Hundholmen Byutvikling : Holder hodet kaldt, hjertet varmt og blikket fremover

Holder hodet kaldt, hjertet varmt og blikket fremover

17/03/2020

Leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling håper vi snart får kontroll over virus-situasjonen, at økonomien faller på plass så fort som mulig og at samfunnet begynner å fungere igjen som normalt. Selv har han hjemmekontor og er i såkalt «korona-karantene» etter en ferietur i Italia. (Foto: Hanne Kristin Jakhelln)

Hver morgen holder ledergruppen i Hundholmen Byutvikling nettmøte hvor de diskuterer hvilke grep som skal tas fra dag til dag, men snakker også om den viktige tiden etter koronaviruset Covid-19. – Vi må holde hodet kaldt, hjertet varmt og blikket fremover, sier leder Morten Jakhelln, som selv sitter i «korona-karantene» etter reise til Italia.

– Jeg er veldig opptatt av å prøve å bidra til å redusere den økonomiske belastningen av pandemien. Selv om man ikke blir rammet av koronasmitte, så vil alle bli berørt av de økonomiske konsekvensene av den. Det gjelder å ha blikket framover og når begrensningene slippes opp – så skal vi være med å bidra til å få samfunnet opp å gå igjen. Og det snakker vi om hver dag.  Det er viktig å ta forhåndsregler, men vi må ikke få panikk, sier Jakhelln.

Han mener det er bra at staten nå åpner opp for å bruke oljepenger. At det bidras til at så få virksomheter som mulig, store som små, ikke går overende på grunn av kortsiktige og helt unormale og uforutsigbare forhold.

– Det er i krisetider at vi skal ta av reservene vi har. Det er nå de må brukes positivt for å hjelpe folk og virksomheter. Jeg kom kjørende og så en lang kø utenfor NAV – et bilde på situasjonen vi er i akkurat nå, sier Jakhelln.

Så når viruset er under kontroll, da må det finnes løsninger for å håndtere framtiden.

– Vi har lært mye om koronaviruset og hva som skal til for å ta rette valg og unngå smittefare. Nå er det også viktig for oss som virksomhet å forberede oss på tiden etterpå, ha fokus på hva vi bør gjøre for å få hjulene i gang igjen, sier han.

Han opplever at mange har innsett at ting må settes på vent og at mye handler om å bidra til finansiering av ventetiden.

– Å bekjempe smitte er jobb nummer en. Jobb nummer to er å bidra til at folk får håndtert sin økonomiske situasjon så godt de evner. Dette er ikke en tid for å tenke millimeter – nå må man være raus. Både staten, vi som driver virksomhet og vi som medmennesker, sier Jakhelln.

 

Fra dag til dag

I byggene til Hundholmen Byutvikling er frekvensen på vaskerutiner økt og låserutiner endret. Enhver henvendelse fra leietakere blir behandlet individuelt og raskt. De fleste ansatte i bedriften har hjemmekontor og alle er konsentrert om arbeidsoppgavene sine.

– Vi er heldig og kan holde våre medarbeidere engasjert. Vi kommer ikke til å ta steget mot permitteringer nå, vi ønsker å holde hjulene i gang. Det har ikke vært smitteforhold på våre bygg og vi forsøker å være nøktern, klok og samtidig redelig i det vi driver med. Vi følger den nasjonale situasjonen tett og tar avgjørelser der det behøves fra dag til dag, sier Jakhelln.

Han mener det er viktig at de ansatte i bedrifter snakker åpent med hverandre og at dialog er en avgjørende faktor i denne tiden. Også dialog med familie og venner.

– Når vi snakker med hverandre, tar vi samtidig vare på hverandre. Medmenneskelighet er et nøkkelord nå. Fokus må være å hindre spredning samtidig som samfunnshjulene holdes i gang, sier Jakhelln.

 

Interessant å følge utviklingen

For Jakhelln er det interessant å følge med på utviklingen i Norge, sammenlignet med andre land.

– Jeg synes det er interessant at snittalderen på koronasmittede så langt i Norge er 47, at få blir veldig syk og at det er lav dødelighet her til lands sammenlignet med andre land. Det betyr at mange av de som har vært i utlandet, og som har vært uheldig og tatt smitten med hjem, er yngre folk. Hvis vi klarer å ta vare på de gamle og de som er spesielt utsatt, og hindrer at de blir smittet – så kan vi håpe at vi vil holde dødeligheten av dette viruset nede her til lands, sier Jakhelln.

Han håper vi snart får kontroll, at økonomien faller på plass så fort som mulig og at samfunnet begynner å fungere igjen. Og innrømmer bekymringer for de økonomiske og menneskelige konsekvensene av det vi står i.

– Likevel er jeg optimistisk for fremtiden. Så er det viktig å ha tillit til myndighetene og følge de tiltak de iverksetter. De gjør en formidabel jobb, avslutter lederen i Hundholmen Byutvikling.