Hundholmen Byutvikling : Vil skape verdens nordligste flytende bybasseng i Bodø

Vil skape verdens nordligste flytende bybasseng i Bodø

14/03/2018

En skisse av plassering av et Folkebad utenfor Ramsalt. (Illustrasjon)

Med returvarme fra Ramsalt vil de største driftskostnadene til et flytende svømmebasseng ved kaikanten i Bodø bli eliminert. – Vi har vært og sett på et lignende basseng i Helsinki og det er utrolig mange som bruker dette anlegget året rundt, sier direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling.

Han befinner seg i komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune hvor bassengplanene legges fram for politikerne.

– Vi satser på å få til et flytende havbasseng, badsstueanlegg, isbadekulp og et treningssenter som knyttes mot bassenget ut mot sjøen. I Helsinki har utendørsbassenget mange besøkende hver eneste dag gjennom hele året, det samme gjelder et lignende basseng i Arendal, forteller Coucheron.

Han trekker fram en analyse av nærmiljøet i Ramsalt, med aktører som spiller på hverandre, 106 nye leiligheter, gjestehavn og hotellet som vil huse turister og tilreisende med Norges råeste konferansesal.

– Folk liker å være ute, og et isbad vil gjøre bassenganlegget attraktivt for turister, sier Coucheron.

Direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling presenterte ferske basseng-planer for komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune. (Foto: Christine Karijord/ Hundholmen Byutvikling)

Basseng for alle

Coucheron forteller videre om bruksmuligheter, og beskriver et basseng som skal lages for allmennheten med fokus på folkehelse, arrangementer, rekreasjon og ikke minst barn og opptrening av svømmedyktighet.

– Bassenget skal ikke privatiseres, et eventuelt overskudd skal gå rett tilbake til driften av anlegget. Det handler om å tilrettelegge for byens befolkning, midt i sentrum, sier Coucheron.

Bassenget skal dimensjoneres med seks baner i bredden og skal være 25 meter langt, som er innenfor kravene til Norges Svømmeforbund med tanke på konkurranseanlegg.

– I tillegg til at dette bassenget blir spesielt, har det mange fordeler. Mange av utfordringene ved ett innendørs svømmeanlegg elimineres, blant annet blir det ingen fuktproblematikk, og heller ikke sopp og råte sier Coucheron.

Bassenget kan også flyttes, det forekommer ingen permanente inngrep i naturen og alt av materialer som skal brukes er resirkulerbare.

– En annen fordel med å være ute, er at klorforbindelser damper naturlig av. Vi slipper å bruke energi for å fjerne skadelig klor i luften. Og hadde det ikke vært gøy for barna med utendørs svømmetrening, spør Coucheron.

Prosjektskissen på et flytende utendørs svømmebasseng i Bodø er allerede laget. Bassenget kan bli verdens nordligste utendørsbasseng. (Illustrasjon: Lite House, Arendal)

Svømmedyktighet redder liv

Coucheron poengterer det menneskelige aspektet ved svømmebassenget, og trekker fram at svømmedyktighet redder liv.

– Ikke bare er svømming sosialt, en fin familieaktivitet og noe som passer alle aldre, det er også viktig og lære seg å svømme, sier byutvikleren.

Forskning viser at svømmeopplæringen i Norge ikke har vært god nok, og sammenlignet med andre nordiske land, er kystnasjonen Norge på bunn når det gjelder svømmeferdigheter blant barn og unge. De viktigste grunnene er for få svømmetimer i barneskolen og manglende tilgang på svømmehaller.

– Tenk så spennende og givende å ha svømmetimer i et utendørs svømmebasseng, og tenk dere gleden av å være i vannet og samtidig oppleve flere årstider, sier Coucheron.

Nå skal prosjektleder Mathias Andreassen jobbe videre med bassengprosjektet. – Vi jobber nå med en konkret forretningsplan for hva vi skal gjøre videre, sier Andreassen. (Foto: Christine karijord/Hundholmen Byutvikling)

Politikere i fyr og flamme

Blant politikerne i komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune vakte innlegget til Hundholmen Byutvikling stor entusiasme.

– Jeg har vært på noen presentasjoner, og jeg må si meg imponert, sier SV-politiker og komitéleder Randolf Gryt under Hundholmen Byutviklings presentasjon av bassengprosjektet i komité for oppvekst og kultur i Bodø kommune.

Han mener at Hundholmen Byutvikling er i en særstilling med tanke på byggeprosjekter som tar hensyn til det totale bildet i Bodø.

– Hundholmen Byutvikling bidrar vesentlig i utviklingen av byen vår og jeg er veldig glad for at vi har utbyggere i Bodø som tenker på innbyggerne. Dere gjør mye for utviklingen generelt sett og jeg tror disse bassengplanene er høyst realiserbare, også med tanke på tippemidler på sikt, sier Gryt.

– Veldig spennende prosjekt, det er nok mange som vil synes dette er bra. At det blir i sentrum er ekstra spennende. Håper at det blir mer konkretisert etterhvert og at det sikres som et tilbud for allmennheten og ikke for de få. At det skal være alkoholfritt er også positivt, sier Andreas Tymi i Partiet Rødt.

– Utrolig spennende, utrolig tøft prosjekt – virkelig interessant. Jeg tar av meg hatten, dette kan bli et stort løft for byen. Ikke minst dette med gjenbruk av varme fra Ramsalt, sier Øystein Mathisen i Arbeiderpartiet.