Med Hundholmen Byutvikling tar vi fart

Med Hundholmen Byutvikling tar vi et nytt steg i utviklingen av oss som eiendomsaktør. Fokuset på bærekraft har vi hatt bestandig. Nå øker vi innsatsen ytterligere. Ikke bare skal vi fortsette å ta vare på og modernisere de byggene vi har. Vi skal også utvide porteføljen ytterligere.

Vi i Hundholmen Byutvikling AS har det til felles at vi er veldig glad i mennesker, og vi er opptatt av det som skjer rundt oss. For oss betyr dette ikke bare at byggene ser bra ut og fungerer godt, men også at det skapes byrom og arenaer rundt byggene hvor folk har lyst til å være. Vi tar aktivt del i kulturlivet og i samfunnslivet for øvrig. Det er denne helheten som gir «…den gode følelsen.»

Vi som jobber i Hundholmen Byutvikling AS har veldig ulik bakgrunn, og vi tror at nettopp dette gir et godt grunnlag for å skape mye bra!

Hundholmen Byutvikling , ansatte sept 2017

Boligprosjektene våre skal tilføre byen, nabolaget og hver enkelt boligkjøper noe ekstra. I våre boligprosjekter vektlegger vi sentral beliggenhet, arkitektur, effektiv arealutnyttelse, kvalitet, langsiktighet og livskvalitet for våre kunder.

Våre næringseiendommer ligger sentralt, og er av høy kvalitet. Vi ønsker å tilføre «det lille ekstra», det som gjør at leietakerne ønsker å bli værende når avtalt leietid er ute.

Det hele begynte i 1807

Hundholmen Byutvikling AS er et selskap med tradisjoner. Jakhellnfamilien har drevet forretning fra Bodø helt siden 1807, da Christian Jakhelln (23) kom fra Ålborg til Etablissementet på Hundholmen i Salten. Da han i 1828 fikk overta selskapet i egen regning, var nettopp eiendommen på Hundholmen den første han kjøpte.

I tråd med endringene i samfunnet rundt oss, har også vår virksomhet endret seg. Samfunnsengasjementet, og sansen for kvalitet, estetikk, kunst og kultur, har likevel vært en rød tråd gjennom generasjonene.

I dag er eiendomsvirksomheten til Christian Jakhelln AS organisert under Hundholmen Byutvikling AS. Vi eier og forvalter flere sentrale næringsbygg i sentrum, med Jakhelln Brygge og Jakhellngården i spissen. Og vi har ambisjoner om å fortsatt være med å prege utviklingen av Bodø.

106 Nye leiligheter under oppføring
206 Års samlet erfaring

Perler på kaikanten

Våre bygg et det synlige beviset på at vi har vært med i utviklingen av Bodø, fra holme til by.

Jakhellngården i Sjøgata 15-17 ble oppført på 1950-tallet, etter at den karakteristiske Storgården gikk opp i røyk under krigen.  Jakhellngården står seg fortsatt svært godt med sine elegant opplyste fasader. Jakhelln Brygge ved Nedre Torg er en arkitektonisk perle som sto ferdig i 2007. Takterrassen som går rundt hele bygget i 9. etasje er et unikt utsiktspunkt over byen og naturen rundt. NAV-bygget i Sjøgata 41-43, som ble tatt i bruk i 2009, huser flere sentrale offentlige tjenester.

Hundholmen Byutvikling AS har dessuten flere spennende prosjekter i støpeskjeen.

Først ut er Ramsalt – et urbant bolig- og næringsprosjektet midt i Sjøgata, på første rad til natur og kultur. Her samarbeider vi med Bodø Boligbyggelag for å skape et nytt og herlig område. På kaikanten, med et godt og levende gatemiljø og attraktive boliger.

På lengre sikt har vi Molorota. Sammen med våre naboer skal vi omforme dette til Bodøs nye bydel. Midt i sentrum, like i sjøkanten og et steinkast fra flyplassen. Her vil vi det skal bli et trivelig område med boliger, kafeer og kanskje et havsbad. Videre drømmer vi om å skape et naturlig møtested i dette området, hvor forsknings- og undervisningsmiljøet innen maritime næringer kan treffe næringslivet og de som bor i området og byen.

På Firkanten, langs hovedinnfartsåren til Bodø og nær all offentlig kommunikasjon, er det muligheter for store endringer i årene som kommer. Vi er i gang med å utforme ny reguleringsplan for området, og kanskje ser vi noe som ligner på Skøyen her om noen år?

Skal finne felles fokus, identitet og verdigrunnlag for en hel bydel

Håvard Engseth skal lede transformeringen av en hel ny bydel i Bodø. – Jeg har…
Les mer