Hundholmen Byutvikling : Man blir ikke best alene – i BIG skal det skapes vekst

Man blir ikke best alene – i BIG skal det skapes vekst

25/04/2018

Direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling og daglig leder Stian Elstad i FIRST Scandinavia er enig om klyngetankegangen og mener bedrifter kan dra nytte av hverandre i et innovativt miljø. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Kreative mennesker må ha tilgang til ulike muligheter, til andre innovative mennesker og ressurser, til ideer og et miljø som stimulerer. Derfor skreddersys arbeidsmiljøet og bygningen som skal skapes på Firkanten. Et bygg som nå har fått navnet Bodø Innovation Gate – BIG.

– Vi har valgt å gi navnet BIG til det nye bygget på Firkanten og tro meg, Bodø Innovation Gate blir et innovativt miljø for de som flytter inn, sier direktør for eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling.

BIG blir rammeverket, et bygg som skal stimulere til større vekst og verdi for hver enkelt bedrift. Med skreddersydde fremtidsrettede lokaler skal klyngen av ledende kunnskapsbedrifter fra ulike miljøer få utbytte av hverandre.

– Å skreddersy et bygg og legge til rette etter morgendagens løsninger er viktig for regionen vår, for byen. Allerede i dag må vi vise verden at vi tenker innovativt, og vi kan ikke vente på igangsetting av Ny by – ny flyplass. BIG skal bli et sentrum for innovasjon og vi skal skape mer enn et arbeidslokale, sier Coucheron.

Menneskene som jobber i BIG skal kunne dele kunnskap og gjøre hverandre mer konkurransedyktige mot markedet.

– Vi lager rammene for at det skal bli mulig, og vi ønsker å løfte fram bedriftene i BIG. Naboen skal vite at de jobber i BIG og hver av de kommer til å bli ekstremt synlig med sine logoer, rett vedsiden av Nord-Norges mest trafikkerte vei. Jeg vil anslå at innholdet i BIG vil bli sett av 15.000 mennesker hver eneste dag, sier Coucheron.

– Det skal være godt og inspirerende å arbeide i BIG – Bodø Innovation Gate. (Foto: Illustrasjon/ Nordic office of Architecture)

Nettverksekspertene

En av bedriftene som skal flytte inn i BIG er FIRST Scandinavia, gründerne av FIRST LEGO League-konseptet for Skandinavia og utviklerne og eier av Newton-konseptet. Et selskap som har lang erfaring med samarbeid, både med utdanningsinstitusjoner og næringsliv.

– Vi består av et team med komplementære egenskaper, både pedagoger, ingeniører, designere, medie/film- og prosjektledere. Vi jobber tett med skoleverket og har fokus på utvikling av konsepter som har kontinuitet, forteller daglig leder Stian Elstad (39).

FIRST Scandinavia er fremtidsrettede og har fokus på teknologi og naturvitenskap – fagområder de ønsker å stimulere flest mulig barn til å velge.

– Vi forsøker å stimulere nysgjerrighet og interesse opp mot realfagene, naturvitenskap og teknologi. Teknologiutviklingen i samfunnet går utrolig raskt, og kan vi være med på å spille skolene gode og komme opp med gode konsept for å skape engasjerende og relevant undervisning så er det bra, sier Elstad.

Både han og kolleger gleder seg over en internasjonal vekst for et konsept som startet i Bodø for 18 år siden.

– Vi ser en stor internasjonal interesse for Newton konseptet, og nå bygges de første fem Newton-rommene i Skottland.

 

En arena for vekst

For FIRST Scandinavia er det særdeles viktig å utvikle seg. Konseptene og innovasjonen som kreves for å følge tempoet i teknologiutviklingen må ha et miljø som stimulerer til kreativitet.

– Det betyr at vi må ha en god arena for samarbeid, fleksibilitet og gode rammer for kreative prosesser. Vi skal produsere og levere og nå får vi muligheten til å skreddersy lokaler etter det behovet vi vet vi har. BIG blir en unik mulighet til å komme nært miljø og næringsliv som vi ønsker å stimulere barn og unge til å jobbe med i fremtiden, sier Elstad.

For FIRST Scandinavia har med tiden vokst ut av lokalene i Jakhellngården, og har oppnådd en ønsket og målsatt vekst i stiftelsen.

– Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr en god arbeidsplass til våre ansatte, det vil vi klare i BIG, sier daglig leder i FIRST Scandinavia.

