Møt gjengen bak Hundholmen Byutvikling f.v husjournalist Christine Karijord, regnskapsmedarbeider Sigrid Holter Ingebrigtsen, controller Siw Meløysund, direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron, visedirektør Erling Ole Berg-Hanssen, eiendomsdirektør Arve Pedersen, direktør Morten Jakhelln, driftssjef Frank Tore Olsen, prosjektleder Mathias Andreassen og Thomas Jakhelln, syvende generasjon Jakhelln i Bodø. (Foto: Even Enoksen/Big Picture AS)

Som direktør er Morten øverste leder i Hundholmen Byutvikling, et datterselskap av Christian Jakhelln AS, som utvikler områder, bygger og forvalter, samt drifter eiendommer i Bodø. Han beskriver arbeidsplassen som fartsfylt og spennende, med høyt faglig nivå i et godt arbeidsmiljø, hvor løpende diskusjoner bidrar til måloppnåelse og gode løsninger i fellesskap.

– Jeg brenner for å spre entusiasme, både utad til våre omgivelser, men ikke minst innad blant oss som jobber sammen, sier Morten.

For han som leder er det viktig å verdsette hver enkelt ansatt, bidra til å løse oppgaver og at bedriften løfter blikket mot fremtiden i fellesskap.

– Vi er en gjeng som utfyller hverandre og er diskusjonspartnere med en løs og uformell stil. Her er det høyt under taket og det er lov å komme med meninger. Vi har i mange år jobbet tett sammen med Ulf Halland, som har lang erfaring fra Nordnorsk lederutvikling i Bodø, som over år har bidratt med teambygging og strategiarbeid. Jeg jobber sammen med en gjeng med gode holdninger, som står på for selskapet, sier Morten.

 

Ledergruppen

Ledergruppen i Hundholmen Byutvikling består av Morten, eiendomsdirektør Arve Pedersen, direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron, visedirektør Erling Ole Berg-Hanssen og controller Siw Meløysund.

Arve jobber daglig med aktiv forvaltning av eiendommer med fokus på stadig utvikling, ivaretakelse av leietakere og miljøhensyn.

– Mitt viktigste bidrag er å se til at alle våre leietakere er fornøyd i et langsiktig perspektiv. God kommunikasjon, god teknisk drift, gode rutiner og god oppfølging er noen stikkord, forteller Arve.

Siw arbeider som controller hvor arbeidsoppgavene spenner seg over områder som administrasjon, regnskap, rapportering og kundeoppfølging.

– Jeg liker at vi jobber ut fra at visjonen vår «Den gode følelsen» skal være til stede for alle involverte i alle sammenhenger. Det er både spennende og givende å kunne være med å bidra til en bærekraftig fremtid for både Hundholmen Byutvikling og Bodø by, sier hun

Erling følger opp økonomien og investeringer i eiendomsdriften gjennom hovedsakelig individuelt arbeid, og i teamarbeid med ledergruppe, eier og finanspartnere.

– Jeg vektlegger lagspillet i ledergruppen som vår styrke. Dette er den mest kreative siden ved jobben, som også er veldig spennende. Kreativt arbeid i kombinasjon med bærekraftig økonomi er både faglig utfordrende og givende, sier Erling.

Anders jobber kreativt med utvikling av gode helhetlige prosjekter og konsepter fra idéfasen til ferdigstillelse.

– Gode prosjekter for meg og oss i Hundholmen Byutvikling er de som er med på å utvikle Bodø som by, som bidrar til nye konsepter og som gir god økonomi. Det er dette jeg synes er spennende med jobben min, sier Anders.

 

LES OGSÅ: Fotokunst fra Erle Kyllingmark til BIG

Utvidet gruppe

Den utvidede gruppen i Hundholmen Byutvikling, består i tillegg til ledergruppen av driftssjef Frank Tore Olsen, regnskapsmedarbeider Sigrid Holter Ingebrigtsen, prosjektleder Mathias Andreassen og «husjournalist» Christine Karijord.

Frank Tore er utdannet elektriker og er eiendomsdirektør Arves forlengede arm ut mot leietakere, håndverkere og leverandører. Han har ansvar for den daglige driften av bedriftens eiendommer, med oppfølging av serviceavtaler.

– Jeg har kontroll på at alt av systemer fungerer slik de skal. Det innebærer eksempelvis å følge med på energibruk på alle eiendommene og at avfallshåndteringen skjer på en bærekraftig måte. Jeg trives godt i jobben min som har veldig varierte dager og arbeidsoppgaver, og ikke minst har vi et veldig godt miljø på jobb, sier Frank Tore.

Sigrid jobber som regnskapsmedarbeider, som omfatter å føre løpende regnskap, fakturere leietakere, samt rapportere inn tall for de ulike selskapene.

– Det er spennende å jobbe i en bedrift som er en så tydelig aktør i utviklingen av byen Bodø, og jeg opplever arbeidskolleger som veldig nyskapende og fremtidsrettet, sier Sigrid.

Mathias er prosjektleder med ansvar for å følge opp prosjekter i byggefasen, samt oppfølging av leietakere slik at lokalene blir slik de ønsker. Han styrer prosjekter fra A til Å i tett samarbeid med Anders og samarbeider med entreprenører slik at ferdige bygg blir optimale og etter planen.

– Jobben min er spennende og variert, og jeg styrer stort sett dagene mine selv. Jeg jobber sammen med en nydelig gjeng, vi har godt miljø og det er god stemning på jobb. Jeg opplever en positivitet i Hundholmen Byutvikling som gir energi, sier Mathias.

Christine er utdannet journalist og arbeider med tekst, foto og video hos Hundholmen Byutvikling. Jobben handler om å skrive nyheter og fortelle bedriftens historie mens den skapes.

– Det er veldig spennende og ofte imponerende å følge prosessene i byutviklingsprosjekt fra idé til ferdige bygg og hele områder. Og ikke minst er det artig at det hvert år lages en bok med alle artiklene jeg har skrevet fra året som har gått. Jeg jobber sammen med en kreativ og effektiv gjeng med et stort pågangsmot for å skape, sier hun.