Hundholmen Byutvikling : – Det er kritisk viktig å komme i gang i Bodø

– Det er kritisk viktig å komme i gang i Bodø

29/06/2020

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen byutvikling og tidligere Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy er glad for positive signaler fra regjeringen og øyner håp om en neste fase i Ny by – ny flyplass-prosjektet i Bodø. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling og tidligere Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy mener det er kritisk viktig å komme i gang med neste fase av Ny by – ny flyplass i Bodø. De var begge på plass da samferdselsminister Knut Arild Hareide var på snarvisitt i byen.

Vi spoler tilbake til 2015. En fullsatt opera i Oslo sitter og venter. NHO har årskonferanse, og det er snart dags for Morten Jakhelln å entre scenen. På 10 minutter skal han, sterkt blendet av scenelyset, fortelle makteliten i Norge om Bodøs 100-års prosjekt, «Ny by – Ny flyplass».

– Morten hadde et godt innlegg til samferdselsminister Knut Arild Hareide hvor han dro fram perspektiver, og ikke minst plansjer fra NHO´s årskonferanse i 2015, da han selv satt i sentralstyret til NHO, forteller Hjartøy.

Møtet i Bodø var lukket, og Morten var ikke blendet denne gangen. Det var ingen stor scene, men et langbord fylt med engasjerte deltagere fra politikken og kommunens administrasjon – alle med ett ønske for dagen; nemlig å få en bekreftelse på at flyttingen av flystripa fortsatt står for lag.

– Jeg husker så godt at jeg hadde et møte med den gang kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore sanner dagen etter Mortens innlegg i 2015. Han hadde sett Morten i aksjon, og det var da ting begynte å løsne for Ny by – ny flyplass, forteller tidligere høyreordfører Ole. H Hjartøy, også kjent som den nye by og flyplassens «far».

 

Invitert av ordfører Ida Pinnerød

Hareide var i Bodø etter invitasjon fra dagens ordfører Ida Pinnerød. Jakhelln snakket i møtet om drivkraften og optimismen som oppsto i Bodø i sammenheng med Ny by-ny flyplass, og poengterte at det nå er kritisk viktig at byen kommer seg videre til neste fase i Bodøs 100-års prosjekt.

– Hadde ikke Bodø snudd mot noe positivt da kampflybasen ble faset ut, så kunne byen gått inn i en depresjon. I stedet har vi opplevd investeringslyst, bolyst og optimisme. Og hvis vi ikke har noe som skaper tro på fremtiden, så har vi utfordringer, sier Hjartøy.

Både Jakhelln og Hjartøy er glad Pinnerød tok initiativ til å invitere Hareide. Med seg hadde han en hilsen fra øverste hold.

– Både samferdselsdepartementet og statsminister Erna Solberg står bak og støtter Ny by- ny flyplass-prosjektet. Det kunne Hareide hilse og si. Han bekreftet også, til tross for Holte-rapporten som mener lav befolkningsvekst taler imot by- og flyplass prosjektet, at det ikke nødvendigvis kan forsvares her og nå i et samfunnsøkonomisk perspektiv, men vil være viktig og lønnsomt på sikt, sier Jakhelln.

 

 

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling, samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune var enig – Ny by -ny flyplass må videre til neste fase. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Næringsliv og kommune – hånd i hånd

For Hareide er det essensielt at det er en sterk kobling mellom næringslivet og det offentlige i et så stort byutviklingsprosjekt som Ny by – Ny flyplass.

– Ellers vil ikke et slikt prosjekt fungere. Det var et godt og inspirerende innlegg fra Morten, og veldig gjenkjennelig. Jeg har hørt han en gang før, smiler Hareide.

Han sier styrken til Ny by – Ny flyplass er enigheten.

– Det ligger godt politisk arbeid bak dette prosjektet. Folk i Bodø er enig. Både frivillige organisasjoner, næringsliv, fylket og enstemmige politikere. Nå håper vi at også andre regioner blir med. Så signalet fra oss i regjeringen er, tross koronaen, at arbeidet med Ny by – Ny flyplass videreføres, sier Hareide.

Han skjønner kritikken i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Likevel mener han det er det viktig å se helheten i et langsiktig prosjekt som Ny by-ny flyplass.

– Vi legger pengene på bordet. Byutvikling skaper aktivitet og private blir med. Jeg er selv økonom, og man kan få frem det du ber om i slike analyser, sier han.

 

– Ingen tvil om at Ny by-ny flyplass er et viktig og spennende prosjekt, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her i møte med leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Behov for en som fronter

Hjartøy mener alle steder behøver frontfigurer og ambassadører, og mener Jakhelln har hatt en slik rolle de siste ti årene i Bodø.

– Morten har vært i front med byutvikling i Bodø de siste ti årene og det som kjennetegner han, er kvalitet. Han satser på kvalitet og lønnsomhet. Folk flest tenker ikke på den risikoen Morten har tatt i de prosjektene han har startet, at han er en som faktisk tør. Ingen ting kommer av seg selv, sier Hjartøy.

Jakhelln forteller at rollen inne på rådhuset til Bodø kommune handlet om å være næringslivets stemme i møte med samferdselsministeren.

Ny by – ny flyplass er selve drivkraften her i byen. Dette prosjektet er avgjørende for utviklingen av samfunnet vår, sier Jakhelln.

Han mener det er kritisk viktig at Bodø-planene kommer i gang med neste fase.

– Jeg sa til statsråden at han måtte komme med signaler som gir oss trygghet på at planene følges. Og det gjorde han. Signalene samferdselsministeren kom med var positive for byen, sier Jakhelln, og viser til at også Statsminister Solberg hilste med støtte til prosjektet, sier Jakhelln.

 

«Ny by – Ny flyplass» gikk inn i fase II da et enstemmig Storting i juni 2017 vedtok flytting av Bodø lufthavn i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029. Nå etterspør Bodø-samfunnet neste fase. (Illustrasjon: Bodø kommune)

I særstilling med god plass til byutvikling

Jakhelln mener Bodø vil stå i en særstilling sammenlignet med andre byer når det kommer til plass, når den gamle flystripa flyttes. Og at det ikke er et alternativ å flikke på dagens flystripe, som allerede er i alvorlig forfall.

– Mange byer sliter med plass. Nå har vi muligheten til å skape en ny, moderne og bærekraftig by etter morgendagens standard. Skal folk flytte hit må vi tilrettelegge for muligheter,  for både folk og bedrifter. Når flystripa flyttes får Bodø kommune frigitte arealer, og det lages god plass for videre utvikling av byen, sier Jakhelln.

Han snakker varmt om Bodø – en god by med store gater og gode sol- og lysforhold.

– Og dette kan vi fortsatt ha i fremtiden, uten å måtte bygge for tett og for høyt. Nå lager fylket og kommunen et felles eiendomsselskap som skal forvalte de frigitte arealene og det leggers til rette for privat utvikling. Dermed kan vi fortsette å gå hånd i hånd inn i fremtiden gjennom Ny by – ny flyplass, sier Jakhelln.