– Bærekraft vil få en økt innvirkning på finansiering, sier konserndirektør næringsliv Trude Glad i Sparebank1 Nord-Norge.

– Vi har fanget opp at BIG er det første av sitt slag hva angår miljøvennlige bygg her nord, og ble nysgjerrig på hvordan Hundholmen Byutvikling har tenkt og på hva som var vektlagt i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet, sier konserndirektøren.

I tillegg ønsket ledergruppen fra næringsdivisjonen i banken å se miljøbygget.

– Bærekraft vil få en økt innvirkning på finansiering – såkalte grønne lån i ulike former. Det vi noterte oss som særlig interessant, er samspillet mellom leietakere og en så høy miljøklassifisering på et bygg, sier Glad.

Flere studier viser at leietakere er villige til å betale mer for et godt dokumentert og bærekraftig bygg.

– Vi vurderer at det vil bli større differensiering av finansiering. Større forskjeller for finansiering, pris og verdivurderinger. Det vi ser er at grønne profiler blir stadig viktigere for leietakere. Langsiktige leietakere og gode leiekontrakter påvirker verdien av et bygg over tid, sier Glad.

Fra høyre: Direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling, konserndirektør Trude Glad for Næringsliv, banksjef Vidar Bakken for Konsernkunder, banksjef Per Martin Olsen for Næringsliv Sør, banksjef Christian Overvaag for Næringsliv Nord, leder Anita Rydningen for Direktebank Bedrift og spesialister, administrerende direktør Hanne Karoline Kræmer for SNN Finans, regionsjef Terje Edelsteen Moen i Regnskapshuset i Sparebank1 og direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Konserndirektør næringsliv Trude Glad i Sparebank1 Nord-Norge og direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling snakker om «BIG-Bodø Innovartion Gate». Et bygg som per i dag er verdens nordligste BREEAM excellent sertifiserte næringsbygg. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Næringsdivisjonen i Sparebank1 noterte seg kvalitetene i BIG. – Bodø Innovation Gate. – Det ligger langsiktighet i alt fra materialvalg til energi, sier konserndirektør Trude Glad for Næringsliv i Sparebank1. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Lavere driftskostnader

I tillegg krever et sertifisert miljøbygg mindre renovering og har lavere driftskostnader på grunn av dokumenterte, gjennomtenkte og kvalitetsmessige løsninger som varer lenge.

– Det vi også noterte oss under besøket på BIG, var kvaliteten det er lagt vekt på. Det ligger langsiktighet i alt fra materialvalg til energi. For oss gir denne innsikten bedre kompetanse som sparringspartnere mot våre kunder i den viktige jobben rundt bærekraft og grønn finansiering. BIG ble faglig påfyll og et konkret eksempel satt ut i praksis, sier Glad.

For direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling er det hyggelig at bankene ser at miljøvennlige løsninger lønner seg.

– Det er kanskje dette som skal til for å ta et bærekraftig løft innen byggebransjen, som står for en stor del av CO2-avtrykket i dag. Skal vi gjøre noe med dette må utbyggere, finansieringspartnere, det offentlige og andre myndigheter være på samme lag, sier Coucheron.

Han mener enhver utbygger har et samfunnsansvar med tanke på hva man bestiller.

– Entreprenører bygger ikke BREEAM excellent om ikke vi utbyggere bestiller det, sier eiendomsutvikleren.

 

Direktør Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling sier han er stolt over at det vises stor interesse for BIG-Bodø Innovation Gate. Her i dialog med konserndirektør Trude Glad for Næringsliv i Sparebank1, banksjef Per Martin Olsen Næringsliv sør og leder Anita Rydningen for Direktebank Bedrift og spesialister . (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Leder Anita Rydningen for Direktebank Bedrift og spesialister, konserndirektør næringsliv Trude Glad i Sparebank1 Nord-Norge og resten av næringsdivisjonen i Sparebank1 tok turen til BIG-Bodø Innovation Gate for å høre om verdens nordligste BREEAM excellent-sertifiserte næringsbygg. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)