Hundholmen Byutvikling : – Det handler om ansvarlig byutvikling

– Det handler om ansvarlig byutvikling

17/02/2020

Leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse og leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling har stor tro på langsiktighet og at konkrete gjennomførbare bærekraftsmål i byggebransjen vil sikre avkastning for eiere i framtidens marked – samtidig som det sikrer gode levevilkår for befolkningen. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse er opptatt av å omsette bærekraftsmålene i byggebransjen til noe praktisk og konkret. – En utvikler bygger ikke bare sitt eget bygg, men er med og utvikler byen, sier hun.

 Bramslev har ledet arbeidsgruppen «Kvalitet og bærekraft» for Bygg 21 etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Resultatet er «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder». En veileder som anbefales å brukes i enhver planlegging av et område eller bygg, og som skal bidra til grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomsnæringen.

– Det handler om ansvarlig byutvikling, sier leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling, som i dag er i samtale med Bramslev om valg man tar for å sikre både funksjonalitet og brukerkvaliteter, men ikke minst fortjeneste i framtidens marked, mens man samtidig er med på å nå både nasjonale og internasjonale miljømål.

 

– Uten stimuli reduseres livskvaliteten

Noen av kvalitetsprinsippene handler om å stimulere til kontakt mellom mennesker, og legge til rette for både fysisk og sosial aktivitet.

– Medisinsk forskning på helse viser at gode møteplasser er viktig. Vi trenger også å stimulere syn, hørsel, lukt og følesansene. Vi kan få helsefremmende sanseinntrykk gjennom f.eks. grønne vegger, rennende vann, velluktende blomster eller ved å se på noe som berører oss. Sansene stimuleres også av variasjon. Dagslys og utsyn betyr mye for livskvaliteten. Hvis vi mennesker ikke blir sansestimulert eller får nok dagslys, reduseres livskvaliteten, sier Bramslev.

– Derfor har det vært viktig for oss å ha mye kunst hengende på veggene i våre lokaler. Og i et større perspektiv har vi som eksempel skreddersydd næringsdelen i prosjektet vårt i Ramsalt, planlagt en helt ny bydel i Bodø som skal bli en urban og annerledes destinasjon fylt med aktiviteter, møtesteder og konsepter som skal utfylle hverandre og gi opplevelser til folk, sier Jakhelln.

Og selv om det ikke er like lett å måle verdien av gode stedskvaliteter, viser erfaring at mangfold skaper attraktive og trygge områder som igjen fører til økt bruksverdi og produktivitet.

– En utbygger bygger ikke bare sitt eget bygg, men utvikler byen. Og fotavtrykket en utbygger skaper, vil være der i lang tid framover, sier Bramslev.

 

Leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse og leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling diskuterer fremtidens byutvikling. – Det handler til syvende og sist om ansvarlig byutvikling, sier Jakhelln. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Fornybare ressurser – mindre sløsing

Stadig flere skal dele på en begrenset tilgang til råvarer. Det krever bruk av fornybare ressurser.

– I vår bransje kan vi redusere klimagassutslipp gjennom å velge materialer med lavt klimagassutslipp under produksjon og unngå materialressurser det er stor knapphet på. Heller enn å bygge nytt må vi legge til rette for bruksendringer og ta vare på eksisterende bygg. Vi må tenke oss om før vi river, sier Bramslev.

– Vi som bedrift kan ikke gjøre alt. Vi kan ikke redde verden alene, men vi må skjønne og sette oss inn i hvordan vi kan bidra best mulig til den store sammenhengen, ta kloke valg og la disse bli kjerneverdier innad i organisasjonen. Vi kan etterstrebe ombruk, gjenvinning og deling, sier Jakhelln.

For Hundholmen Byutvikling handler dette om alt fra å ikke bytte ut ting som faktisk er funksjonelt, men sørge for at materialer er i omløp så lenge som mulig, være bevisst på hva som kjøpes inn og ikke minst tenke langsiktig når det bygges nytt eller når kontorlokaler skal utformes.

– I vår bransje handler dette om å bygge så fleksibelt som mulig. Det skal være lett å tilpasse kontorlokaler til en ny bedrift når en annen flytter ut. Og det uten masse ombygging og rivning. At vi bruker kvaliteter som står seg over tid, sier Jakhelln.

 

 Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder har som mål å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre nasjonale og internasjonale miljømål. – Alle med bakgrunn i FNs bærekraftmål. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

– Vi må tenke oss om hvor vi bygger

For Bramslev er det viktig at det grønne skiftet sess i en større sammenheng. At man fokuserer på løsninger som er både sunne, brukervennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige.

– Jeg ønsker praktisk endring og at vi tenker helhetlig på bærekraft. En del av miljøhensynet er også at vi tenker oss om før vi bygger ut jomfruelig mark. Det er viktig å ta vare på det biologiske mangfoldet og ta vare på vegetasjonen som allerede er der man bygger nytt – selv om det tar litt lengre tid, sier lederen i Grønn Byggallianse.

Så er det økonomien i det hele. Som fra et bærekraftig ståsted i stor grad handler om langsiktighet.

– Nå har også bankene begynt å etterspørre bærekraftige kvaliteter og kommet med insentiver. Det strammes inn for å få lån til nybygg og eksisterende bygg. Det vil stilles krav om både BREEAM-sertifiseringer og energiklasse A. Og de som ikke henger med i timen vil få kort tid på å omstille seg, sier Bramslev, og legger til; Hundholmen Byutvikling er en bedrift som er forbilledlig eventyrlysten i visjonen, går foran med et glimt i øyet, tenker ansvarlig og samtidig langsiktig. Det er herlig.

– Katharina er dyktig og kunnskapsrik. Hun og medlemskapet vårt i Grønn Byggallianse er en inspirasjonskilde og gir oss gode råd på veien slik at vi kan leve opp til forventningene vi har til oss selv, sier Jakhelln.