Hundholmen Byutvikling : Slik skaper vi gode arbeidsforhold på Firkanten

Slik skaper vi gode arbeidsforhold på Firkanten

30/01/2018

– Når Hundholmen Byutvikling først skal bygge nytt på Firkanten, er det viktig å gjøre det skikkelig, sier direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling

BREEAM-NOR er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper. Hva betyr det egentlig? – For oss betyr det at folk får en svært god arbeidshverdag og forhåpentligvis færre sykedager, sier direktør eiendomsutvikling Anders Mehus Coucheron i Hundholmen Byutvikling.

BREEAM-bygg får poeng etter hvilke bærekraftige alternativer som velges. Skalaen er delt inn i de fem forskjellige klassifiseringene ”Pass”, ”Good”, Very Good”, ”Excellent” og ”Outstanding”.

– For det første handler BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) om å være en del av løsningen på klimautfordringene, for det andre handler det å bygge Firkanten etter klassifiseringen ”Excellent” om arbeidsmiljøet for våre leietakere, sier Coucheron.

 

Bevisste valg for gode arbeidsdager

Coucheron mener det er viktig å gjøre det skikkelig når man først bygger nytt slik at fasilitetene blir best mulig for brukerne av den nye Firkanten. Og desto høyere opp på BREEAM-skalaen, jo flere aktive valg kan Hundholmen Byutvikling ta i byggeprosessen.

– Ett eksempel på BREEAM handler om å få dagslys inn i lokalene. Forskning viser at det gir stor effekt i forhold til både korttidshukommelse, konsentrasjon, at det øker ytelsen for de ansatte og ikke minst trivselen og arbeidsmiljøet, sier Coucheron.

Derfor er det et bevisst valg å ha over tre meter høyde under taket på Firkanten, og vinduer helt opp.

– Utsyn betyr mye. Man kan følge med på miljøet utenfor, været, årstiden og tiden på døgnet. Varierende lysforhold gir mental stimulering, og kroppens respons på dagslys gir bedre et bedre immunforsvar og dermed bedre helse, sier Coucheron.

– Det skal være godt å arbeide ved nye Firkanten. (Foto: Illustrasjon/ Nordic office of Architecture)

Gode opplevelser – mindre sykefravær

For å oppnå klassifiseringen BREEAM-NOR ”Excellent” er det strenge krav til dokumentasjon. Også i forhold til opplevelsen brukerne av bygget skal ha i løpet av sin arbeidsdag.

– I lobbyen på Firkanten skal det være skjermer som viser bussrutene, og med busser som passerer rett ved bygget, vil det være lett å planlegge reiserute for de som jobber i Firkanten. Dette er et eksempel på noe så enkelt som å spare tid, samtidig som det legger til rette for bruk av kollektivtransport, sier Coucheron.

Han forteller at det ikke vil bli mer kostbart for en bedrift å leie lokaler i Firkanten.

– Selv om vi betaler mellom tre og fire prosent mer for å tilfredsstille kravene til BREEAM-NOR ”Excellent”, så er tanken at leietakere skal tjene på å være i dette bygget. Brukeropplevelsene skal gi effektive og glade medarbeidere som trives, og ett av resultatene vi forventer, som kanskje er mest målbart, er mindre sykefravær, sier Coucheron.

 

Viktig profil for Hundholmen Byutvikling

Det å bygge etter morgendagens internasjonale forskrifter, signaliserer i følge Coucheron at man tenker helhetlig og langsiktig. Og for Hundholmen Byutvikling er det viktig å være tidlig ute med skreddersydde leiearealer og innovative miljøløsninger.

– For det første går vi lengre enn dagens byggeforskrifter, og med dette ønsker vi å ta en sterk miljøprofil. Når vi først gjør det, så må vi gjøre det skikkelig. Jeg håper leietakere vil kreve denne typen standard på sikt, at bedrifter tar bevisste valg når det kommer til arbeidshverdagen for sine ansatte og egen miljøprofil, sier eiendomsutvikleren.

