Hundholmen Byutvikling : Inviterer alle leietakere til krafttak for bedre søppelsortering

Inviterer alle leietakere til krafttak for bedre søppelsortering

13/05/2019

Driftsleder Frank-Tore Olsen i Hundholmen Byutvikling, Anne-Line Tverbakk i Retura Iris og servicekoordinator Lena Brunes i Hundholmen Byutvikling håper leietakerne ved Jakhellngården og Jakhelln Brygge kommer til Sydøst klokken 12.00 den 22. mai. Det også servert kake. (Foto: Arnt Pedersen/Retura Iris) 

Vi påvirker alle miljøet, enten vi vil eller ikke. Derfor ønsker Hundholmen Byutvikling å invitere alle leietakere til å sette enda større fokus på riktig håndtering av avfall.  – Nå skal vi sette oss mål om et enda bedre miljøfotavtrykk, sier eiendomsdirektør Arve Pedersen i Hundholmen Byutvikling

– Riktig håndtering av avfall er viktig for å synliggjøre og ta helhetlig ansvar for miljøet og samfunnet vårt. Jeg tror de fleste av oss har muligheter til å gjøre forbedringer på dette området, sier Pedersen.

Klokken 12.00 den 22. mai vil Hundholmen Byutvikling markere startskuddet for å få opp sorteringsgraden i både Jakhellngården og i Jakhelln Brygge på Sydøst. Det vil bli servering og nyttig informasjon fra Anne-Lise Tverbakk fra Retura Iris Salten.

– Skal vi klare å få opp sorteringsgraden vår på søppel fra 54 prosent og opp til 60 prosent, så må vi gjøre dette i fellesskap. Alle som har tilgang på søppelrommet kan bidra. Vi har blitt bedre, men kan bli enda flinkere, sier Pedersen.

Servicekoordinator Lena Brunes, eiendomsdirektør Arve Pedersen og driftsleder Frank-Tore Olsen i Hundholmen Byutvikling inviterer alle leietakere til et krafttak for bedre kildesortering.  (Foto: Arnt Pedersen/Retura Iris) 

Trenger du hjelp til bedre sortering?

Dersom du som leietaker behøver hjelp til å få i stand et bedre system for søppelsortering, er det bare å kontakte Servicepunktet.

– Så tar vi dette videre til Retura Iris, som har mange forskjellige sorteringssystem som skal være best mulig løsning for den enkelte bedrift med tanke på plass og antall ansatte, sier driftssjef Frank-Tore Olsen.

For det å kildesortere riktig gjør at mye av avfallet kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Dette krever mye mindre energi enn å produsere nytt råstoff. Ved å bidra til et slikt kretsløp så reduseres behovet for å hente ut nye naturressurser.

-Setter vi oss alle inn i hvordan vi kildesorterer riktig så spiller vi på lag med naturen. Det finnes mange smarte løsninger for kildesortering, så det er ingen grunn til å la være, sier Pedersen.

Kildesortering kommer innenfra

I følge salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris får vi ikke bedre kildesortering enn vi gjør det til selv enten det er hjemme eller på jobb.

– Kildesortering kommer innenfra. Det skjer ikke i søppelrommet, men hos hver enkelt bedrift. Og da må alle ta i et tak. Når jeg kommer til Sydøst onsdag 22. mai, så skal jeg fortelle om konkrete tiltak og gi tips om hva man kan gjøre for å sortere best mulig, sier Tverbakk.

Hun mener det er alles ansvar å bidra til søppelsortering, og at det er flott at Hundholmen Byutvikling i samarbeid med leietakere kan sette seg mål om graden av sortering.

– Det kommer endringer av å sette seg konkrete mål, men det er viktig at alle har fokus på sitt ansvar, sier Tverbakk.