Forskning viser at bedrifter som utvikler seg er dynamiske – metaforisk sett som bier. De er mer på farten, har godt nettverk og samarbeider med andre. De er dyktige til å observere underveis og omsetter det de finner til noe nyttig.

– Men bier er også et svært sosialt innsekt som samarbeider med andre bier om å finne frem til det pollenet de trenger for å lage honning. Derfor vil bedrifter som har et sosialt og godt arbeidsmiljø rundt seg oppnå bedre resultater, smiler Coucheron.

Han mener FIRST Scandinavia er perfekt for BIG.

– De har verden som arena og leverer i verdensklasse. Slike bedrifter må vi dyrke i Bodø, og FIRST Scandinavia er et bilde på fundamentet i BIG. De vil garantert bli en pådriver for andre bedrifter, og de vil kunne vise vei mot å ekspandere ut mot et større marked, sier Coucheron.

For daglig leder Stian Elstad i FIRST Scandinavia blir det svært spennende å bytte miljø når BIG står klar. Hundholmen Byutvikling har flere spennende leietakere som skal flytte inn når Bodø Innovation Gate er ferdigstilt. (Foto: Christine Karijord)

Det er mye vi ikke vet

For FIRST Scandinavia er det også viktig å ta hensyn til det store bildet i alt som blir gjort. Også miljøperspektivet og klima.

– BIG er et fremtidsrettet og smart bygg med hensyn til lavutslippssamfunnet og skal inneholde alle fasilitetene en moderne og fremtidsrettet bedrift krever og har behov for. I tillegg blir det Bodøs mest miljøvennlige bygg med BREEM-klassifisering Excellent og energiklasse A, noe som vi ser blir mer og mer viktig for bedrifter. Både med tanke på samfunnsansvar men også for rekruttering forteller Coucheron.

For FIRST Scandinavia og Elstad er det soleklart at det å velge miljøvennlige løsninger i dagens samfunn viser et blikk vendt framover.

– I det store bildet er det mye vi ikke vet svaret på, som f.eks mengdene plast i havet, klimaendringer, tilgang til rent vann og så videre.  Det er de neste generasjonene som må løse mange av disse utfordringene, og vi mener det er viktig å gi dem et best mulig utgangspunkt for å finne løsningene på noen av disse, sier Elstad.

For morgendagen er usikker. Behovet for innovasjon og løsninger er stort.

– Så det å kunne velge å jobbe i en base med fremoverlente og bevisste bedrifter vil helt klart tilføre synergier – til hverandre. Vi er nok ingen A4-bedrift, det vi holder på med er unikt, men der mennesker møtes dukker definitivt de gode ideene opp, sier Elstad.

Der mennesker møtes oppstår ideene. For direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron og daglig leder Stian Elstad i FIRST Scandinavia blir BIG noe helt nytt og spennende i Bodø som de begge ser fram til. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Innovasjon – sentralt i BIG

Innovasjon er et sentralt begrep i BIG. Å organisere og legge til rette for arbeidsprosesser og et åpent miljø hvor mennesker kan dele kunnskap motiverer til vekst.

– Innovasjon er det vi driver med i praksis, og man kan også si at vi tar innovasjon ned til barnehøyde. Vi jobber med sterke støttespillere som tror på dette, som Statoil, Tekna, Utdanningsdirektoratet, Statens Vegvesen, EnergiNorge og Boeing. I tillegg har vi et solid og stort internasjonalt nettverk rundt oss. For oss er det viktig å ha hovedkontor i Bodø hvor alt startet. Vår ambisjon er å skape flere arbeidsplasser og at FIRST Scandinavia skal være et kraftsenter for fremtidsrettet utdanning, sier Elstad.

Lokalene vil skreddersys etter First Scandinavias behov. Ambisjonene er å vokse, både i Norge og internasjonalt. Og når det er hodene som er de viktigste ressursene, må også arbeidsmiljøet være tilrettelagt for kreative prosesser.

– BIG ligger også i knutepunktet kommunikasjonsmessig, og vi har mange som sykler på jobb. Det er sentralt både med tanke på jernbane, buss og fly. Året etter innflytting feirer vi 20-årsjubileum, så det passer veldig bra, smiler Elstad.

FAKTA BIG (Bodø Innovation Gate):

  • 5500 kvadratmeter næringslokaler
  • Parkeringskjeller og innendørs sykkelparkering
  • EL-billading
  • Personalrestaurant
  • BREEM-klassifisering Excellent