Inne på møterommet i Jakhellngården sitter direktør for eiendomsutvikling, Anders Mehus Coucheron, og eiendomsdirektør Arve Pedersen og nipper til morgenkaffen. På andre siden av bordet har viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen og administrerende direktør Morten Jakhelln funnet seg en plass. For i dag skal vi snakke om hva som har skjedd de siste fem årene, siden den dagen Hundholmen Byutvikling ble stiftet som selskap i 2016. Og om hva som er veien videre.

– Hele eventyret Hundholmen Byutvikling startet med en strategi om å skille ut eiendomsbiten fra morselskapet Christian Jakhelln AS. Folk flest assosierte bedriften med bil, båt og MC, og vi hadde et behov for å tydeliggjøre at eiendom var på tur til å bli en større og større del av virksomheten, forteller Anders.

 

Nytt navn – ny logo og en ny epoke for byutvikling. Eiendomsbanken til morselskapet Christian Jakhelln AS forvaltes og utvikles gjennom Hundholmen Byutvikling med base i Jakhellngården. (Foto: Hundholmen Byutvikling)

 

Dermed startet prosessen med å finne et navn. Et som skulle skille seg ut fra morselskapet, og samtidig vise at eiendom var en selvstendig del av selskapet. En bedrift som i første omgang skulle forvalte og utvikle eiendomsbanken til Christian Jakhelln AS.

– Navnet Hundholmen har et historisk sus over seg, samtidig som vi helt bevisst valgte byutvikling, og ikke eiendom. Mange tror det ligger store økonomiske verdier i Hundholmen Byutvikling, men det er her kunnskapen og den menneskelige kapitalen ligger. Eiendomsverdiene ligger fortsatt i Christian Jakhelln AS, sier Morten.

Rundt bordet inne på møterommet går praten. Hva har Hundholmen Byutvikling oppnådd de siste fem årene?

– For det første kom Arve inn og profesjonaliserte utleiedelen og forvaltningen av næringseiendommene i selskapet i samarbeid med advokat Jannicke Knudtson Rokkan. Vi fikk rett og slett en ny start i Jakhelln Brygge og i Jakhellngården. Byggene fyltes opp av leietakere, og det var et sterkt fokus på hvem vi ønsket å få inn i våre lokaler, og hva slags tjenester vi kunne tilby for å bli førstevalget for de leietakerne vi ønsket oss. Det handlet om å skape den gode følelsen, forteller Morten.

– Så er det hovedprosjektene våre, Ramsalt, hotellet og BIG – Bodø Innovation Gate. Det er her utviklingsdelen av Hundholmen Byutvikling kommer inn i bildet. Ramsalt er bygget i samarbeid med NOBL, mens vi har etablert Choice-hotellet og BIG sammen med andre investorer. Det har hele tiden ligget en visjon om hva vi har ønsket å utvikle, men vi har vært avhengige av å spille på lag med andre for å få ting til. Måten det er gjort på har vært ekstremt lærerik, spennende og risikofylt, og har kanskje vært med på å forme den veien Hundholmen Byutvikling forhåpentligvis tar videre inn i fremtiden, sier Morten.

 

Administrerende direktør Morten Jakhelln, visedirektør Erling Ole Berg-Hanssen, eiendomsdirektør Arve Pedersen og direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron. (Foto: Christine Karijord)

 

For nå har ikke lenger morselskapet Christian Jakhelln As en tomtebank utover Molobyen, som Hundholmen Byutvikling skal være med på å utvikle de neste årene. BIG – Bodø Innovation Gate – har blitt et miljøstempel på Firkanten. Ramsalt har blitt et nytt område i sentrum av Bodø, og er i ferd med å bli ferdig utviklet. Og like ved ligger Choice-hotellet som snart åpner dørene for gjester. Sjøgata 27 er under renovering og vil stå ferdig i samme stil som resten av Ramsalt, da under navnet «Fabrikken».

