Det ville vært noe for 800 russ som skal feire seg ferdig med både grunnskole, ungdomsskole og videregående.
– Å kunne samarbeide på denne måten er inspirerende. Ja vi skal hjem å tenke, smiler russepresidentene.