste. Så har vi hele tiden gjentatt et ønske om å forhandle, og at vi ikke ønsket å havne i retten. Det har vi sagt hele tiden, og trodd på det. Vi har begge hatt advokater på hver vår side som har rigget seg til kamp, og vi hadde fått plass i retten i februar til neste år. Og plusser man på en ankeprosess, så hadde vi ikke fått noe resultat i denne saken før tidligst høsten 2022, sier Jakhelln.

Er det vanlig å finne en løsning slik som dere har gjort?

– I et prosjekt som Ramsalt, med ett års forsinkelse og så store avvik i forhold til det som var planlagt, så er det interessant at vi har fått dette til. For det burde egentlig ikke latt seg gjøre, sier Jakhelln.

Hva lærer man i en slik prosess?

 – Jeg sa veldig tidlig til Mona at Bo Caspers har en sang som heter «Håll ut, vi klarar det». Så læringen må nok bli at en slik prosess handler om tålmodighet og utholdenhet. Poenget er å ikke miste trua på å finne en løsning, sier Jakhelln.

– Morten har nok bedre kondisjon i slike prosesser enn meg, smiler Paulsen.

Så er det samfunnsperspektivet. At det ikke alltid er nødvendig å bruke rettsapparatet for å bli enig.

– Jeg mener det er læring i å løse en sak selv, heller enn å belaste samfunnet og rettsapparatet. At man bruker tid og virkelig prøver nok for å løse ting heller enn å eskalere, for så å dytte det på andre for å finne løsninger, avslutter Midtgård.