– Vi i Hundholmen Byutvikling ser fram til å ferdigstille ramsaltområdet. Vi gleder oss til strandpromenaden er rustet opp, og ikke minst til Bodø kommune får gjennomført planene i Sjøgata i henhold til Bypakke Bodø. Det blir spennende å se hvordan byen responderer og ikke minst tar i bruk den nye bydelen Ramsalt, sier Morten.

 

BIG – Bodø Innovation Gate, et bygg som skal stimulere til større vekst og verdi for hver enkelt bedrift. Med skreddersydde framtidsrettede lokaler skal klyngen av ledende kunnskapsbedrifter fra ulike miljøer få utbytte av hverandre i verdens nordligste BREEAM-NOR Excellent-sertifiserte næringsbygg, i inngangsporten til Bodø sentrum. (Foto: Christine Karijord)

 

Han forteller at Hundholmen Byutvikling har vært igjennom en skikkelig profesjonalisering disse fem årene.

– Vi har helt klart blitt flinkere til det vi driver med, men har likevel fortsatt masse å lære. Som for eksempel hvordan vi kan bli et kommersielt og operativt verktøy for andre. Hundholmen Byutvikling er bare i startgropa i forhold til hva bedriften kan bli, sier Morten.

Og veien, den har blitt til mens man har gått. Som da idéen om et hotell i tilknytning til Ramsalt kom på bordet. Eller da spørsmålet om hvordan det skulle la seg gjøre å sette opp verdens nordligste Breeam Excellent næringsbygg.

– Vi hadde en idé om et hotell. Christian Jakhelln AS gikk inn og kjøpte to eiendommer i Sjøgata. Vi fikk Choice som leietaker før spaden var satt i jorda, og vi utviklet det videre fram til kontakt og bygging. Så kom investorer på banen og byggingen kunne settes i gang. Det samme gjorde vi på BIG, foruten at morselskapet eide tomta i utgangspunktet, forklarer Anders, og legger til at det kanskje vil være opp til Hundholmen Byutvikling å skaffe seg utviklingsprosjekter i fremtiden, på lik linje med Ramsalt, Choice-hotellet og BIG. Bare at det da kan være andre selskaper enn Christian Jakhelln AS som står bak.

– Nå er jo Christian Jakhelln AS tungt inne i Molobyen sammen med to andre aktører, og vi jobber for at Hundholmen Byutvikling skal få det operative ansvaret for det som skal skje der. Men det er ingen ting som er avgjort, sier Morten.

 

Ramsaltområdet er stadig under utvikling. Allerede har det etablert seg ny næring langs kaia i Sjøgata, folk har flyttet inn i leiligheter og om få måneder åpner Choice-hotellet dørene for gjester. (Foto: Hundholmen Byutvikling)

 

Både Erling, Arve, Anders og Morten er enige om at Hundholmen Byutvikling har satt spor etter seg i Bodø de siste fem årene.

– Når jeg kommer syklende innover mot byen og ser BIG stå der, når jeg vet hva vi har vært igjennom for å få dette bygget opp, da blir jeg stolt. Det samme gjelder Ramsalt, sier Arve.

– BIG, Ramsalt og Choice-hotellet har alle vært veldig tydelige prosjekter som vi har hatt sterk tru på. Og som bedrift er det viktig at vi ikke har snublet, men klart å realisere, sier Erling.

Det er trua på det man gjør som til syvende og sist viser vei. Og for Hundholmen Byutvikling er det å være en pådriver for det gode liv i byen en rød tråd, som også vil følge bedriften de neste fem årene.

– For fem år siden hadde vi konkrete oppgaver og en tomtebank. I 2021 skal vi legge en strategi for årene som kommer. Og det er litt artig, for det går både høyt og lavt, varmt og kaldt når vi starter disse diskusjonsprosessene. Men så lander vi, og da er det fullt fokus og full fart framover, sier Morten, og legger til: – Jeg kan jo foreløpig røpe noen stikkord for årene som kommer. Noe vi allerede er enig i for fremtiden. Det er at Hundholmen Byutvikling skal være bærekraftig, eventyrlysten, langsiktig, og troverdig. Fint, ikke sant?