Hundholmen Byutvikling : Nå er døren til nord åpnet for verden

Nå er døren til nord åpnet for verden

30/10/2019

Administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS – Bodøregionens Utviklingsselskap og leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling er enig. At Bodø blir Europeisk Kulturhovedstad er utelukkende positivt for hele regionen og hele Nord-Norge. – Dette lukter det kreativ galskap av, og det trenger vi, sier Jakhelln. (Foto: Christine Karijord/ Hundholmen Byutvikling)

At Bodø ble Europeisk Kulturhovedstad (EEC) er en dør til verden. – YES, nå kommer verden til oss, sier leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling.

I dag er han i samtale med administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS – Bodøregionens Utviklingsselskap, om hva denne muligheten kan bety for næringslivet i regionen.

– Bare det at folk kommer hit, får oppleve kulturen, historien og grunnen for at vi er her – det vil gi dem grunn til å bosette seg her. Men vi har en tøff jobb med å markedsføre oss selv. Nå må vi lage en merkevare av det vi har, sier Holmen.

– Kunst og kultur er limet i samfunnet. Kultur binder oss sammen på tvers av ulikheter som alder, kjønn, funksjonsnivå og etnisitet. Symbioseeffekten av Europeisk Kulturhovedstad og en offensiv kulturpolitikk vil skape både arbeidsplasser og tiltrekke seg mennesker med kompetanse. For byen og regionen blir spennende og attraktiv, sier Jakhelln.

 

– At vi nå satser, er en investering i fremtiden. Jeg er opptatt av å sette regionen på kartet, sier leder Morten Jakhelln i Hundholmen Byutvikling. – Jeg tror hele næringslivet har alt å vinne, sier direktør Elnar Remi Holmen i BRUS – Bodøregionens Utviklingsselskap. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Samarbeid på tvers av kommunegrenser

Bodøregionen sett fra BRUS øyne strekker seg fra Nye Hamarøy i nord til Lurøy i sør. Regionen består av i alt 13 kommuner med til sammen ca. 95.000 innbyggere. En region Holmen mener vil kunne dra stor nytte av EEC – hvis man står samlet i tiden fremover.

– For meg handler dette om samarbeid på tvers av kommunegrensene og næringsinteresser. Jeg tror hele næringslivet har alt å vinne. Vi har kunst, kultur, reiseliv og opplevelser – hva enn det måtte være, og nå har vi sjansen til å vise det frem. Vi har gullgruver i regionen vår, unike naturgitte fortrinn vi ikke aner potensialet av. Nå må vi utnytte merkevaren Europeisk Kulturhovedstad og fortelle om det unike her nord, sier Holmen.

–  Vi må skjønne at tittelen «Europeisk Kulturhovedstad» er fire kulturår, og at dette vil henge med oss videre inn i historien. Derfor er viktig at vi tar med oss alt av forsterkninger inn i dette prosjektet, at vi promoterer en hel region og skaper noe i fellesskap som også kan stå igjen etterpå. Kulturårene vi har framfor oss er også byutvikling, regionsutvikling og vil skape et nytt og spennende image for både oss som bor her og ikke minst tilreisende, sier Jakhelln.

 

Verdiskaping og stolthet

De diskuterer muligheten for befolkningsvekst, det å skape en sterkere næringsutvikling i nord og ikke minst det å lage et tydeligere bilde på hele den nordlige landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Bare se på Århus i Danmark. Der ble det skapt 2000 fulltidsstillinger i regionen i forbindelse med EEC. Det er slike ringvirkninger i form av arbeid, verdiskaping og sysselsetting som vil komme det lokale næringslivet til gode. Utfordringen er å få alle engasjert, få alle til å utnytte seg av denne muligheten, sier Holmen.

BRUS-lederen mener det er viktig at folk generelt får et forhold til EEC.

– Jeg tror ikke folk flest har et forhold til Europeisk Kulturhovedstad i dag og hvor stort dette faktisk er for regionen. Dette må vi forsøke å ta inn over oss. Århus gikk fra å være en ganske ukjent by til en mange har et forhold til i dag. Og jeg mener bestemt at hver eneste krone som ble brukt på kulturhovedstad-prosjektet kom i retur, og det med renter, sier Holmen.

– At vi nå satser, er en investering i fremtiden. Jeg er opptatt av å sette regionen på kartet. At vi bevisstgjør vår egen stolthet over hvem vi er og at vi anerkjenner at vi er god nok. Vi er sett av Europa, noe som viser at det vi har klart å kreere til nå har bragt oss enda et steg videre, sier Jakhelln.

 

Viktig for bolyst

For Jakhelln er det viktig at ungdommen legger merke til at regionen setter fart og utvikler seg.

– Legger ungdommen merke til at det er her det skjer vil det øke bolysten. Og da må vi skape spennende innhold. Det er viktig at folk får øynene opp for at Bodø er bra, at Nord-Norge er bra. For meg kom Europeisk Kulturhovedstad som «manna fra himmelen». Det var akkurat dette vi behøvde nå, sier Jakhelln.

For Bodø er i gang med en stor transformasjon, og EEC vil ifølge Jakhelln bare forsterke det som allerede er i gang.

– Vi har ikke bare fått denne muligheten, den har mange kjempet for og ære til de som har gjort jobben. Nå skal vi andre bli med og vise at vi støtter denne sjansen og at vi virkelig bryr oss. For oss i Hundholmen Byutvikling vil det bety mye med tanke på at vi bygger et nytt hotell i Sjøgata og at vi satser på opplevelsesturisme i næringsdelen av Ramsalt. Vi har mye å være glad for, sier Jakhelln.

– Og får vi på plass flere internasjonale flyruter til Bodø, så er det vinning for mer business og tilgang på flere hoder. For det behøver regionen framover, legger Holmen til.

 

FAKTA:

  • Europeisk Kulturhovedstad ble etablert i 1985 etter initiativ fra den greske kulturministeren Melina Mercouri.
  • Formålet er å bringe Europas befolkning sammen.
  • EU utpeker hvert år to kulturhovedsteder på bakgrunn av en anbefaling fra Europakommisjonen og synspunkter fra Europaparlamentet.
  • Mer enn 40 europeiske byer har så langt hatt tittelen Europeisk kulturbyår.
  • Kun to ganger tidligere har Norge hatt europeisk kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.
  • 25 september ble det klart at Norge sin tredje europeiske kulturhovedstad – 19 år etter at den første norske kulturhovedstadseieren var dratt i land.

(Kilde: Nrk, Wikipedia)