Hundholmen Byutvikling : Nå rives gamle Firkanten Servicestasjon

Nå rives gamle Firkanten Servicestasjon

16/10/2017

-Vi skal utvikle Firkanten til et moderne forretnings og næringsområde, sier markedsdirektør Karoline Nilssen (27), her i dialog med Tor Fuglesteg (47) i AF Decom. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Når du skal rive et bygg ned til grunnen er det mange hensyn å ta. – Det handler om erfaring, sier arbeidsleder for AF Decom Tor Fuglesteg (47) som har hovedansvaret når Firkanten Servicestasjon skal vekk.

– Jeg har jobbet med dette i over tolv år, og det viktigste når vi starter en rive-prosess, er å kartlegge i forhold til sortering, sier Fuglesteg.

Det handler om å få oversikt over hva et bygg inneholder, hvor mye som skal sorteres og kastes.

– Det er strenge regler for sortering. Gulvbelegg som eksempel, det har de senere årene havnet i kategorien «farlig avfall», forteller rive-eksperten, som innrømmer at han må være streng med seg selv i en rivningsprosess.

– Det er viktig å ikke ha samlemani. Det er ikke så lurt å tenke «kjekt å ha» for å si det sånn når du er i denne bransjen, smiler Fuglesteg.

Firkanten Servicestasjon skal rives til grunnen. Området skal utvikles til et moderne næringsområde. Etter riveprosessen skal det tas grunnundersøkelser før prosjektutvikler og entreprenør HENT og Nordic-Office Architecture overtar stafettpinnen. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Store endringer

Bare det å kaste vinduer krever kartlegging – og på Firkanten Servicestasjon er det seks forskjellige typer vindu.

– Det er mye som inneholder såkalte farlige stoffer, og det har vært enorme endringer fra jeg startet og til nå. Før var det mest fokus på asbest, som for de fleste er kjent som farlig avfall, sier Fuglesteg.

Firmaet AF Decom er størst i Norden på rivning av bygg, og har jobbet med alt fra nedlagte fabrikker til bolighus og gamle bruer.

– Som sagt handler det å rive på en god måte om erfaring, også at menneskene som jobber sammen har gjort lignende arbeid før. Når det gjelder Firkanten Servicestasjon er det flere ting vi må ta hensyn til. Blant annet de gamle tankene som ligger i bakken, forteller Fuglesteg.

Tankene må renses og vaskes, tømmes for eventuelt gammelt innhold.

– Så kan vi starte oppgravingen av det som ligger under bakken, sier han.

Riveekspert Tor Fuglesteg (47) forteller at vinduene på Firkanten Servicestasjon deles inn og klassifiseres. Noen kan kastes som vanlig avfall, andre eldre vinduer må sorteres som spesialavfall. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

Starten på fornying

Rivningen av servicestasjonen er starten på å fornye gamle Firkanten.

– Vi skal utvikle Firkanten til et moderne forretnings- og næringsområde, sier markedsdirektør Karoline Nilssen (27).

For henne var det spennende å se prosessen med rivning på nært hold.

– Det er en hel vitenskap å rive et bygg i dag. Jeg ante for eksempel ikke at maling måtte pusses ned før man rev ned en vegg som skulle kastes, og ikke minst at gamle vinduer klassifiseres som «giftige» og må spesialsorteres, sier Nilssen.

For henne og Hundholmen Byutvikling er det betryggende å vite at det er kompetent og grundig arbeidskraft som ligger bak når Servicestasjonen skal rives.

– Dette er første steg imot et moderne og fremtidsrettet næringsområde i Bodø. Rivningen vil ta en uke innvendig, og 2-3 uker utvendig. Reguleringsplanen har vært på høring og vi venter nå på politisk behandling, sier Nilssen.