Hundholmen Byutvikling : – Klokt valg av Bodø kommune

– Klokt valg av Bodø kommune

31/03/2020

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling synes det er svært positivt at Bodø kommune nå tilrettelegger for nødvendig næringsvirksomhet, som er avhengig av arbeidskraft sørfra for å kunne holde samfunnshjulene i gang. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Tidligere denne uken uttrykte leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling sin bekymring rundt mangelen på arbeidere på flere store byggeprosjekter i byen. I dag har Bodø kommune åpnet opp for en mellomløsning i problematikken rundt den såkalte «søringkarantenen».

– Vi kunne nå lese i Bodø Nu at arbeidere som kommer sørfra får gå på jobb, men må være i karantene på fritiden. Vi håper også at det vil bli mulig å teste de som kommer hit for koronavirus. Jeg tror vi er nødt til å løsne opp på enkelte områder i samfunnet, samtidig som vi har sterkt fokus på smittevern, og jeg mener det var klokt av våre politikere i Bodø å slippe opp på den såkalte «søringkarantenen», sier Jakhelln.

 

I Sjøgata i Bodø bygger totalentreprenør HENT det nye Choice-hotellet. Nå får de mulighet til å hente arbeidskraft sørfra. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Likevel mener han hovedtanken er å stole på de nasjonale myndighetene.

– Poenget er helheten i kampen mot korona. Regjeringen kom med en nasjonal veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler, og den mener jeg personlig at alle kommuner bør følge. Jeg er opptatt av å få samfunnet i gang igjen og at vi gjør dette på en omforent måte, sier han.

I veilederen er det en gjennomgang av hvordan lokale regler om karantene og innreise bør utformes. Slik situasjonen er i dag bør det blant annet gis unntak for kritiske samfunnsfunksjoner, pendlere og for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet.

– Nå er det viktig at økonomien ikke blir verre enn viruset. Det samme gjelder andre områder i samfunnet. Vi vet at mange sliter. Likevel må vi stole på at våre folkevalgte kommer fram til gode løsninger fortløpende, sier Jakhelln.