Han har sett at mange unge arbeidstakere har et annet syn på bærekraft, og at samfunnet er i endring.

– Mange arbeidstakere vil forvente at en bedrift har et bevisst forhold til egen profil, og her kommer miljøsertifiserte bygg, fasiliteter og kontorløsninger inn på banen når flinke folk skal velge jobb, sier han.

 

BREEAM dokumenterer kvalitet

I følge Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse handler BREEAM-NOR om å stimulere til bygg med økt verdi for sluttbrukerne og omgivelsene.

– BREEAM som kom til Norge i 2011 handler om å kunne dokumentere at en rekke miljøkvaliteter er nådd. Bakgrunnen for denne sertifiseringen var et behov for en tredjeparts stempel på at et bygg faktisk inneholder de kvalitetene som definerer disse miljøkriteriene, forteller lederen i Grønn Byggallianse.

Hos BREEAM, som er det eldste miljøverktøyet for klassifisering av bygg, står gode brukerkvaliterer, lave klimagassutslipp og en rekke andre miljøkvaliteter sterk.

– Vi behøvde et verktøy som kunne dokumentere at bygg og områder er gode for både bruker, eier og miljøet. BREEAM er internasjonalt og med denne standardklassifiseringen er vi på høyde med det som skjer utenlands, sier Bramslev.

Leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse mener verdien av et BREEM-stempel bygg er stor, også internasjonalt. (Foto: Inge Trondsen/Studio Design)

Spredt seg

På tross av å ikke være lovpålagt, har BREEAM-sertifisering av bygg spredt seg blant utbyggere.

– 70 prosent av kontorbyggene i Oslo har enten fått sertifisering eller er under en prosess for å få det. Dette etterspørres av leietakere blant annet på grunn av ønske om dokumentert godt inneklima. I tillegg er omdømme et tema, og jeg tror bygg som ikke har en slik sertifisering vil få det vanskelig om noen år. I England, der BREEAM har vært på markedet i over 20 år, så spør folk hva som er galt med bygget og mener det er uinteressant dersom det ikke er BREEAM-sertifisert, forteller Bramslev.

Hun forteller at mange tror økt kvalitet alltid vil koste mer, men at dette er en vanlig misforståelse og en generell fordom.

– Man kan få mange bærekrafts-kvaliteter uten ekstra kostnader. BREEAM-klassifisering handler i større grad om omtanke og bevissthet i prosjektering enn økte investeringer. Men å oppnå et høy kvalitetesnivå på alle områder som Excellent koster normalt mer enn å oppnå et lavere kvalitetsnivå som feks Good. Det er likevel en stor oppside for byggeiere i å bygge og drifte bygg som er tilpasset kommende markeds- og myndigheteskrav, sier hun.

 

Smart å starte nå

På sikt tror Bramslev at myndighetene vil kreve at nybygg sertifiseres etter strengere miljøstandarder enn i dag.

– Dette miljøstempelet kreves allerede nå av finans, investorer og ikke minst mange leietakere. Det er en sikkerhet på kvaliteter som faller bredt. Etterhvert vil myndighetene skjerpe inn krav, så det å starte allerede nå med BREEAM-sertifisering er konkurransedyktig og smart. Så slipper man å bygge om i ettertid for å tilfredsstille kommende lover, og det blir større forutsigbarhet for leietakere, sier Bramslev.

Hun mener verdien av et BREEAM-stemplet bygg er stor, både for eier og leietaker. At man som bedrift blir mer attraktiv for bevisste mennesker.

– Det forteller at man eier et bygg og leier i et bygg som er i tipp-topp stand, fra første dag. Bygget er tilrettelagt for komfort, inneklima, transport, sykkelparkering, dusjer og er garantert uten giftstoffer. Man oppholder seg daglig i lokaler som er bra for helse, trivsel og som sagt – det påvirker omdømmet i aller høyeste grad, sier hun.