For Ellisiv og André Løvold i Løvold Solutions er det å ansette Håvard Engseth som daglig leder i Breivika Utvikling Bodø AS et stort steg på veien mot igangsettelse av planer om Utviklingsområde vest i Bodø. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)
PUBLISERT: 12. november 2018

Håvard (49) skal lede transformeringen av en hel bydel i Bodø

Håvard Engseth har fått jobben som prosjektleder i Breivika Utvikling Bodø AS. – Jeg skal jobbe med et spennende prosjekt som vil ha stor betydning for byen Bodø i fremtiden, sier han.

Løvold Solutions, Hundholmen Byutvikling og Clemens eiendom gikk for en tid tilbake sammen om et langsiktig utviklingsprosjekt, slo tre eiendommer sammen til én og ble enige om et treenig eierskap og opprettet selskapet Breivika utvikling AS.

– Jeg har jo på en måte fått tre spennende arbeidsgivere, og jeg ser på denne muligheten som veldig unik. Både Hundholmen Byutvikling, Løvold Solutions og Clemens eiendom (eid av Opplysningsvesenets fond) er selskaper med gode verdier og langsiktig tankegang. Nå blir min jobb det å samle tråder, få fart i prosesser og samle eierne mot et felles mål, sier Engseth som opprinnelig kommer fra Fauske.

Utviklingsområdet er mellom Molorota og Bispeveien i Bodø sentrum. Her skal det over tid lages en helt ny bydel i Bodø, og i samarbeid med kommunen er neste steg på veien en områdereguleringsplan som skal avklare fremtidig bruk av området.

-I mange år har jeg jobbet i entrepriseverdenen, og har gjerne jobbet for de som bygger husene. Da jeg så denne stillingen tenkte jeg fort at det ville vært gøy å prøve noe helt nytt og denne gangen være med på byggherresiden. I første omgang vil jeg ta tak i offentlige planprosesser som vil være klar i 2019, dette i samarbeid med Bodø kommune, sier Engseth, som er utdannet sivilingeniør i elkraft fra NTNU i Trondhjem.

 

Å skape en bydel handler om å etterlate seg noe som skal vare i mange generasjoner. – Vi skal utvikle noe som skal vare også etter oss. Det er et stort ansvar og det er viktig at vi kan stole på hverandre og kjenne hverandre, sier André Løvold, Håvard Engseth og Ellisiv Løvold. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Ivareta interesser

Engseth vil være den som ser til at alle parters interesser i utviklingsprosjektet blir ivaretatt. Mye handler om kommunikasjon, samle strategiene, ta initiativ til videre steg og samhandle på tvers av Bodø kommune, Bodø Havn, Hundholmen Byutvikling, Løvold Solutions og Clemens Eiendom.

– Vi har alle kjent på et behov for at én person skulle være et bindeledd mellom oss i Breivika Utvikling Bodø AS, for det er lagt opp til tett samarbeid, sier leder for marked, relasjon og utvikling Ellisiv Løvold i Løvold Solutions.

Både som en kommunikasjonskanal mellom de tre eierne, men også som en pådriver for å få prosjektet videre fra prosess til prosess.

– Håvard er ansatt av oss alle, og ja han har muligheten til å være både her hos oss på Løvold, hos Hundholmen Byutvikling eller i Oslo hos Clemens eiendom, smiler Løvold.

– Jeg tenker at det handler om å omforenes og finne en god balansegang underveis. De tre selskapene som har gått sammen om Utviklingsområde vest har alle gode kjerneverdier, likevel er det bestandig forskjellige tilnærminger til strategier. Det viktige er at alle ønsker et godt prosjekt for byen, det er det ingen tvil om, sier Engseth.

 

En helt ny bydel skal utvikles fra Molorota bort til Breivika Brygge langs sjøkanten og opp til Prinsens gate inkludert områdene rundt Bispegården og mot Pelle Molins plass. Totalt dreier det seg om utvikling av ca. 30 mål tomt. (Foto: Shutterstock/Dimitry Pistrov)

 

Utfyller hverandre

Breivika Utvikling Bodø AS er sammensatt av folk med forskjellige bakgrunner. Løvold Solutions med ekteparet André og Ellisiv Løvold, Morten Jakhelln og Anders Mehus Coucheron fra Hundholmen Byutvikling, daglig leder Bernt Skøien i Clemens eiendom og direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond. Styrets leder er Knut Halvor Hansen fra eiendomsrådgivningsselskapet ByKon, med årevis erfaring fra byutvikling.

– Vi kaller oss en treenighet, og vi i Breivika Utvikling Bodø har allerede brukt mye tid på å bli kjent med hverandre. Vi er ulike personer, noen er kreative – mens for andre er det viktig med struktur, smiler André Løvold i Løvold Solutions.

Og det var nettopp egenskapene til Engseth, det å utfylle teamet, som gjorde at han ble ansatt som daglig leder.

– Jeg fikk raskt en magefølelse på at Håvard var rett mann til å samle tråder, ta oss som gruppe videre til neste steg og samtidig forstå prosessene, sier Løvold.

Det handler om å dyrke de forskjellige styrkene, skjønne at hver enkelt av de som skal jobbe tett sammen om Utviklingsområde vest har både styrker og svakheter.

– Jeg er veldig glad for sammensetningen av folk i Breivika Utvikling Bodø. Det er en stor eiendom, en viktig oppgave og et prosjekt som vil vare over mange år. At Håvard nå kan være en pådriver, en som setter fart på planer og som går ut av styrerommet med et fokus basert på alles interesser, det er veldig betryggende, sier Ellisiv Løvold.

– Vi skal skape noe som vi kan være stolt av. Jeg gleder meg til å være med og bearbeide visjoner og tanker, og ikke minst til å sette planer ut i livet, avslutter Engseth.

 

- Noen ganger er det godt å ha en å snakke med

Å være mentor handler om å utvikle og motivere mennesker gjennom egen erfaring og viten.…
Les mer